Radek33
51.4K

Maski zrzucone-tylko 10% posłów za całkowitą ochroną życia

Za odrzuceniem projektu fundacji anti-choice "Pro prawo do Życia" już w pierwszym czytaniu zagłosowało 361 posłów, 48 było przeciwnych, a 12 wstrzymało się od głosu. Zdecydowana większość partii rządzącej głosowała za odrzuceniem projektu.Niewielka część Prawa I srawiedliwosci opowiedziała się za dalszym zajęciu się projektem.

Byli to m.in.: Jerzy Bielecki, Lidia Burzyńska, Kazimierz Choma, Dominika Chorosińska, Tadeusz Chrzan, Anna Dąbrowska-Banaszek, Bartłomiej Dorywalski, Leszek Galemba, Andrzej Gawron, Grzegorza Gaża, Teresa Glenc, Mariusz Gosek, Maciej Górski, Filip Kaczyński, Mariusz Kałużny, Wojciech Kossakowski, Władysław Kurowski, Adam Ołdakowski oraz Bartłomiej Wróblewski.

Przeciwko głosowali także: Anna Maria Siarkowska, Ewa Kozanecka, Tadeusz Woźniak, Agata Katarzyna Wojtyszek, Patryk Wicher, Robert Warwas, Piotr Uściński, Jacek Świat, Adam Śnieżek, Krzysztof Szulowski, Tomasz Rzymowski, Marek Polak, Edward Siarka, Dariusz Olszewski, Jerzy Małecki, Elżbieta Płonka, Anna Milczanowska, Wojciech Murdzek, Teresa Pamuła i Piotr Uruski.
Jako jedyny z posłów niezrzeszonych przeciwko zakończeniu prac nad ustawą był Łukasz Mejza. W mniejszości posłów, którzy popierali projekt, znalazło również sześcioro posłów Konfederacji: Krzysztof Bosak, Krystian Kamiński, Dobromir Sośnierz, Krzysztof Tuduj, Michał Urbaniak, a także Robert Winnicki.

Niektórzy Posłowie PiS wyłamali się z rekomendacji klubu
Posłowie PiS otrzymali przed rozpoczęciem głosowania ws. projektu zakazującego aborcji wytyczne złożone w środę przez swoją rzeczniczkę Annę Czerwińską, która podkresliła, że ten projekt to "dywersja".(powtórzyła kłamliwy argument powtarzany przez lewactwo,nie mający nic wspólnego z rzeczywistością, gdyż matka zawsze będzie ratowana jako pierwsza bez względu na ochronę życia,chyba że sama zechce poświęcić swoje życie)

– Propozycja karania kobiet za ratowanie własnego życia może prowadzić do niepokojów społecznych. W naszym kręgu kulturowym nigdy nie było to nie akceptowalne, żeby karać kobiety za ratowanie własnego życia. (...) Strasząc kobiety nie prowadzi to do ochrony życia. Stawiając je przed wyborem między więzieniem a śmiercią nie prowadzi do ochrony życia – powiedziała Czerwińska.

Instytut Ordo Iuris przedstawił opinię prawną, w której wskazuje, że projekt zasługiwał na skierowanie do dalszych prac, a zmiany w przepisach karnych penalizujące dokonane przez kobietę przestępstwo nielegalnej aborcji są potrzebne, aby skutecznie podnieść poziom ochrony życia dziecka przed i po narodzeniu.

PRZECZYTAJ OPINIĘ PRAWNĄ - LINK

„To był już szósty z kolei projekt obywatelski w ciągu ostatnich 11 lat, mającym na celu skuteczne ograniczenie prawnej dostępności prenatalnego dzieciobójstwa w Polsce. Poprzednie zbiórki i prezentacja projektów w Sejmie przyczyniły się pośrednio do wyroku Trybunału Konstytucyjnego stwierdzającego niekonstytucyjność aborcji eugenicznej. Obecny również może wywrzeć pozytywne skutki, przyczyniając się w przyszłości do zapewnienia jeszcze lepszej opieki i ochrony dziecka na prenatalnym etapie rozwoju” – podkreśla apl. rad. Anna Wawrzyniak, analityk Instytutu Ordo Iuris.

Sejm odrzucił w pierwszym czytaniu obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1693). Przewidywał on utratę mocy ustawy aborcyjnej obowiązującej od 1993 r. (w tym uchylenie wszystkich wyjątków aborcyjnych, które wciąż pozostały w tej ustawie – nie tylko eugenicznego, który został już uchylony wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2020 r.) i uregulowanie kwestii aborcyjnego uśmiercania nienarodzonych wyłącznie w przepisach Kodeksu karnego.

