V.R.S.
2599

Roman Dmowski o powszechnym braterstwie amerykanizmu

W ostatnich dziesięcioleciach na czoło życia naszej cywilizacji wysunęły się społeczeństwa protestanckie, mianowicie anglosaskie. Spychając Francję …
Lilianna w ogrodzie
Roman Dmowski powiedział : "Jestem Polakiem i mam obowiązki polskie ."
Ja dopowiem , nie ukraińskie , nie żydowskie , nie unijne .
Michał Kowalczyk
Roman Dmowski prawdziwy Nacjonalista kochający swój kraj i naród i kochający Boga. Zgadzam się z jego słowami