Stylita
3222

Boží slovo na den 15.6. A.D. 2022

Ježíš řekl svým učedníkům: "Dejte si pozor, abyste nekonali dobré skutky okázale před lidmi, jinak nemáte odplatu u svého Otce v nebesích. Když tedy …
Stylita
Z denní liturgie
Liturgie.cz
biblenet.cz | bible online | český ekumenický překlad, bible kralická
1. čtení:
Čtení z druhé knihy Královské.
Když Hospodin chtěl odnést Eliáše ve vichřici do nebe, šel Eliáš a Elizeus z Gilgalu. Když přišli do Jericha, řekl Eliáš Elizeovi: "Zůstaň, prosím, zde, neboť Hospodin mě posílá k Jordánu." Elizeus odpověděl: "Jako že je živ Hospodin a jako že jsi živ ty, …More
Z denní liturgie
Liturgie.cz
biblenet.cz | bible online | český ekumenický překlad, bible kralická

1. čtení:
Čtení z druhé knihy Královské.
Když Hospodin chtěl odnést Eliáše ve vichřici do nebe, šel Eliáš a Elizeus z Gilgalu. Když přišli do Jericha, řekl Eliáš Elizeovi: "Zůstaň, prosím, zde, neboť Hospodin mě posílá k Jordánu." Elizeus odpověděl: "Jako že je živ Hospodin a jako že jsi živ ty, neopustím tě!" Šli tedy oba. Šlo také padesát z prorockých učedníků a stanuli daleko stranou, zatímco se ti dva zastavili u Jordánu. Eliáš vzal svůj plášť, svinul ho a udeřil jím o vodu, takže se rozdělila na dvě strany a oba přešli suchou nohou. Když přešli, řekl Eliáš Elizeovi: "Žádej si, co bych ti měl udělat, dříve než budu od tebe vzat." Elizeus odpověděl: "Ať je na mně dvojnásobný díl tvého ducha!" Eliáš řekl: "Těžkou věc žádáš. Uvidíš-li mě, až budu od tebe vzat, stane se ti tak, neuvidíš-li, nestane se." Když tak spolu šli a mluvili, hle - ohnivý vůz s ohnivými koňmi oddělil je od sebe a Eliáš vystoupil ve vichřici do nebe. Elizeus to viděl a zvolal: "Otče můj, otče můj, který řídíš válečný vůz Izraele!" Když už ho neviděl, chopil se svých šatů a roztrhl je na dva kusy. Zdvihl Eliášův plášť, který z něho spadl, obrátil se a stanul na břehu Jordánu. Vzal Eliášův plášť, který z něho spadl, udeřil jím o vodu a pravil: "Kde je Hospodin, Bůh Eliášův?" Když udeřil o vodu, ta se rozdělila na dvě strany a Elizeus přešel.
2Kral 2,1.6-14

Žalm:
Vzmužte se a buďte srdnatí, všichni, kdo spoléháte na Hospodina.

Jak nesmírná je tvá dobrotivost, Hospodine,
uchovals ji těm, kdo se tě bojí,
popřáváš ji těm, kdo se k tobě utíkají před lidmi.

Tvoje tvář je jim bezpečnou ochranou
před spiknutím lidí,
ukrýváš je ve stanu
před svárlivými řečmi.

Milujte Hospodina, všichni jeho svatí,
Hospodin zachovává věrné,
ale plnou měrou odplácí těm,
kdo si počínají drze.
Zl 31

Evangelium:
Mt 6,1-6.16-18

pozn. V liturgickém 1. čtení byla chyba, tam stálo , že Elizeus žádal jen o 2/3 ducha Eliáše, opravil jsem to, chtěl dvojnásobek (St.)
Hanka Kraská
Hmla redne a všetky boje o tzv. ľudské práva ukazujú na jediný bod.
Otvorený boj proti BOHU a veriacim.
give - CatholicVote org
Email Newsletter Preferences - CatholicVote org
Najvyšší súd má vydať rozhodnutie v prípade Mississippi Dobbs v priebehu nasledujúcich troch týždňov.
Naše zdroje nám hovoria, že vládni predstavitelia už varujú katolícke diecézy: keď a ak bude Roe v. Wade zvrhnutý, …More
Hmla redne a všetky boje o tzv. ľudské práva ukazujú na jediný bod.
Otvorený boj proti BOHU a veriacim.

give - CatholicVote org
Email Newsletter Preferences - CatholicVote org

Najvyšší súd má vydať rozhodnutie v prípade Mississippi Dobbs v priebehu nasledujúcich troch týždňov.
Naše zdroje nám hovoria, že vládni predstavitelia už varujú katolícke diecézy: keď a ak bude Roe v. Wade zvrhnutý, kostoly a pro-life podporné centrá budú terčom vandalizmu, násilia alebo niečoho horšieho.

