izzza
1
Tylko w Polsce groziła kara śmierci za udzielanie pomocy Żydom. Osoby duchowne ryzykowały nie tylko życiem, ale także losem bliskich i powierzonych sobie parafian. Zapisały w ten sposób piękną kartę w historii pomocy Żydom podczas II wojny światowej.

Duchowni, którzy ratowali Żydów

Tylko w Polsce groziła kara śmierci za udzielanie pomocy Żydom. Osoby duchowne ryzykowały nie tylko życiem, ale także losem bliskich i powierzonych …
Matricaria
" - na 20 biskupów rzymskokatolickich, którzy po Wrześniu 1939 roku pozostali w swoich diecezjach, 16 było w sposób pośredni lub bezpośredni zaangażowanych w taką pomoc – "

Pomysł obozów koncentracyjnych pochodził z inspiracji piekłem i jego urządzeniami,naziści uprawiali pogańskie wierzenia i wygląda na to że byli opętani.Ciekawe jak będzie wyglądała sprawa narodu niemieckiego za kilkadziesi…More
" - na 20 biskupów rzymskokatolickich, którzy po Wrześniu 1939 roku pozostali w swoich diecezjach, 16 było w sposób pośredni lub bezpośredni zaangażowanych w taką pomoc – "

Pomysł obozów koncentracyjnych pochodził z inspiracji piekłem i jego urządzeniami,naziści uprawiali pogańskie wierzenia i wygląda na to że byli opętani.Ciekawe jak będzie wyglądała sprawa narodu niemieckiego za kilkadziesiąt lat,może być tak że rękami muzułmańskimi zostanie wymazany po nich wszelki ślad.