Clicks51
lt.news

Amazonės dvasininkija „paneigia sakramentinį katalikų kunigystės pobūdį“

Logiška, kad kunigas gyvena besilaikantis celibato, nes šitaip jis veikia „Kristaus asmenyje“, kuris buvo viengungis, – kardinolas Walteris Brandmülleris (91 m.) Pasakojo „IlGiornale.it“ (sausio 16 d.).

Jam atrodo, kad idėja pristatyti susituokusius dvasininkus „kai kuriose srityse“ yra „tik sociologinė kunigystės samprata“.

Ši koncepcija „paneigia sakramentinį ir antgamtinį katalikų kunigystės pobūdį“.

Brandmuelleris prašo Pranciškaus nepamiršti Viešpaties žodžio savo apaštalams,

„Jei kas ateina pas mane ir nelaiko neapykantoje savo tėvo, motinos, žmonos, vaikų, brolių, seserų ir net savo gyvybės, – negali būti mano mokinys.“

Paveiksliukas: Walter Brandmüller, #newsUrrauzvawd