Clicks74

Dusza każdego człowieka jest dla Mnie największym skarbem

jacek2pp
Dnia 27.03.1993 r. Córko Moja pisz, bo jest wiele do pisania. Córko, pomyśl, że Ja, Bóg Człowiek, pragnę zbawienia wszelkiego stworzenia przez różnych ludzi i wszelkimi sposobami. Pragnę, aby dotarło…More
Dnia 27.03.1993 r. Córko Moja pisz, bo jest wiele do pisania.
Córko, pomyśl, że Ja, Bóg Człowiek, pragnę zbawienia wszelkiego
stworzenia przez różnych ludzi i wszelkimi sposobami. Pragnę, aby dotarło do
człowieka to, że ten zostanie w ciemności, który mówi - lepiej nie wiedzieć i
nie czytać - to to samo jakby wyrzucił Boga ze swego życia.
Człowiek musi znać i pragnąć poznania prawdy o Bogu. W nim powinien
złożyć całkowitą ufność i pozwolić się prowadzić jak małe dziecko do
wieczności, by tam Królować wraz z Jezusem, który jest Odkupicielem.
W życie człowieka, który nie pragnie poznać Boga i żyć dla Niego
- wstępuje szatan, bo w tym człowieku nie ma Boga i zło ma do niego łatwy
dostęp. przez co staje się łatwą zdobyczą dla szatana.
Szatan nienawidzi go za jego słabość. Dzieci Moje, dusza każdego
człowieka jest dla Mnie największym skarbem, jest Moją własnością. Jak
wielki smutek zadają mi Moje niewierne dzieci, a Ja mam dla was tyle Miłości
i Miłosierdzia, i pragnę wam przebaczyć.
Niech twoje, człowiecze, zlodowaciałe serce zapłonie miłością do Boga i
człowieka.
To jest początek twego nawrócenia. Tylko wytrwaj, a resztę złóż w ręce
swego Boga.
On ciebie nie zawiedzie, bo zbyt ciebie kocha grzeszny człowiecze, i za
twoją duszę - ty, który będziesz to czytał - zapłaciłem własną krwią.
Czy jest na świecie ktoś, kto by ciebie kochał, jak Ja!
O ile kochasz Boga, masz wszystko i masz zapewnione wieczne zbawienie.