Clicks421
hu.news
18

Hogyan viselkedjünk: Schneider püspök a washingtoni bíborost oktatja

Nyilvánvaló, hogy Joe Biden és Nancy Pelosi házelnök nem részesülhet a szentáldozásban halálpárti aktivizmusuk miatt - mondta Athanasius Schneider püspök április 16-án a Fatimai Miasszonyunk Testvériségnek (videó lent).

Azzal, hogy az egyház szentáldozásban részesíti őket, hallgatólagosan jóváhagyja az ártatlan gyermekek meggyilkolására irányuló szándékukat - magyarázta. Schneider Szent Ambrusra hivatkozott, aki kétszer is megtagadta a római császártól, Theodosiustól (+395) a szentáldozást. Egyszer, miután Theodosius a zsidók oldalára állt a keresztények ellen Callinicumban, a másik alkalommal, miután Theodosius állítólag 7000 embert ölt meg Thesszalonikiben.

Schneider Theodosiust korának leghatalmasabb emberének nevezte, az amerikai elnökhöz hasonlította, és kihívta Wilton Gregory washingtoni bíborost, hogy Szent Ambrust utánozva mondja Bidennek: "Kedves testvérem, először vezekelj, és akkor igazi katolikus leszel, és szentáldozásban részesülhetsz".

A valóság azonban más. Gregory többször is kijelentette, hogy nem fogja megakadályozni Bident a szentáldozásban. Április 16-án a Biden-rezsim bejelentette, hogy állami pénzeket lehet felhasználni abortált gyermekekből származó testrészek "kutatására".

