Clicks716
novaetvetera
Chváľte Hospodina, všetky národy! A velebte Ho, všetci ľudia! Lebo nesmierna je Jeho milosť voči nám a vernosť Hospodinova je naveky. The Glory of Saints – Giaquinto, CorradoMore
Chváľte Hospodina, všetky národy! A velebte Ho, všetci ľudia!
Lebo nesmierna je Jeho milosť voči nám a vernosť Hospodinova je naveky.
The Glory of Saints – Giaquinto, Corrado