Clicks58
vi.news

Hồng Y Müller: Giới tinh hoa chính trị ghét Giáo hội, muốn tạo một tôn giáo của thế giới

Trong số những người được gọi là giới tinh hoa chính trị, có một "mối hận thù được giải phóng" hướng tới Giáo hội Công giáo, Hồng y Gerhard Müller nói trong buổi giới thiệu sách ngày 21 tháng 11 tại Weltenburg Abbey, Đức.

Giới tinh hoa muốn tạo ra một "tôn giáo thống nhất" như một loại "liên minh tinh thần cho tất cả mọi người trong sự giàu có vật chất nhưng không có bất kỳ sự siêu việt nào", Müller giải thích.

Ông nói thêm rằng "tinh hoa thế giới mới" khó có thể cưỡng lại sự cám dỗ để hành động như một chủng tộc thượng đẳng mới.

#newsVykauqvhie