Św. Oswald, król i męczennik 5 sierpnia.

Patron angielskiej rodziny królewskiej żył i panował w czasach, gdy kraje Wysp Brytyjskich były podzielone na wiele różnych królestw i księstw. Był on synem króla Northumbrii powstałej w wyniku połączenia królestw Bernicji i Deiry. Z powodu sporów sukcesyjnych po śmierci jego ojca Etelryka był zmuszony wraz z matką i braćmi schronić się na szkockiej wyspie Iona, gdzie gościną służyli im tamtejsi mnisi ze zgromadzenia założonego przez świętego Kolumbana. Nie bez przyczyny Opatrzność dotknęła przyszłego króla tym wygnaniem – w klasztorze bowiem było mu dane poznać prawdziwą wiarę i przyjąć chrzest. Tam też zdobył dzięki troskliwej opiece duchowej mnichów gruntowną formację religijną.

Moment dojścia Oswalda do władzy związany jest z podaniem o cudownej pomocy Bożej w walce z poganami rządzącymi wtenczas Northumbrią. Pogański władca Caedwall zabił dwóch braci Świętego, co sprawiło, iż pozostał on jedynym sukcesorem tronu. W roku 634 wyruszył ze stosunkowo niewielką ilością wojska, aby egzekwować swoje prawo do tronu. Przed bitwą, która rozegrała się w miejscu nazwanym potem Hewenfeld (Heaven Field) pobożny syn królewski padł na kolana, aby ukorzyć się przed Panem Zastępów i zjednać Jego błogosławieństwo dla zbrojnej rozprawy. Siły wroga były przeważające, ale wódz chrześcijan został podobno w nocy poprzedzającej starcie zapewniony o Bożej pomocy. Miał mu się ukazać święty Kolumban i odezwać się słowami wypowiedzianymi niegdyś przez Pana do Jozuego: „Bądź mężny i mocny. Nie bój się i nie lękaj, ponieważ z tobą jest Pan, Bóg twój, wszędzie, gdziekolwiek pójdziesz” (Jozue I, 9).

Święty Oswald rozgromił... Św. Oswald, król i męczennik
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
„Bądź mężny i mocny. Nie bój się i nie lękaj, ponieważ z tobą jest Pan, Bóg twój, wszędzie, gdziekolwiek pójdziesz” (Jozue I, 9).