Beatus 1
Rzadko uświadamiamy sobie, że w historii świata wszystko już było. Warto zdać sobie sprawę jakie jest działanie szatana w czasach niespokojnych i ostrożnie podchodzić do proroctw, przepowiedni i objawień prywatnych mnożących się wtedy. Uczmy się na doświadczeniach z poprzednich wieków.