Clicks20
vi.news

Phương tiện truyền thông Vatican: Phụng vụ Byzantine mô phỏng lại Thánh lễ La Mã, không phải Novus Ordo

Francis - người ghét Thánh lễ La Mã, đã cử hành vào ngày 14 tháng 9 Lễ kính Thánh John Chrysostom ở Prešov, Slovakia.

Khoảng 40.000 người đã tham dự. Catholic Sat nhấn mạnh trên Twitter.com rằng các nhà báo VATICAN đã quan sát thấy rằng Phụng vụ Thần thánh giống với Thánh lễ La Mã có nguồn gốc từ các tông đồ, hơn là với Bí tích Thánh Thể do Đức Paul VI phát minh vào năm 1969.

Một bài bình luận bằng tiếng Bồ Đào Nha trên phương tiện truyền thông Vatican nhận thấy rằng Phụng vụ Thần thánh "phức tạp hơn và được cử hành với sự trang trọng cao hơn - giống như Thánh lễ Latinh Cổ."

Francis, người thường xuyên can thiệp vào chính trị, đã nói trong Thánh lễ rằng thánh giá không phải là “một biểu tượng chính trị” mặc dù nó là một phần thiết yếu của quốc huy và quốc kỳ Slovakia.

#newsAbvotpehrb