Peter(skala)
330

Svätá stolica: Svet bez jadrových zbraní je nevyhnutný a možný

Vatikán 29. septembra (VaticanNews) Svätá stolica nepochybuje o tom, že svet bez jadrových zbraní je potrebný a možný a že bezpečnostné záruky Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) sú dôležitým nástrojom na dosiahnutie tohto cieľa, povedal Mons. Daniel Pacho, podsekretár pre multilaterálny sektor Sekcie pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami Štátneho sekretariátu.

Na konferencii sa zúčastnil aj Mons. Pacho, ktorý hovoril o troch scenároch: Irán, Severná Kórea a Ukrajina. Najprv podsekretár vyjadril ľútosť Svätej stolice nad tým, že Teherán pred dvoma rokmi prestal plniť svoje záväzky vyplývajúce zo Spoločného komplexného akčného plánu, čo vážne ohrozilo overovacie a monitorovacie činnosti agentúry. Preto povzbudil Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu, aby pokračovala v spolupráci s Iránom a aby podávala správy o iránskom jadrovom programe. Podobne sa vyjadril aj Mons. Pacho. Vyjadril uznanie Svätej stolice za pokračujúce a trpezlivé úsilie medzinárodného spoločenstva o obnovenie rokovaní o jadrovom programe KĽDR. Zdôraznil, že tento program ohrozuje integritu režimu nešírenia jadrových zbraní.

Pokiaľ ide o Ukrajinu, vatikánsky diplomat zopakoval, že vďaka úsiliu Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu je potrebné zaistiť bezpečnosť jadrovej elektrárne v Záporoží. Dodal, že nikdy predtým sa krajina s takým dôležitým programom v oblasti jadrovej energie nestala terčom vojenského útoku. Nikdy predtým sa nestalo, že by jadrová elektráreň riskovala poškodenie vojenskou akciou a bola opakovane odstavená. Nikdy predtým nemusela MAAE nasadiť tím expertov, aby nepretržite dohliadali na jadrovú elektráreň vystavenú takému vysokému riziku alebo nútenú pracovať v takých nebezpečných podmienkach. Preto dúfa, že aj v takýchto bezprecedentných situáciách sa dajú dosiahnuť významné zmeny.

Mons. Pacho na záver tiež vyzval všetky krajiny, aby nezabúdali na svoju morálnu zodpovednosť za budovanie politických a ekonomických základov mieru s cieľom podporovať integrálny ľudský rozvoj a autentické nádeje všetkých národov, pričom v centre pozornosti bude ľudská dôstojnosť a spoločné dobro. K týmto cieľom prispieva aj činnosť Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu, ktorá sprístupňuje mierovú jadrovú technológiu rozvojovým krajinám, aby pomohla zlepšiť zdravie, blahobyt a prosperitu ich obyvateľov.

Zdroje: L'Osservatore Romano / VaticanNews