Gloria.tv Needs Your Help - An Urgent Appeal
johnfrax
1475
johnfrax
POVOLANIE LAIKOV NA APOŠTOLÁT
Účasť laikov na poslaní Cirkvi
Spiritualita laika zameraná na apoštolát
Apoštolát evanjelizovania a posväcovania
Dať časnému poriadku kresťanského ducha
RÔZNE FORMY APOŠTOLÁTU
Individuálny apoštolát vo zvláštnych podmienkach
Laici osobitne zasvätení službám Cirkvi
Vzťahy k hierarchii
Pomoc, ktorú má duchovenstvo poskytovať apoštolátu laikov
Spolupráca s ostatnými …More
POVOLANIE LAIKOV NA APOŠTOLÁT
Účasť laikov na poslaní Cirkvi
Spiritualita laika zameraná na apoštolát
Apoštolát evanjelizovania a posväcovania
Dať časnému poriadku kresťanského ducha
RÔZNE FORMY APOŠTOLÁTU
Individuálny apoštolát vo zvláštnych podmienkach
Laici osobitne zasvätení službám Cirkvi
Vzťahy k hierarchii
Pomoc, ktorú má duchovenstvo poskytovať apoštolátu laikov
Spolupráca s ostatnými kresťanmi a s nekresťanmi
Zásady pre výchovu laikov k apoštolátu