Projekt przewidywał dodanie do art. 115 Kodeksu karnego definicji dziecka („człowiek w okresie od poczęcia do osiągnięcia pełnoletniości” – jest ona zbieżna z definicją z art. 2 ust. 1 ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka) oraz dziecka poczętego („dziecko w okresie do rozpoczęcia porodu”). Zakładał też uchylenie art. 152-154 k.k. jako zbędnych w momencie, gdy dziecko poczęte byłoby traktowane jak każdy inny człowiek i przestępstwa skierowane przeciw niemu nie potrzebowałyby osobnej typizacji – w ich miejsce dodany miałby zostać § 5 do art. 148, wyodrębniający przestępstwo przeciwko dziecku poczętemu jako szczególny typ zabójstwa.

Ponadto w art. 155 (nieumyślne pozbawienie życia), 156 (spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu), 157 (spowodowanie naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia) oraz 160 (narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu) dodawane byłyby specjalne klauzule, zwalniające z odpowiedzialności karnej matkę, która dokonałaby tych czynów nieumyślnie wobec własnego dziecka poczętego, a także przewidujące nadzwyczajne złagodzenie kary (włącznie z odstąpieniem od jej wymierzenia) wobec matki, która dokonała takich czynów umyślnie. Do przepisów prawa materialnego dostosowanoby również przepisy proceduralne.

W opinii Ordo Iuris zauważono, że obecnie obowiązujący stan prawny nie zapewnia całkowitej ochrony życia dzieci poczętych na gruncie prawa karnego, w związku z czym prace nad projektem powinny były być kontynuowane i doprowadzić do wypracowania spójnych rozwiązań pozwalających z jednej strony na realną ochronę życia dzieci nienarodzonych, z drugiej zaś na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sprawców przestępstw zabójstwa każdego człowieka.

Projekt ten był już szóstym z kolei projektem obywatelskim w ciągu ostatnich 11 lat, mającym na celu skuteczne ograniczenie prawnej dostępności prenatalnego dzieciobójstwa w Polsce. Każdy z nich zyskał poparcie setek tysięcy obywateli polskich. Pierwszy został złożony w Sejmie 9 grudnia 2010 r., drugi – 21 marca 2013 r., trzeci – 3 lipca 2015 r., czwarty – 19 sierpnia 2016 r., piąty – 30 listopada 2017 r., lecz rozpatrywany również w obecnej kadencji Sejmu
nihil quicquam
30000 dzieci jest mordowanych rocznie przez pigułki "dzień po", często lądują w kibelkach i są spuszczane jak g..., obudźmy się póki czas. To czysto satanistyczna pogarda dla życia.
nihil quicquam
Polacy narodem wybranym?... Jeżeli się nie obudzimy będziemy raczej drugą Irlandią. Potrzeba wielkiej modlitwy, ale też i czynów, by postawić tamę złu, bezbożnym masonom i wszelkiemu lewactwu.
BeatkaS
Moim niechlubnym przykładem jest waldemar andzel - poseł z Sosnowca, jak przed wyborami to łaził pod kościoły z ulotkami i długipisami żeby się reklamować a jak trzeba bronić katolickich zasad i Bożych przyjazań to ma w d...e tych którzy na niego głosowali i wszelkie zasady. Takim przedstawicielom naszej władzy należy przed wyborami splunąć w twarz a nie oddawać na nich swojego głosu bo to tylko …More
Moim niechlubnym przykładem jest waldemar andzel - poseł z Sosnowca, jak przed wyborami to łaził pod kościoły z ulotkami i długipisami żeby się reklamować a jak trzeba bronić katolickich zasad i Bożych przyjazań to ma w d...e tych którzy na niego głosowali i wszelkie zasady. Takim przedstawicielom naszej władzy należy przed wyborami splunąć w twarz a nie oddawać na nich swojego głosu bo to tylko sprowadzi na nas współodpowiedzialność za ich zbrodnie!
Radek33
Czerwińska,rzeczniczka PiSu powtarza tą samą kłamliwą lewacka propagandę o tym,że kobiety pod karą dożywocia byłyby zmuszane poświęcać swoje życie
BeatkaS
Kłam, kłam zawsze coś zostanie.... naiwni we wszystko co w telewizorni usłyszą uwierzą... łykają kłamstwa jak pelikan świeżą płotkę ;)