charisma
582

Hogyan használják a globális felmelegedési rémhíreket a népességszabályozás és az abortusz népszerűsítésére?

2021. április 12. (Campaign Life Coalition) – Az elmúlt három hétben az Életkampány Koalíció rengeteg visszajelzést kapott a Konzervatív Párt nemzetpolitikai konvenciója után.

Ennek oka az, hogy választói útmutatónk a konvenció küldöttjei számára hozzájárult egy politikai állásfoglalás bukásához, 54% nem volt 46% igen szavazattal szemben, amely elfogadta volna a következő nyelvezetet, mint hivatalos konzervatív politikát:

„Elismerjük, hogy az klímaváltozás valós. A Konzervatív Párt hajlandó cselekedni.”

Választói útmutatónk utasította a küldötteket, hogy szavazzanak a politikai állásfoglalás ellen, a következő nyilatkozattal ismertetve iránymutatásunkat:

„Az ember okozta globális felmelegedés elméletének tudományát vitatják. A globális felmelegedést a globális elit és az ENSZ arra használja, hogy előmozdítsa a népességszabályozást az abortusz és sterilizálás segítségével. Ez nyilvánvaló a párizsi klímaegyezményből.”

Néhány támogató felvette velünk a kapcsolatot további információkért ezen nyilatkozat miatt, mert soha nem hallott semmilyen kapcsolatról a klímaváltozás politikája és a lakosság ellenőrzése, avagy az abortusz között. A célja ennek a cikknek az, hogy elmagyarázza az klímaváltozás és a népességszabályozás közötti kapcsolatot, hogy minden életvédő tisztában legyen azzal, hogy ez létezik.

Jó okunk van arra, hogy szkeptikusok legyünk „a vég közel van” narratívát illetően, amit vallásos buzgalommal tolnak a politikában, az iskolákban, és még a szószékről is sok templomban.

Tudván, hogy a globális felmelegedés mesterséges elméletét még mindig vitatja számos tudós, ez erősíti a bizalmat, hogy az életvédők szembe szálljanak azokkal a hisztérikus klímaváltozás előrejelzésekkel, melyek táplálják a népességszabályozás irányítására és az abortusz igazolására vonatkozó követeléseket sokak fejében.

Csecsemők: fenyegetik a bolygót?
A probléma a globális felmelegedés rémhíreivel az, hogy az embereket tekintik a problémának. A csecsemőket úgy tekintik, mint ami kevés „ökológiai lábnyom fenyegetést” jelent a bolygóra.

Az érv így hangzik: minél nagyobb az emberi populáció, annál nagyobb a „ökológiai lábnyomunk”, és így mi, emberek veszélyeztetjük a környezetet és a bolygó túlélését.

Az őrült narratívát, hogy „a világ véget ér 12 év múlva” már évek óta tolja Al Gore, Alexandria Ocasio-Cortez vezető amerikai demokrata, az ENSZ és sok más világvezető és véleményformáló. Ha hiszel ebben a narratívában, nos, akkor kevesebb, mint 11 évünk van hátra, hogy a világ véget érjen ezen írás alapján!

Akár hiszed, akár nem, a pánikkeltés az ember okozta globális felmelegedésről vezetett az önkéntes emberi kihalás mozgalomhoz (VHEM).
2009-ben, mindössze három évvel Al Gore 2006-os dokumentumfilmje, a Kellemetlen igazság után, amely a globális felmelegedés elméletét népszerűsítette világszerte, megalakult a VHEM csoport.

A VHEM egy olyan környezetvédelmi mozgalom, amely arra szólít fel minden embert, hogy tartózkodjon a szaporodástól annak érdekében, hogy az emberiség fokozatosan, önkéntesen kihaljon.