#newsIhqludbeik

Kapisztrán
Visszatérve a cikkre, egy katolikus igazság melletti határozott és egyértelmű állásfoglalás nem kioktatás, hanem gerincesség és bátorság kérdése. Ezzel kapcsolatban hasonló a véleményem Szili Katalinról is, egy kommunista elvet, eszmét valló személy nem katolikus, még akkor sem, ha annak vallja magát! Két Urrnak nem lehet szolgálni! Választani kell az EGYIKET! Viszont azon személyek számára - …More
Visszatérve a cikkre, egy katolikus igazság melletti határozott és egyértelmű állásfoglalás nem kioktatás, hanem gerincesség és bátorság kérdése. Ezzel kapcsolatban hasonló a véleményem Szili Katalinról is, egy kommunista elvet, eszmét valló személy nem katolikus, még akkor sem, ha annak vallja magát! Két Urrnak nem lehet szolgálni! Választani kell az EGYIKET! Viszont azon személyek számára - akik mellőzik szándékosan és igyekeznek lejáratni a magán kinyilatkoztatásokat amelyeket a Mindenható Isten az utóbbi időben valóságosan ránk zúdított, és okkal - nincs miért vesztegessük időnket! Hozászolásaink, megjegyzéseink az igazságra éhezők, szomjazók, eligazodni vágyók számára lelki eledel! Boldogok voltak azok, akik a betlehemi egyszerű pásztorok tanúságtételét hitelesként elfogadták, akkor! És máma is azok boldogok, akik megtalálják az örök életre szökellő tiszta víz forrását! De ehhez elsősorban igazi alázat szükséges, minden korban és nemzedék számára! Mi nem dolgozunk a hivatalos és hiteles hierarchia ellen, de mivel már az ellenfél elfoglalta a "főhadiszállást", rendkívüli állapot lépett érvénybe! Hálásak vagyunk minden hiteles és hivatalos apostol utódért, kezdve Schneider püspökkel ... befejezve Viganó érsekkel! Sajnos magyarjaink közül egyet nem tudok felhozni, mivel Márfi Gyula már nem nyilatkozik, nyugdíjasként!
Beati pauperes spiritu
Hol és hogyan buktak le az MKPK tagjai?
Kapisztrán
Hol és hogyan buktak le? Minden téren! Igazolja a tetteik, vagy számtalan esetben a felületes megnyilatkozásaik, féligazságok, állásfoglalásaik, vagy éppenséggel MEGALKUVÁSAIK, (amikor az "akolban" garázdálkodó farkasokat kellett volna "kiebrudalják", vagyis az EGYHÁZI SZABADKŐMŰVES eszmék követőit figyelmeztetik, hogy érvényben van a KIKÖZÖSÍTÉS! ), amelyek mögé felsorakoztak! De sajnos megfele…More
Hol és hogyan buktak le? Minden téren! Igazolja a tetteik, vagy számtalan esetben a felületes megnyilatkozásaik, féligazságok, állásfoglalásaik, vagy éppenséggel MEGALKUVÁSAIK, (amikor az "akolban" garázdálkodó farkasokat kellett volna "kiebrudalják", vagyis az EGYHÁZI SZABADKŐMŰVES eszmék követőit figyelmeztetik, hogy érvényben van a KIKÖZÖSÍTÉS! ), amelyek mögé felsorakoztak! De sajnos megfeledkeztek a lényeges etalonról: "GYÜMÖLCSEIRŐL ISMERITEK MEG A FÁT! Jó fa jó gyümölcsöt terem, rossz fa rossz gyümölcsöt"! De az is igaz, hogy az Írásoknak be kell teljesülniük! Beleértve a Jelenések 13, 11 versét is, a szárazföldi vadállat - egyházi szabadkőművesség! NYOLC ÉVE elkezdődött hatalomra kerültek!
charisma
@Kapisztrán a hol és hogyan kérdésre nem lehet válaszod az, hogy "minden téren". Megjegyzésed egyetlen konkrétumot sem tartalmaz, és főleg nem a kérdésre válaszol.
Kapisztrán
Egy nagyon komoly elemzéssel igenis, be lehet állításomat bizonyítani, de pár sorban a lényegre rátérek. A MKPK tagjai a hetven valahány évben, vagy legalább az utóbbi harminc évben felismerték az idők jeleit? Pedig a "prófétaság" ajándéka rendelkezésükre állott! Natália nővér, Erzsébet asszony, sőt rendkívüli kegyelmi ajándékként Gobbi atya által a Kék könyv üzenetei briliáns gyémántként rend…More
