Video: Jediný chrám v Bratislave, kde nemusíte mať rúšku a pokrm prijímate do úst. Nie je kostol, …

Video: Jediný chrám v Bratislave, kde nemusíte mať rúšku a pokrm prijímate do úst. Nie je kostol, ako kostol. Komunikácia Úradu verejného zdravotníctva s verejnosťou zatiaľ nie je férová. Komunikác…More
Video: Jediný chrám v Bratislave, kde nemusíte mať rúšku a pokrm prijímate do úst. Nie je kostol, ako kostol. Komunikácia Úradu verejného zdravotníctva s verejnosťou zatiaľ nie je férová.
Komunikácia hlavného hygienika a Úradu verejného zdravotníctva s verejnosťou zatiaľ nie je férová.

Je povzbudzujúce, že ľudia sa obracajú na hlavného hygienika a Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky s otázkami, čo to má znamenať, dokedy sa bude k Cirkvi postupovať s nerovným metrom. Budeme mať naozaj pocit uspokojenia pokiaľ sa hlavnému hygienikovi podarí čestne zodpovedať otázky, ktoré rezonujú medzi veriacimi a mimoriadne ich znepokojujú.
Video TU: alianciazanedelu.sk/archiv/6461
Ne je možné jedným príspevkom postihnúť riešenie mnohých otázok, ktoré sú tak citlivé a zraňujúce.
Ale práve v oblasti verejného života sa hygienické opatrenia na základe hrozby nakazenia sa obyvateľstva vírusom určujú vo vzťahu k cirkvi nezodpovedne.
Alebo je to pri diskriminujúcich opatreniach tak, že riziko…More
obyčajná veriaca žena
Pán Čulen a kde je to video?
Peter(skala)
Anton Čulen
Roberto 55
Je to boj o duse!