Organizacja przestępcza zwana Państwem

Czymże bowiem jest instytucja Państwa? Odrzućmy na bok oficjalne definicje pisane przez różnych naukowców i pokrzepicieli serc, a spróbujmy ustalić …
jac05
Państwo to wynalazek szatana, który ma na celu dzielenie, rządzenie i napadanie na inne państwa. W Niebie nie ma państw.
wacula25wp.pl
Ziemia mój drogi nie jest niebem nigdy nie będzie i dlatego są miasta kraje różne