Egy nagyon komoly elemzéssel igenis, be lehet állításomat bizonyítani, de pár sorban a lényegre rátérek. A MKPK tagjai a hetven valahány évben, vagy legalább az utóbbi harminc évben felismerték az idők jeleit? Pedig a "prófétaság" ajándéka rendelkezésükre állott! Natália nővér, Erzsébet asszony, sőt rendkívüli kegyelmi ajándékként Gobbi atya által a Kék könyv üzenetei briliáns gyémántként rendelkezésükre állott! Tehát nincs mentségük, hogy a vörös sárkány, majd a tengeri vadállat és nyolc éve a szárazföldi vadállat, tömören a sátán "ügynökei" már egy éve kiütéses győzelemmel szolgálatukba állították őket! Egyetlen mentségük, hogy "másokat is hasonlóan!" Mert a feltétel nélküli és azonnali behódolás csupán a "kétbalkezességüket" igazolja világszinten azt, hogy béresekké váltak! És ebből következik a megrázó igazság, amelyre utalás van a Kék könyvben, mégpedig a Szűzanya által - Hamis Krisztus és Hamis Egyház létrejöttén, születésén bábáskodtak, sikeresen! Miért jutottunk ide? Mert már fokozatosan felhígítottak a teológiai képzést, feladták a katolikus alapigazságokat és helyükbe "ökumenikus" eretnekségeket vetettek! "Vajon amikor az Emberfia visszatér, talál-e még igaz hitet?" Hol buktak el és hogyan? Amikor nem ismerték fel az ellenséget, akik álruhában érkeztek, kommunista elvtársak, aki átvedlettek szabadkőműves uraságokká. Sőt lepaktáltak velük, mert a pályázati pénznek nincs "szaga", de bűze nagyon is erős, mérgező a lelki élet számára! Nem ismerték fel, hogy a hívek lelki élete már FORMASÁG, vagyis sokan lelkileg halottak! Mert itt is a pénz játszottak a főszerepet! Holott a lényeg az, hogy Krisztus hűséges és hiteles katonáiként az ellenféllel történő összecsapásból győztesen kerüljünk ki, de ehhez a vaktöltény nem elégséges, éles muníció szükséges! Úgy élnek itt a földön, mint a Mester és az első századok apostolutódai? Pedig erre visszatérni LÉTSZÜKSÉGLET! Korparancs a Misztikus Test számára, mivel elérkezett a Kálvária és Golgota órája! Befejezésként a saját életedben vívtál meg a gonosszal élesben, vagy azt vallod, hogy csupán a nagy "szentekre" tartozik? Pio atyára, az Arsi plébánosra csupán? Mert én igen, kezdve "jósnőkkel" egészen egyházi szabadkőműves nyugalmazott teológiai professzorral is voltam már porondon! Mert felismertem lelki ajándékaimat és igyekeztem, igyekezek kamatoztatni, bevallom csak harmincszorosan, egyelőre! Áve Mária!
Beati pauperes spiritu
@Kapisztrán
A kérdésem a 2021. március 9-én történt (?) eseményre vonatkozott.
Megértem harcias hozzáállását, ugyanakkor tartsa mindenkoron szem előtt, hogy az ellenfél az érzelmeinken keresztül is támad minket. Istentől a JÓZANSÁG lelkét kaptuk. A magyar társadalom egyik legnagyobb problémájának azt tartom, hogy mindenki a másik szemében keresi és találja meg a szálkát, a sajátjában viszont a …More
@Kapisztrán
A kérdésem a 2021. március 9-én történt (?) eseményre vonatkozott.
Megértem harcias hozzáállását, ugyanakkor tartsa mindenkoron szem előtt, hogy az ellenfél az érzelmeinken keresztül is támad minket. Istentől a JÓZANSÁG lelkét kaptuk. A magyar társadalom egyik legnagyobb problémájának azt tartom, hogy mindenki a másik szemében keresi és találja meg a szálkát, a sajátjában viszont a gerendát sem... Ebbe a hibába sajnos magam is beleesem alkalmanként, ezért is tartom fontosnak e miatt meginteni.

