Weronika....S
Pełnomocnicy szatana na ziemi spodziewają się, że rychło już przyjdzie Chrystus i robą dranie wszystko, aby nie miał do kogo i czego wracać.
wacula25wp.pl
Postawią meczet nowy i już nikt go nie spali -BOŻE RATUJ NAS