Toto by nemalo byť prekvapením. Od nezákonného úniku návrhu stanoviska v prípade Dobbs bolo napadnutých viac ako 23 pro-life centier, ktoré boli vandalmi a dokonca bombardované.
Náš tím tu sleduje tieto incidenty. Len minulý týždeň polícia zadržala potenciálneho vraha, ozbrojeného zbraňami a podrobným plánom zabiť sudcu Kavanaugha.
Priame útoky na katolícke kostoly sa dejú všade. V skutočnosti útoky na katolícke sochy, svätyne a kostoly sú na vzostupe už viac ako dva roky. Sledujeme aj tieto incidenty a naliehali sme na ministerstvo spravodlivosti, aby konalo. Neurobili nič. Rozzúrené davy pokračujú v nezákonných protestoch mimo domov sudcov Najvyššieho súdu.
Ľavicoví agitátori zverejnili domáce adresy, katolícke kostoly, ktoré navštevujú, a ich predpokladaný rozvrh
Skupiny podporujúce potraty už vyzvali na „leto hnevu“ v reakcii na každé rozhodnutie, ktoré obmedzuje takzvané „práva na potrat".
Ako to bude vyzerať? Ďalšie leto ako 2020? Nezabudnite, že v roku 2020 propotratové sily a davy „rodovej rovnosti“ využili smrť Georga Floyda na pochod proti rasizmu a v prospech zbavenia financií polície.
Počas toho leta zúrivosti vraždili nevinných, pálili súkromný majetok a vládne budovy, búrili sa, rabovali a podobne.
Samozrejme, keď sa zabezpečili Bidenove voľby, demonštranti zrazu zmizli.
Toto leto sa bojím, že sa vrátia. A katolíci budú priamym cieľom.
Na rozdiel od roku 2020 máme teraz Biely dom, ktorý, ako sa zdá, žmurká a prikyvuje na pro-potratové hrozby – alebo ešte horšie – podporujúce násilie. S klesajúcim hodnotením schválenia, hospodárstvom vo voľnom páde a blížiacou sa prílivovou volebnou vlnou by mohli ľahko dúfať, že všetko otrasie ďalšie leto, ako je rok 2020. Pôjdu príliš ďaleko? Celé mesiace sme naliehali na ministerstvo spravodlivosti, aby konalo. Napriek viac ako 200 prípadom vandalizmu a násilia voči katolíkom odpovedali stručným listom. Všetky reči, žiadne činy. Ďalej, prečo generálny prokurátor odmieta presadiť jasné zákony, ktoré zakazujú protesty zamerané na zastrašovanie federálnych sudcov? Prečo Bidenova administratíva otvorene podporovala tie isté nezákonné protesty? Prečo demokrati blokujú kritický bezpečnostný zákon zameraný na ochranu sudcov Najvyššieho súdu? Prečo ani jeden demokrat neodsúdil pokus o vraždu sudcu Najvyššieho súdu? Opýtajte sa sami seba – koľko páchateľov vandalizmu a násilia voči kostolom alebo pro-life centrám bolo zatknutých? Stíhaný za zločiny z nenávisti? Odsúdený alebo uväznený? Rozhodnutie Dobbsa by mohlo prísť zajtra ráno. Alebo budúci pondelok. Alebo na konci mesiaca. Naše dni čakania sa čoskoro skončia. A začína ďalšia fáza boja o vybudovanie kultúry života. Chceme, aby ste boli pripravení. Porozprávajte sa so svojím pastorom. Povzbudzujte ho, aby vopred kontaktoval miestnu políciu. Dajte im vedieť, že hrozby voči cirkvám sú dôveryhodné a pravdepodobné. Okrem toho by muži vo farnostiach mali byť pripravení odprevádzať výtržníkov z kostola – a chrániť naše rodiny, našich kňazov a Eucharistiu. Urobte si plány teraz. Hovoriť k sebe navzájom. Poraďte sa s políciou. Nechajte si poradiť, ako reagovať. Modlite sa za nepriateľov Cirkvi.
Brian
Martina Bohumila Lutherová
Nechtějí katolíky. vysávali je celá staletí se divíš. Hanko?