"Ezt mondja az ÚR: Ne dicsekedjék bölcsességével a bölcs, ne dicsekedjék erejével az erős, ne dicsekedjék gazdagságával a gazdag!" (Jer 9,22)

A Király titkait pedig üdvös megőrizni.
Kapisztrán
Én elsősorban az Egyházban zajló eseményekre utalva általánosságban fejtettem ki véleményemet, a cikkel kapcsolatosan. Nem tartom magam harcias típusnak, csupán meggyőződésem mellett tartok ki határozottan, megalkuvás nélkül. Nem vagyok érzelgős típus egyáltalán, viszont a józanság lelkének álarca alatt hallgatni "kétkulacsosság"! Nem keresem senki szemében a szálkát, de saját tapasztalat, …More
Én elsősorban az Egyházban zajló eseményekre utalva általánosságban fejtettem ki véleményemet, a cikkel kapcsolatosan. Nem tartom magam harcias típusnak, csupán meggyőződésem mellett tartok ki határozottan, megalkuvás nélkül. Nem vagyok érzelgős típus egyáltalán, viszont a józanság lelkének álarca alatt hallgatni "kétkulacsosság"! Nem keresem senki szemében a szálkát, de saját tapasztalat, hogy lelki segítségre sokan szorulnak és legtöbbjük mind rossz helyen talál "segítséget"! Amit megosztottam, nem dicsekvésből tettem, sőt az Úr hozott olyan helyzetbe, hogy vagy lehetőségem szerint elfogadom, hogy "eszközeként" használjon egy nagyon szorongatott állapotban került "testvéren" életének utolsó napjaiban! Az volt a kezdet, de azóta sem keresem én az "alkalmakat", hanem akiket elém hoz és segítséget kérnek, nem utasítom el. Egyébként semmi rendkívüli nincs benne, a papjaink többsége ha valóban hivatásként élné papságát sokkal kevesebb katolikus szorulna idegorvosra, pszichológusra, mentál higiénés szakemberre, egyszóval modern táltosra! Mert szerintem ők az érem jobb oldala, a bal oldal az önmagukat reklámozó kártyavetők, kuruzslók minden fajtája, beleértve rejkit, yogát, reinkarnációs meséket, stb! Jó pénzért kapsz szolgáltatást! Hogy mi lesz a végső sorsod, kárhozat? Az már TABÚ! Mert az "ellenfél" létezik és nagyon aktívan dolgozik az élet minden területén. Én is már csecsemőként céltáblája voltam, rontással és emiatt kezdtem keresni a hiteles és hatékony receptet a gyógyulásra, fegyvert, a védekezésre! De amikor papok őszintén elismerik, hogy ez nem volt benne a kiképzési csomagba, és nem tudnak mit kezdeni, tehát elküldik a föntebbi "szakemberekhez azokat akik még kényes problémákkal felkeresik, sőt már nem is emlegetik az ördögöt, a pokol létét, mert idejétmúlt! Kezdve Bergoglióval! Ez a jelenlegi helyzet, keresztény álláspont! Pedig száz négy éve Fatimában a Szűzanya megmutatta a poklot a "látnok gyerekeknek" és kijelentette, hogy sokan kerülnek oda, mert NINCS AKI IMÁDKOZZON ÉS ÁLDOZATOT HOZZON ÉRTÜK! Azóta jobban áll a szénánk? Szerintem egyáltalán nem!
lowoa
2021. március 9-én lebuktak a Magyar Katolikus Püspöki Kar tagjai, hogy egyházi szabadkőművesek, az Amerikai Egyesült Államokban is a következőkről derült már ki:

James E. Grummer,
Thomas H. Smolich ,
David S. Ciancimino ,
Joseph M. McShane ,
Timothy Dolan ,
Joseph A. O'Hare ,
John J. DeGioa

s a legfontosabb:
Joseph R. Biden
Vatikáni megbízott,Obama óta gyakorlatilag az USA regnáló nem hivatal…More
2021. március 9-én lebuktak a Magyar Katolikus Püspöki Kar tagjai, hogy egyházi szabadkőművesek, az Amerikai Egyesült Államokban is a következőkről derült már ki:

James E. Grummer,
Thomas H. Smolich ,
David S. Ciancimino ,
Joseph M. McShane ,
Timothy Dolan ,
Joseph A. O'Hare ,
John J. DeGioa

s a legfontosabb:
Joseph R. Biden
Vatikáni megbízott,Obama óta gyakorlatilag az USA regnáló nem hivatalos elnöke!
charisma
@lowoa jó lenne, ha tartózkodnál a vádaskodástól, a konkrét tények ismerete és közreadása nélkül. Ez gyónási kategória, amit tettél ezzel a kijelentéseddel az első mondatban.
lowoa
@charisma a kezemben van a bizonyíték, tehát nem alaptalan a vádaskodásom, csak éppen azoknak adom közzé az információt, akikben még megbízók. Nekem is fájdalmas volt megtudnom, de ha ez kell ahhoz, hogy felébredjen a környezetünk, akkor EMBER TERVEZ, ISTEN VÉGEZ!
charisma
Ettől még vádaskodás amit csinálsz - mindazok szemében, akiktől megtagadod a ki-tudja-milyen-forrásból származó bizonyítékot.
Ugyanúgy viselkedsz, mint a szabadkőművesek: csak a beavatottakkal közölnek bizonyos dolgokat.
lowoa
@charisma ha vádaskodás kell ahhoz, hogy felébredjenek sokan az álmukból, akkor nem küldtem el volna több helyre, hogy mire kell figyelniük, köztük a herendi plébánosnak, több szerzetesrendnek, is amikor észrevettem a jelet, amire figyelmeztetve voltunk nem egyszer, ez Krisztus Urunk testének bemutatása, csak el kell olvasni, mert ide is fel volt helyezve, hogy hogyan mutatkoznak meg a …More
@charisma ha vádaskodás kell ahhoz, hogy felébredjenek sokan az álmukból, akkor nem küldtem el volna több helyre, hogy mire kell figyelniük, köztük a herendi plébánosnak, több szerzetesrendnek, is amikor észrevettem a jelet, amire figyelmeztetve voltunk nem egyszer, ez Krisztus Urunk testének bemutatása, csak el kell olvasni, mert ide is fel volt helyezve, hogy hogyan mutatkoznak meg a Krisztuskövető pásztorok, akik már benne vannak az egy akolban.
sf
Engem is érdekelnének a bizonyítékok és a (megbízható!) forrásuk. Enélkül valóban alaptalan vádaskodás, mindenféle konkrétum nélkül. Konkrétan mire utalnak ezek a szavak: "'jelet", "csak el kell olvasni", "ide is fel volt helyezve"? Konkrét bizonyítékok nélkül ezek a szavak nagyobb kárt okoznak, mint az, amit a homályos megfogalmazással sejtetve van...
lowoa
@sf Hány fénykereszt van Debrecenben, merre lelhetőek fel, s mennyinek kellene valójában lennie a figyelmeztetések alapján, ha tudja a választ, akkor már megtalálta az információt.
Jozsef Ferenc
Jó lenne világosabban fogalmazni, amúgy is tiszta zűrzavar van mindenfelé.
charisma
@lowoa szokás szerint ködösítesz, amikor konkrétumokat kérnek tőled.
1. Mi köze a debreceni fénykereszteknek a püspöki kar tagjaihoz?
2. Mi köze a fénykeresztek számának mindehhez?
3. Mi köze van a magánkinyilatkoztatások (vö. figyelmeztetések kitől, mikor honnan...) ügyének mindehhez?
4. @sf utolsó mondata csak megerősíti, hogy több kárt okozol és nem csak itt a glorián, hanem több tucat …More
@lowoa szokás szerint ködösítesz, amikor konkrétumokat kérnek tőled.
1. Mi köze a debreceni fénykereszteknek a püspöki kar tagjaihoz?
2. Mi köze a fénykeresztek számának mindehhez?
3. Mi köze van a magánkinyilatkoztatások (vö. figyelmeztetések kitől, mikor honnan...) ügyének mindehhez?
4. @sf utolsó mondata csak megerősíti, hogy több kárt okozol és nem csak itt a glorián, hanem több tucat másik honlapodon is, ahol terjeszted ezeket a nézeteket, ellenőrizetlen figyelmeztetéseket és összefüggéstelen utalásaidat, amit rajtad kivül igen kevesen érthetnek meg.
sf
@Iowoa: Debrecenben 1 fénykereszt van, a Megtestesülés templom előtt. Nem tudom, melyik, az Egyház által hivatalosan elismert (hiteles, megbízható tehát valóban Istentől eredő, az igazi kinyilatkoztatáson alapuló) figyelmeztetésekre utalsz és milyen információkat kell ezek alapján megtalálni. Jó lenne, ha konkrét, bizonyítottan Istentől származó (tehát az igazi kinyilatkoztatás részét képező) More
@Iowoa: Debrecenben 1 fénykereszt van, a Megtestesülés templom előtt. Nem tudom, melyik, az Egyház által hivatalosan elismert (hiteles, megbízható tehát valóban Istentől eredő, az igazi kinyilatkoztatáson alapuló) figyelmeztetésekre utalsz és milyen információkat kell ezek alapján megtalálni. Jó lenne, ha konkrét, bizonyítottan Istentől származó (tehát az igazi kinyilatkoztatás részét képező) tényeket és nem ködösítéseket említenél.
Ha ezt nem akarod vagy nem tudod, Istennek tetsző dolog a bölcs hallgatás...
És az is Istennek tetsző cselekedet, ha nem kényszerítesz senkit arra, hogy az Istentől kapott drága időt a homályos célzásaid megértésére fordítsa...
lowoa
@sf innen 400 kilométerről is tudom, hogy van még egy az egyik temetőben, de kapaszkodjon a székébe, mert 15-nek kellene lennie Józsától kezdve Nagycseréig. Hivatalosan, hadd nevessek rajta emlékszik a püspökladányi figyelmeztetésre, mi volt a következménye, s csak ARNÓTon tudták, hogy le kell térdelni a kereszt előtt, hogy ne mossa el a településüket a Borsodi Árvízként ismert esemény. …More
@sf innen 400 kilométerről is tudom, hogy van még egy az egyik temetőben, de kapaszkodjon a székébe, mert 15-nek kellene lennie Józsától kezdve Nagycseréig. Hivatalosan, hadd nevessek rajta emlékszik a püspökladányi figyelmeztetésre, mi volt a következménye, s csak ARNÓTon tudták, hogy le kell térdelni a kereszt előtt, hogy ne mossa el a településüket a Borsodi Árvízként ismert esemény. Emlékszik Debrecenben azokra a tülkölés szerű zajokra, még fent van a Youtube-on, s lehet folytatni, de értelmetlen, ha nem képes felfogni: Ezt keresse elő:

Minden természeti csapás, amely a világot sújtja előkészület a teljes megtisztításhoz. (20170514)

A csata elkezdődött, és ennek a kezdő szakasza már számos országban látható.

Ti mindnyájan tanúi lesztek az éghajlat összeomlásának, ami a fájdalomtól nyögő Földre zúdul majd, a bűn lealacsonyítása miatt.
A földrengés erősödni fog, és egyik nemzet a másik után fog szenvedni a bűn foltja szerint, amely csirájában pusztul el.
Azok a vezetők, akik az Antikrisztust fogják követni, nem fognak Atyám szeme elől elmenekülni, ők el lesznek pusztítva.

s lehetett volna annyi esze, mint másoknak, hogy megkérdezi privátban, hogy merre lelhető fel. Az Úr adta, az Úr elvette, Áldott legyen az Úr neve!