08:30
Clicks2.2K
gregory56
1
Abp dr S.L.Głódź:"Niech Prawo Zawsze Prawo Znaczy! A Sprawiedliwość – Sprawiedliwość!" Są wydarzenia, które swoim klimatem i biegiem wydarzeń nie wymagają komentarza, bo ów klimat i ów bieg wydarzeń …More
Abp dr S.L.Głódź:"Niech Prawo Zawsze Prawo Znaczy! A Sprawiedliwość – Sprawiedliwość!"

Są wydarzenia, które swoim klimatem i biegiem wydarzeń nie wymagają komentarza, bo ów klimat i ów bieg wydarzeń są najlepszym komentarzem.
W pięknych serdecznych Życzeniach ks. abp dr Sławoja Leszka Głódzia, Metropolity Gdańskiego tym bardziej dostojnie, tym bardziej świątecznie zabrzmiały życzenia - pragnienia o ład w Państwie Polskim - wobec bezładu, korupcji, bufonady i hegemonii, której ulegają rządzący nie tylko przecież w Polsce. Czcigodny Metropolita Gdański uczynił to słowami znanego poety Juliana Tuwima z poematu: "Kwiaty Polskie", jakże potrzebnymi i dzisiaj: "Niech Prawo Zawsze Prawo Znaczy! A Sprawiedliwość – Sprawiedliwość!". Święta Wiara Narodu Polskiego wypełniana po brzegi w Powszechnym Kościele Katolickim - jest Wspaniała. Jest Cudowna. Jest Wielka. Jest Silna Podczas łamania się Opłatkiem i składania sobie życzeń, podczas śpiewania kolęd legendarna restauracja Palowa przy ul. Długiej w Gdańsku, prowadzona już przez wiele lat przez Elę Gabryłowicz, znaną restaurator – nagle ta restauracja o wspaniałym nastrojowym wnętrzu i równie wspaniałym nastrojowym oświetleniu - zamieniła się w Bożonarodzeniową Stajenkę, a przybyli na to Spotkanie animatorzy życia politycznego, gospodarczego i społecznego, gorliwi rzecznicy tylu spraw patriotycznych, społecznych, gospodarczych, zawodowych i ludzkich - stali się Pasterzami, którzy –ze zboczy Betlejem, prowadzeni Ogromnym Blaskiem Gwiazdy Betlejemskiej, zmierzali oddać pokłon tylko co Narodzonemu Dziecięciu Bożemu.
I była też Wieczerza, i 12 potraw, a więc suto zastawiony stół… I było nawet więcej niż jedno puste miejsce przy stole. Na Spotkanie Opłatkowe przybyli również Przyjaciele i Sympatycy Pomorskiego Prawa i Sprawiedliwości, największej i najbardziej skutecznej w działaniu partii opozycyjnej na Polskiej Prawicy i także - największej partii opozycyjnej wśród wszystkich działających obecnie w Polsce partii. W obliczu smutnych faktów wydzierania Narodowi Polskiemu wszystkich uprawnień społecznych przez obecną koalicję rządzącą PO-PSL i pogarszającej się w zastraszającym tempie sytuacji życiowej milionów Polaków - oczy wszystkich niezadowolonych z coraz większą nadzieją spoglądają w stronę Prawa i Sprawiedliwości, która ma obiecujący program naprawy Państwa Polskiego. Jest to Program Naprawy Rzeczpospolitej i Solidarnościowy, i bardzo Narodowy, bo ratujący Polską Gospodarkę, a zwłaszcza tak zapadłe już dziedziny, jak rybołówstwo, przemysł stoczniowy, rolnictwo, zwłaszcza w zakresie obrony polskiej ziemi przed groźbą rabunkowej wyprzedaży wszelkim kombinatorom, spółkom, maklerom, co grozi wyparowaniem odwiecznego rodzinnego stanu posiadania Naszych Rolników - w obce ręce. Naród Polski obawia się wprowadzenia euro, wprowadzenia podatku kastralnego, już dziś zwanego katastrofalnym, rabunkowej wyprzedaży majątku narodowego w Polsce i postępującej drożyzny. "Niech Prawo zawsze Prawo znaczy, a Sprawiedliwość - Sprawiedliwość". Nie ma chyba bardziej pilnych życzeń dla Polski niż te, wypowiedziane...słowami Juliana Tuwima przez Metropolitę Gdańskiego - Jego Ekscelencję Abp dr Sławoja Leszka Głódzia, w dobie prób spychania także Kościoła w Polsce z przestrzeni publicznej Państwa Polskiego i Narodu Polskiego - za bramy i drzwi świątyń, czego najbardziej drastycznym przykładem jest odmowa TV TRWAM miejsca na multipleksie mimo tak ogromnych wielomilionowych protestów Całego Narodu Polskiego. Na tym przykładzie widać najbardziej, jak ów ład w Państwie Polskim jest obecnie zdeformowany, a rządząca ekipa jak pełna jest zakłamania, fałszu i obłudy, bo przecież podczas uroczystości państwowych podczas uroczystych Mszy Świętych zasiadają w pierwszych, ławach kościelnych, jako gorliwie wierzący - przypominając owego diabła, który ubiera się w ornat i ogonem na Mszę dzwoni. Wigilijne Spotkanie Opłatkowe Pomorskiego Prawa i Sprawiedliwości miało też charakter ekumeniczny. Odbywało się bowiem 7 stycznia Anno Domini 2013, a więc już po Wigilii I Świętach Bożego Narodzenia w Powszechnym Kościele Katolickim i niemal w czasie trwania Świąt Bożego Narodzenia w Cerkwi Prawosławnej...
mieczprawdy
Niemiecka “KATH.NET – “absurdalne orędzia “ostrzeżenie” Marii z Irlandii, które wprost wzywają do schizmy, gdy tylko zostanie wybrany następca Benedykta XVI

wobroniewiaryitradycji.wordpress.com/…/niemiecka-kai-k…