Clicks13.2K

Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich PDO240 Polnisches Kulturzentrum RIS 20160521 Magazyn Europejski SOWA ZR von Stefan Kosiewski CANTO DCCXXII IGOR STACHOWIAK

mysowa
PDF: de.scribd.com/…/Adam-Bodnar-Rze… PDF: de.scribd.com/…/In-Memoriam-IGO…Do wiadomości: Rada Europy, Donald Tusk, mgr historii twitter.com/sowa/status/734494159877332992 Minister Spraw …More
PDF: de.scribd.com/…/Adam-Bodnar-Rze… PDF: de.scribd.com/…/In-Memoriam-IGO…Do wiadomości: Rada Europy, Donald Tusk, mgr historii twitter.com/sowa/status/734494159877332992
Minister Spraw Wewnętrznych Mariusz Błaszczak, mgr historii Mariusz.Blaszczak@sejm.pl, skargi@ms.gov.pl Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, mgr prawa Zbigniew.Ziobro@sejm.pl, bm@ms.gov.pl
Oznaczenie wnioskodawcy: Stefan Kosiewski
Polnisches Kulturzentrum e.V., Vorsitzender Postfach 800626 65906 Frankfurt am Main

audio: www.mixcloud.com/…/adam-bodnar-rze…

Wniosek dotyczy osoby pozbawionej życia: Igor Stachowiak, syn Michała
Wniosek dotyczy praw Rodziny Igora Stachowiaka, do życia i ochrony własnego życia ze strony państwa przed mordercami Igora, którzy pozostając na wolności mataczą zmierzając do uniknięcia odpowiedzialności prawnej i konieczności zadośćuczynienia za popełniony grzech zbrodni pozbawienia życia człowieka, podejmują szereg działań maskujących wykazując się przy tym dużą energią kryminalną; jako wysoce niepokojące należy przy tym uznać informacje prasowe (gazeta wrocławska) o przyjęciu do wiadomości przez przełożonego policjantów, ministra Błaszczaka, zawieszenia jedynie w pełnieniu obowiązków służbowych tego tylko policjanta, który miał rzekomo użyć paralizatora, ponieważ rany i zniekształcenia na ciele zabitego nie są z pewnością śladami po użyciu paralizatora i dlatego można uznać, że Igor Stachowiak nie został pozbawiony życia za pomocą paralizatora, prądem.
RP zobowiązała się do realizacji Konwencji. Art 38 Konstytucji RP mówi: Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia, natomiast Art. 40. zapewnia: Nikt nie może być poddany torturom ani okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu i karaniu. Zakazuje się stosowania kar cielesnych.
Z przykrością zuważam, że prawnie zagwarantowana treścią Art. 41. nietykalność osobista i wolność śp. Igora Stachowiaka zostały naruszone przez zorganizowaną grupę przestępczą działającą w strukturach i w mundurach policji polskiej.
Wnioskuję niniejszym do Rzecznika Praw Obywatelskich RP o monitorowanie przebiegu ukarania przez Ministra Spraw Wewnętrznych osób uczestniczących w dokonanym zabójstwie na terenie komisariatu policji przy ul. Trzemeskiej we Wrocławiu i odpowiedzialnych za mataczenie w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, Prokuraturze, zgodnie ze złożoną wczoraj przez min. Błaszczaka zapowiedzią w Szkole Policji w Szczytnie. twitter.com/sowa/status/734187942785257474

sowa.blog.quicksnake.pl/…/Adam-Bodnar-Rze…