A VHEM elsősorban azért támogatja az emberi kihalást, mert a csoport véleménye szerint ez megakadályozná a környezet pusztulását. A VHEM honlapján a csoport kifejti, hogy:
„ha úgy döntünk, hogy tartózkodunk attól, hogy egy fővel gyarapodjunk, az nagyban csökkenti a potenciális üvegházhatást okozó gázok kibocsátását”, és azt állítják, hogy „a nem gyarapodás egy fővel megtakarít 58,6 tonna CO2-t évente”.

Az emberi kihalás mozgalom kifejezetten támogatja az abortuszt és a sterilizálást, mint megoldásokat az állítólag ember okozta klímaválságra, kijelentve, hogy „a terhességet meg kell előzni, amikor csak lehet.” Ez „rangos díjat” jelent azoknak az embereknek, akik úgy döntenek, hogy sterilizálják magukat annak érdekében, hogy „megmentsék a bolygót.”

Egy másik befolyásos globális felmelegedés rémhírterjesztő Bill Gates milliárdos aktivista, aki évek óta szót emel a „túlnépesedés” ellen, figyelmeztetve az „ökológiai összeomlásra”, amit az ember által termelt szén-dioxid okoz.
Annak érdekében, hogy a CO2-szint „nullára” csökkenjen, ami szerinte szükséges a környezeti katasztrófák elkerüléséhez, Gates a népesség csökkentését kéri a „reproduktív egészségügyi szolgáltatások" révén. Tudjuk, hogy ez eufemizmusa az abortusznak.

Nézd meg az alábbi videót a globális felmelegedés / népességszabályozás témáról beszélő Bill Gates által, ahol azt mondja, hogy a világ népessége 10-15%-kal csökkenthető a „reproduktív egészségügyi szolgáltatások” és más intézkedések által: youtube.com/watch?v=4vzFeiKH1jQ

A párizsi klímaegyezmény és az ENSZ abortuszprogramja
Az Életkampány Koalíció több mint 20 éve vesz részt az ENSZ munkájában. A 2021. március 15-26. között megrendezett, a Nők Helyzetével Foglalkozó Bizottság 65. konferenciáján egy csapatunk is részt vett. Ezeken a konferenciákon mindig harc folyik a nyelvért és a definíciókért.

Az ENSZ ügynökségei és partnerszervezetei révén évtizedek óta „egyetemes emberi jogként” próbálja eladni az abortuszt olyan kifejezések beillesztésével a különböző ENSZ-határozatokba, mint „szexuális és reproduktív egészség és jogok”, „nemek közötti egyenlőség" és a „nők szerepvállalásának erősítése”.

Ezek a kifejezések önmagukban nem okoznak vörös riasztást a nagyközönség számára. De ha megnézzük, hogy az abortusz aktivisták hogyan definiálják ezeket más ENSZ dokumentumokban, akkor világossá válik, hogy ezek valójában gyűjtőnevek a népességszabályozáshoz a korlátlan abortusz által.

Míg a párizsi klímaegyezmény továbbra is feszültséget teremt a nyugati országok között a potenciális gazdasági romlás és a munkahelyek megszűnés miatt, életpárti szervezetként bennünket mélyen aggaszt a népességszabályozási nyelvezet beillesztése egy olyan dokumentumba, melynek állítólag az „klíma” áll a középpontjában.

Álláspontunk szerint az emberi életnek minden fenntartható fejlődés középpontjában kell állnia. Mindenki egyetért abban, hogy felelősen kell sáfárkodnunk a földön. Számos módja van annak, hogy a nemzetek együtt tudjanak működni a környezet és az erőforrások fenntarthatóságának javítása érdekében. A lakosság csökkentése nem jelent fenntarthatóságot a tömeges abortusz és sterilizálási programok révén.

A Család Hangja [családvédő szervezet] közreadott egy jó cikket, amely a párizsi klímaegyezmény problémás részeit boncolgatja az ENSZ keretein belül, és bemutatja, hogyan kapcsolódik az ENSZ által kitűzött célhoz - az abortuszhoz való egyetemes jog megteremtéséhez. Pontosabban, a cikk felvázolja, hogy a Párizsi Megállapodás hogyan kapcsolódik az ENSZ 5. számú Fenntartható Fejlesztési Céljához, amely tartalmazza ezt a szövegezést:
„A szexuális és reproduktív egészséghez és a reproduktív jogokhoz való egyetemes hozzáférés biztosítása”
Ez természetesen a korlátlan abortusz eufemizmusa.

