jamacor
16

Godkänt mirakel som tillskrivs Guadalupes Ortiz de Landázuri förbön

Godkänt mirakel som tillskrivs Guadalupes Ortiz de Landázuri förbön

Påve Franciskus har gett Kongregationen för helgonförklaringar befogenhet att utfärda ett dekret som erkänner ett mirakel som tillskrivs Guadalupes Ortiz de Landázuri (1916–1975) förbön, en medlem i Opus Dei.

NYHETER2018-06-17

Påve Franciskus godkände att Kongregationen för helgonförklaringar utfärdar ett dekret som godkänner ett mirakel som tillskrivs Guadalupes Ortiz de Landázuri (1916–1975) förbön, en medlem i Opus Dei. Den helige fadern godkände samtidigt dekreten som tar processerna vidare av följande personer: den salige Nunzio Sulprizio, den vördnadsvärda Concepción Cabrera samt Enrique Angelelli och hans följeslagare, martyrer i Argentina.

Efter att ha hört nyheten sade Msgr. Fernando Ocáriz, Opus Deis prelat: "Guadalupes liv är ett exempel på hur vi kan ge hela vårt liv åt Gud, vara öppna för det Gud vill med oss i varje ögonblick och att vara mycket glada här på jorden och senare i himlen, där vi kommer att vara lyckliga för alltid.

"Jag ber Gud om att Guadalupes föredöme uppmuntrar oss att vara modiga när vi möter stora och små saker i det dagliga livet och att med entusiasm och företagsamhet tjäna Gud och andra med både kärlek och glädje".

Miraklet består i det omedelbara tillfrisknandet 2002 av Antonio Jesús Sedano Madrid, som led av en elakartad hudtumör vid sitt högra öga när han var 76 år gammal.

Kvällen innan tumören skulle avlägsnas bad Antonio Guadalupe Ortiz de Landázuri att inte behöva genomgå operationen. Nästa morgon fanns inga spår av tumören och efterföljande läkarundersökningar bekräftade ett omedelbart tillfrisknande.

Antonio Jesús Sedano Madrid dog tolv år senare (2014) av en hjärtsjukdom. Han blev 88 år gammal. Hudcancern som han botades från genom Guadalupes Ortiz de Landázuri förbön kom aldrig tillbaka.

Text och video om det mirakulösa tillfrisknande som tillskrivs Guadalupes Ortiz de Landázuri förbön

En biografisk överblick (dokumentär, 30 min. textad på engelska) om Guadalupe

youtube.com/watch?v=gt2FewGERG8


I en intervju beskriver fader Antonio Rodríguez de Rivera, ledaren för processen, Guadalupe som "en kvinna som var förälskad i Gud och som med sitt arbete och med sin optimism hjälpte andra i deras andliga och materiella behov. Hennes glädje karakteriserade allt hon gjorde, även i de mycket svåra situationerna."

Guadalupe föddes i Madrid, Spanien, på Vår Fru av Guadalupes fest, den 12 december 1916. Hon studerade kemi på Universidad Central i Madrid. Det var endast fem kvinnor i hennes klass. Hennes pappa, som var militär, fördes bort under det spanska inbördeskriget och dödades. Hon förlät de ansvariga för hans död. Efter det spanska inbördeskriget fick hon sin examen och började undervisa i både fysik och kemi på "Colegio de las Irlandesas" (Loreto Nuns High School) och på Lycée Francaise i Madrid.

I början av 1944 blev hon genom en vän bekant med den helige Josemaría Escrivá, Opus Deis grundare. Den helige Josemaría Escrivá visade henne att hon kunde leva med Gud i sitt arbete och i vardagslivet. Hon sa senare: "Jag märkte tydligt att Gud talade till mig genom den prästen". Samma år bad hon om att få bli medlem i Opus Dei.

Från det ögonblicket var Guadalupe villkorslös i sin hängivenhet och hennes trohet till Jesus Kristus var mycket personlig. Hon sökte hans närvaro i eukaristin och strävade efter helighet och hon var ivrig att tjäna och att leda många människor till Gud. I Madrid och senare i Bilbao var hennes första prioritet ungdomarnas utveckling.

