Gloria.tv Needs Your Help - An Urgent Appeal
05:20
Evanjelizacia
1.8K
Meditácie Ľubomíra Stančeka - 5. štvrtok - Pomoc a prijatie. www.evanjelizacia.eu | 9. 2. 2012 Mk 7, 24-30 Ježiš vstal a odišiel do končín Týru a Sidonu. Vošiel do jedného domu, lebo nechcel, aby …More
Meditácie Ľubomíra Stančeka - 5. štvrtok - Pomoc a prijatie.

www.evanjelizacia.eu | 9. 2. 2012
Mk 7, 24-30 Ježiš vstal a odišiel do končín Týru a Sidonu. Vošiel do jedného domu, lebo nechcel, aby niekto o ňom vedel, ale nemohol sa utajiť. Lebo len čo sa o ňom dopočula istá žena, ktorej dcéra bola posadnutá nečistým duchom, prišla a hodila sa mu k nohám. Žena bola Grékyňa, rodom Sýrofeničanka. A prosila ho, aby vyhnal zlého ducha z jej dcéry. On jej povedal: „Nechaj, nech sa najprv nasýtia deti, lebo nie je dobré vziať chlieb deťom a hodiť ho šteňatám." Ale ona mu odvetila: „Pane, aj šteňatá jedia pod stolom odrobinky po deťoch." On jej povedal: „Pre tieto slová choď, zlý duch vyšiel z tvojej dcéry."
A keď prišla domov, našla dievča ležať na posteli; a zlý duch bol preč.