Több bizonyítékkal szolgálhatnék arra vonatkozóan, hogy a globális felmelegedési rémhíreket hogyan használják fel a népességszabályozás és az abortusz előmozdítására, de ezek a példák elegendők ahhoz, hogy lássuk a lényeget.

Van-e tudományos konszenzus, hogy az ember okozta globális felmelegedés valós?
Nincs.
Tény, hogy az ember okozta globális felmelegedés elméletét vitatja sok tudós.
A mainstream média azon állítása nyilvánvalóan téves, hogy az összes tudós egyetért abban, hogy a globális felmelegedést elsősorban az emberi tevékenység és az autók okozzák.

Nincs konszenzus. Több mint 31.000 tudós írta alá az Oregon Institute of Science and Medicine által támogatott nyilatkozatot, amely vitatja a globális felmelegedés tézisét: petitionproject.org

2012 januárjában tizenhat kiváló tudós publikált egy cikket a Wall Street Journal-ban, melynek címe: "Nem kell pánikba esni a globális felmelegedés miatt."

Sokkal több tudósra lehetne hivatkozni bizonyítékként, hogy az ember okozta globális felmelegedés elmélete vitatott. Az egyetlen ok, amiért nem hallott róluk, mert a liberális média nem akarja, hogy hallj róluk.

Ha beleásod magadat a vitában álló tudósok kutatásaiba, meg fogod találni, hogy különböző adatpontokra mutatnak, melyek kétségbe vonják azt az elméletet, hogy az ember okozta globális felmelegedés katasztrofális szintje létezik.

Néhány kutatásba belevitték azokat a vélt súlyos hibákat, melyeket a számítógépes modellekben használtak a katasztrofális hőmérséklet-emelkedés előrejelzésére. Vagy a ciklusos felmelegedési és lehűlési időszakok létezését, melyek a történelem során történtek jóval azelőtt, hogy gyárak léteztek volna, és az emberi populáció nagy lett. Néhány esetben a Vosztok jégmag mintából származó adatokra mutattak rá, ami feltárta, hogy a történelmi CO2-növekedés elmaradt a hőmérséklet-emelkedés mögött, nem pedig fordítva. Más kutatások kiemelik a Csendes-óceáni évtizedes oszcilláció hatásait, amely szétosztja a hőt a bolygó körül, természetesen előforduló 20-30 éves ciklusokban.

Miért beszélnek úgy a politikusok és a média, mintha az ember okozta globális felmelegedés vitathatatlan tény lenne?
Az egyik ok, hogy ez hasznos politikai eszköz az emberek megijesztésére, hogy szavazzanak a baloldali politikusokra, akik megváltást ígérnek a közelgő környezeti apokalipszis elől. Ez is egy klub, amivel legyőzni lehet a konzervatív politikusokat, akik vagy túlságosan félnek, hogy visszaverjék a globális felmelegedés rémhíreket, vagy talán tájékozatlanok a tudományos tények körüli vitát illetően.

Másodszor, nagy pénzt tudnak leakasztani a kutatók és egyetemek, akik szépen profitálnak a kormányzati támogatásokból a kutatásokra, melyek támogatják az ember okozta globális felmelegedés elméletét.

Harmadszor, segíti az ateista kommunizmus és a szocializmus előrehaladásának több célját. Ezek közé tartozik többek között az abortuszhoz való egyetemes jog, a vagyon újraelosztása, a hatalom koncentrációja az elit kezében, valamint egy természetközpontú, kvázi spiritualitás létrehozása, amely segít betölteni az űrt, ami az emberi szívben jött létre, mivel a marxistáknak sikerül elpusztítaniuk az Istenbe vetett hitet.

