bohušek
Detail osoby
pořadové číslo výsledku: 0
Příjmení, jméno
Dohnal Antonín
Datum narození
07.06.1946

Hodnost
Typ spolupráce
Krycí jméno
Spisová značka
Správa STB

.
Důvěrník
Tonek
23064
Brno
bohušek
verbež bolševická, Rusko bylo a je trestáno za svou nevěru
Samson1
Hoki o muslimech v tradičním řádu římského ritu: ......buď králem všech těch, kteří vězí doposud v temnotách pohanství nebo islámu.Vysvobod je s temnot bludu a přived je do světla svého království. Shlédni konečně milosrdnýma očima také na syny národa, který byl tak dlouho národem tvým vyvoleným a krev, kterou kdysi na sebe svolávali at na ně nyní splyne jako očistný pramen spásy a života..... (…More
Hoki o muslimech v tradičním řádu římského ritu: ......buď králem všech těch, kteří vězí doposud v temnotách pohanství nebo islámu.Vysvobod je s temnot bludu a přived je do světla svého království. Shlédni konečně milosrdnýma očima také na syny národa, který byl tak dlouho národem tvým vyvoleným a krev, kterou kdysi na sebe svolávali at na ně nyní splyne jako očistný pramen spásy a života..... (Zásvětná modlitba na svátek Krista krále.)
Samson1
bohoušku ideologie marxleninismu je ideologie ateistických Židů, nikoli Rusů. Revoluce a následné věci byl prostě majdan a ovládnutí Ruska, Rusů i za pomoci zvenčí. Tím nechci říci, že spoustu Rusů nespolupracovala, ale většina trpěla, hlavně věřící a odpůrci režimu. Ovšem velkým problémem bylo sepětí Církve a šlechty, jak na východě i západě, která životem byla vzdálena na hony evangeliu. …More
bohoušku ideologie marxleninismu je ideologie ateistických Židů, nikoli Rusů. Revoluce a následné věci byl prostě majdan a ovládnutí Ruska, Rusů i za pomoci zvenčí. Tím nechci říci, že spoustu Rusů nespolupracovala, ale většina trpěla, hlavně věřící a odpůrci režimu. Ovšem velkým problémem bylo sepětí Církve a šlechty, jak na východě i západě, která životem byla vzdálena na hony evangeliu. Přepych paláců a ohromná chudoba blebsu. To je důvod největší, proč lidé odpadli od církve a tradice. Z jedné strany chudoba a z druhé rozmařilý život šlechty a jejich války.