Clicks1K
Quas Primas
11
Abp Lenga OSTRO wRealu24: Czy grozi nam nowy rząd światowy? Dr Stanisław Krajski i Abp J. P. Lenga! ALBUM - ABP JAN PAWEŁ LENGA www.youtube.com/watchMore
Abp Lenga OSTRO wRealu24: Czy grozi nam nowy rząd światowy? Dr Stanisław Krajski i Abp J. P. Lenga!

ALBUM - ABP JAN PAWEŁ LENGA
www.youtube.com/watch
Posoborowe absurdy
Ewa Pawela: Mądrość Kościoła przez wieki - zanegowana. Teraz wiadomo dlaczego zakazali modlitwy i Mszy w Kościele, święconej wody, i innych sakramentów . SAKRAMENTALIA LECZĄ I SĄ OCHRONĄ PRZED WIRUSEM
KLĘKAMY PRZED WIRUSEM - jako Polacy i katolicy - ulegliśmy prawdziwej plandemii strachu - www.youtube.com/watch
woj_tek and one more user link to this post