Az életvédők kötelesek megosztani az igazságot
Eltekintve a globális elit félelemkeltésétől, mint amilyen az Egyesült Nemzetek, Bill Gates, és az olyan csoportok, mint az Önkéntes Emberi Kihalás Mozgalom, első kézből tapasztaltam meg, hogy az „emberek ökológiai lábnyoma fenyegetést jelent a bolygóra” narratíva hajlamossá teszi a fiatalokat az abortuszra.

Közelről ismerek egy 17 éves lányt, aki nemrég bejelentette szüleinek, hogy nem lesznek gyermekei, mivel attól tart, hogy valószínűleg egy olyan világba születnének, melyet feldúl a tüzek és árvizek okozta „klímaváltozás”. Nem vallásos, hanem nagyon világias családban nevelkedett.

Ha ő egy nem tervezett terhességgel szembesülne, akkor az abortusz lehet az első gondolata ennek a tinédzsernek, aki már úgy döntött, hogy nem lesz gyermeke. Kétségtelen, hogy ő is érzékelte, hogy a gyermektelenség jó a környezetnek, mert csökkenti a „ökológiai lábnyomot”.

Most képzeld el ezt a forgatókönyvet több millió gyermekkel szerte az országban, akiknek ezt tanítják, már az általános iskolában is, hogy „a klímaváltozás valós”, és potenciálisan itt a világvége.

Ez a narratíva is megtalálta az utat a szószékekre, a „klímaváltozásról” most gyakrabban és szenvedélyesebben prédikálnak a templomokban, mint ahogy harcolnak a gyermekgyilkosság ellen, amit abortusznak hívunk. Ezzel kapcsolatban utalok a torontói érsekség által a 2019-es szövetségi választásokra a katolikus választók számára kiadott választói útmutató forrásokra.

Ez a „katolikus” választói útmutató, amit a torontói érsekség adott ki, a „környezetvédelem” szót tette a kérdések legelejére - még az abortusz elé is, amely alig láthatóan szerepelt a „emberi méltóság” címszó alatt.

A környezetvédelem fejezet a hőmérséklet emelkedésről beszélt és arra figyelmeztetett, hogy „Kanada a világ 9. legnagyobb széndioxid kibocsátója.”
Életpártiként ismernünk kell a tényeket ebben a kérdésben, hogy legyen önbizalmunk azt követelni, hogy mind politikusaink, mind spirituális vezetőink összpontosítsanak korunk emberi jogi visszaélésének - az abortusznak - megszüntetésére ahelyett, hogy vitatott, politikai töltetű kérdések, például a „klímaváltozás” megszállottjaivá váljanak.

Mi lesz a legelső szavazási kérdés?
Bármikor lehetne szövetségi választást kiírni.
Tegyél meg mindent a magad részéről annak biztosítására, hogy a spirituális vezetők a választói útmutatásokat összpontosítsák az emberi élet szentségére.

Fontold meg, hogy megosszad ezt az írást a lelkipásztoroddal, és arra kérd őt, hogy tanulmányozza azt nyitott elmével, hogy a következő választáson oly módon vegyen részt, hogy tiszteli Istent azáltal, hogy az abortusz megszüntetése legyen a legelső szavazási kérdés.

Gondoskodjunk arról, hogy ne legyen több olyan egyházilag támogatott szavazói útmutató, amelyben a globális felmelegedést az alku tárgyát nem képező abortusz elleni küzdelemmel egyenlőnek, ha nem fontosabbnak mutatják be.

Osszad meg barátaiddal és rokonaiddal is, hogy kinyíljon a szemük az élet szentsége elleni, egyre növekvő fenyegetés előtt.

Az életpárti mozgalom mindig is hű volt az igazsághoz. Maradjunk így, és bátran küzdjünk az emberi élet szentsége elleni minden fenyegetés ellen, még azok ellen is, ahol hatalmas erők kívánják eltemetni a „kellemetlen igazságot”.
A cikk angol nyelven