Från 1950 till 1956 bodde hon i Mexiko för att inleda Opus Deis apostoliska arbete. De som lärde känna henne där minns hur viktigt det var för henne att göra Guds vilja och att hon alltid ville hjälpa alla. Hennes liv inspirerade många av hennes vänner att till exempel öppna yrkesskolor för bönder på landsbygden i området Morelos.

Under 1956 bodde hon i Rom, Italien, där hon samarbetade med den helige Josemaría i att leda Opus Dei. Efter två år återvände hon till Spanien på grund av hälsoskäl och återupptog sitt arbete med att undervisa och forska. Hon fullföljde en doktorsavhandling i kemi och var en av pionjärerna i "Centro de Estudios e Investigación de Ciencias Domésticas" (CEICID) (Centrum för studier och forskning inom hushållsvetenskap). Samtidigt fortsatte hon med sitt apostoliska arbete i Opus Dei.

I allt hon gjorde återspeglades hennes iver och vilja till att älska Gud i sitt arbete.

Hon dog på Vår Fru av Karmels högtidsdag den 16 juli 1975 i Pamplona på grund av följderna av en hjärtsjukdom. Hon dog med ett rykte om helighet. Sedan dess har vördnaden till Guadalupe spridit sig mer och mer. Enligt ledaren för processen har människor via hennes förbön blivit bönhörda på olika sätt: tillfrisknande, hjälp relaterad till graviditet och barnafödande, hitta arbete, hitta en balans mellan arbets- och familjeförpliktelser, ekonomiska problem, familjens återförenande, hjälp till vänner och kollegor att komma närmre Gud osv.

Beskrivning av kanoniseringsprocessen

18 november 2001 påbörjades arbetet i Madrid om att kartlägga Guadalupes liv, dygder och rykten. Arbetet avslutades den 18 mars 2005. Tribunalen hörde 32 vittnen i Madrid och 22 vittnen i Mexico City.

Den 17 februari 2006 utfärdade Kongregationen för helgonförklaringar dekretet som validerar processen på stiftsnivå och den 4 augusti 2009 presenterades ett dokumnet (Positio) över Guadalupes liv och dygder.

Mellan den 25 maj 2007 och den 16 januari 2008 hölls en process i Barcelona för att undersöka och utreda det förmodade mirakulösa tillfrisknandet av Antonio Jesús Sedano Madrid, vilket tillskrivits Guadalupes förbön. Dessa handlingar överlämnades därefter till Kongregationen för helgonförklaringar som förklarade processen giltig den 24 oktober 2008.

Den 7 juni 2016 gav de teologiska rådgivarna i Kongregationen för helgonförklaringar ett positivt svar på frågan om utövandet av heroiska dygder från Guadalupe Ortiz de Landázuri. Den 2 maj 2017 tillkännagav man också att den ordinarie sessionen av kardinal- och biskopsmedlemmarna i kongregationen haft en positiv omröstning.

Den 4 maj 2017 mottog påve Franciskus från kardinal Angelo Amato, prefekten för Kongregationen för helgonförklaringar, en detaljerad redogörelse och han stadfäste kongregationens omröstning och godkände publiceringen av dekretet som erkände Guds tjänare Guadalupe Ortiz de Landázuri som vördnadsvärd.

Den 5 oktober 2017, efter att ha undersökt Antonios Jesús Sedano Madrid tillfrisknande, förklarade läkarutskottet vid Kongregationen för helgonförklaringar att tillfrisknandet är vetenskapligt oförklarligt. Därefter bekräftade de rådgivande teologerna vid kongregationen, som träffades den 1 mars 2018, att tillfrisknandet skulle tillskrivas Guadalupes förbön.

Den 5 juni 2018 bekräftade de kardinaler och biskopar som tillhör Kongregationen för helgonförklaringar, i enlighet med slutsatserna från läkarutskottet och kongregationens teologiska rådgivare, det extraordinära tillfrisknandet av Antionio genom Guadalupes förbön.

Den 8 juni 2018 godkände påve Franciskus kongregationen att publicera dekretet om det mirakel som tillskrivs Guadalupe.

Guadalupe Ortiz de Landázuri

Saligförklaring

helgonförklaringsprocesser

Mirakel

opusdei.org/…-guadalupe-ortiz-de-landazuri/