Clicks324
charisma
1

Mária, a Világ Királynőjének nagy ígérete

(Natália nővér naplójából)

„1942. augusztus 15-én az Úr látomásban adta tudtomra azokat az ígéreteket, melyeket azok a lelkek nyernek el, akik buzgó szívvel végeznek el egy kilencedet.

A látomásban az Úr többek között a Világ Királynőjéhez, szeplőtelen Anyjához vezetett, és így szólt: „Gyermekem, íme a te Anyád, a Világ Királynője és a királynők Királynője. Szeresd őt gyermeki szeretettel és hódolattal, ahogy kívánom, hogy mindenki szeresse őt”. Majd a Megváltó felemelte a Szent Szűz palástját, hogy megmutassa Anyja szívét e szavakkal: „Ahogy e világra Anyám Szeplőtelen Szíve által születtem meg, úgy a lelkek is e Szív által jönnek az én Szent Szívemhez.”


Teljes cikk
Miserere_nobis
A magyar nép hivatása az engesztelés