Rafał_Ovile
22.4K
Dlaczego Prezydent, Premier, Sejm, Senat, ZUS, Urząd Skarbowy, Policja, Wojsko, służby zarejestrowane są jako firmy?
Portale do sprawdzania rejestracji firmy:
bisnode.de/upik/
bisnode.pl
1 - Jednostki budżetowe
Kancelaria Prezydenta - firma:
bisnode.pl/firma/?id=1855770&nazwa=KANCELARIA_PREZYDENTA_RZEC
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - firma:
bisnode.pl/firma/?id=851402&nazwa=KANCELARIA_PREZESA_RADY_MINMore
Dlaczego Prezydent, Premier, Sejm, Senat, ZUS, Urząd Skarbowy, Policja, Wojsko, służby zarejestrowane są jako firmy?
Portale do sprawdzania rejestracji firmy:
bisnode.de/upik/
bisnode.pl
1 - Jednostki budżetowe
Kancelaria Prezydenta - firma:
bisnode.pl/firma/?id=1855770&nazwa=KANCELARIA_PREZYDENTA_RZEC
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - firma:
bisnode.pl/firma/?id=851402&nazwa=KANCELARIA_PREZESA_RADY_MIN
Kancelaria Senatu - firma:
bisnode.pl/firma/?id=2289748&nazwa=KANCELARIA_SENATU_RZECZYPO
Kancelaria Sejm - firma:
bisnode.pl/firma/?id=1855768&nazwa=KANCELARIA_SEJMU
bisnode.de/upik/?search=sejm&comid=&Country=PL&Address=&City=
Urząd skarbowy - firma:
bisnode.pl/wyniki-wyszukiwania/?nazwa=urząd+skarbowy
Policja - firma:
bisnode.pl/firma/?id=731132&nazwa=KOMENDA_STOŁECZNA_POLICJI
Ministerstwo Obrony - firma:
bisnode.pl/firma/?id=1811723&nazwa=MINISTERSTWO_OBRONY_NARODO
ZUS - frima:
bisnode.pl/firma/?id=1073698&nazwa=ZAKŁAD_UBEZPIECZEŃ_SPOŁECZ
Trybunał Konstytucyjny - firma:
bisnode.pl/firma/?id=6205203&nazwa=TRYBUNAŁ_KONSTYTUCYJNY
Sąd Najwyższy - firma:
bisnode.pl/firma/?id=939157&nazwa=SĄD_NAJWYŻSZY
Rzecznik Praw Obywatelskich - firma:
bisnode.pl/firma/?id=2262434&nazwa=BIURO_RZECZNIKA_PRAW_OBYWA
Rzecznik Praw Dziecka - firma:
bisnode.pl/firma/?id=2295635&nazwa=BIURO_RZECZNIKA_PRAW_DZIEC
Najwyższa Izba Kontroli - firma:
bisnode.pl/firma/?id=1855692&nazwa=NAJWYŻSZA_IZBA_KONTROLI
Ministerstwo Finansów - firma:
bisnode.pl/firma/?id=1855719&nazwa=MINISTERSTWO_FINANSÓW
Ministerstwo Zdrowia - firma:
bisnode.pl/firma/?id=1855715&nazwa=MINISTERSTWO_ZDROWIA
Służby specjalne
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego - firma:
bisnode.pl/wyniki-wyszukiwania/?nazwa=Agencja+Bezpieczeństwa+.
Agencja Wywiadu - firma:
bisnode.pl/wyniki-wyszukiwania/?nazwa=Agencja+Wywiadu
Centralne Biuro Antykorupcyjne - firma:
bisnode.pl/firma/?id=2457242&nazwa=CENTRALNE_BIURO_ANTYKORUPC
Służba Kontrwywiadu Wojskowego - firma:
bisnode.pl/firma/?id=7575584&nazwa=SŁUŻBA_KONTRWYWIADU_WOJSKO
Służba Wywiadu Wojskowego - firma:
bisnode.pl/firma/?id=7575575&nazwa=SŁUŻBA_WYWIADU_WOJSKOWEGO
Partie polityczne
PiS - firma:
bisnode.pl/firma/?id=2143822&nazwa=PRAWO_I_SPRAWIEDLIWOŚĆ
PO - firma:
bisnode.pl/wyniki-wyszukiwania/?nazwa=Platforma+obywatelska
Kukiz15 - wykreślony:
bisnode.pl/firma/?id=13153129&nazwa=KLUB_POSELSKI_KUKIZ_15
Konfederacja - firma:
bisnode.pl/wyniki-wyszukiwania/?nazwa=Konfederacja+Wolność+i+
Co to jest PKD?
Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) – umownie przyjęty, hierarchicznie usystematyzowany podział zbioru rodzajów działalności społeczno-gospodarczej, jakie realizują jednostki (podmioty gospodarcze).
Polska Klasyfikacja Działalności – Wikipedia, wolna encyklopedia
2 - Zarejestrowania firmy POLAND REPUBLIC OF w rejestrze Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych:
Interpelacja nr 5712 - tekst - Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Ministerstwo potwierdza: Polska zarejestrowana w Nowym Jorku jako: "POLAND REPUBLIC OF"
3 - Mateusz Morawiecki: jesteśmy „krajem posiadanym przez kogoś z zagranicy”:
Mateusz Morawiecki: jesteśmy krajem posiadanym przez kogoś z zagranicy
akademiageopolityki.pl/login
Uwaga!
Napisałem do trzech urzędów w ramach tej sprawy.
Między innymi odpisała mi kancelaria Prezydenta. Odpowiedź lekceważyła powagę tej sprawy.
Po mojej intwerwencji, wszystkie państwowe instytucje, zostały wymazane z tej bazy.

Ale proszę sprawdzić te bazy:
bisnode.de/…92/kancelaria_prezydenta_rzeczypospolitej_polskiej
dnb.com/…tej_polskiej.dfd4f17c11160a94753f75c262ba2842.html
POLAND LIMITED persons with significant control - Find and update company information - GOV.UK

Robert Brzoza

Dlaczego Prezydent, Premier, Sejm, Senat, ZUS, Urząd Skarbowy, Policja, Wojsko, służby zarejestrowane są jako firmy?

Dlaczego Prezydent, Premier, Sejm, Senat, ZUS, Urząd Skarbowy, Policja, Wojsko, służby zarejestrowane …

> Tożsamość cyfrowa, cyfrowe bliźniaki, programowalna waluta cyfrowa banku centralnego, system kredytu …
Zygmunt Bronislaw Polatynski
Swiat jest jednym, wielkim psychiatrykiem, którego zarząd i administrację przejęli pacjenci.Większość populacji nie rozumie, co się naprawdę dzieje. I nawet nie ma pojęcia, że nie rozumie.O to z kim mamy do czynienia.Deprawacja, demoralizacja, bestialstwo, czyli po prostu „po trupach do celu”, i to DOSŁOWNIE, to jest właśnie ich motto przewodnie.
Marek Hassel
😡 😡 🤑