Clicks1K
Victory

Prejav Mons. C. M. Viganò na online konferencii organizovanej Konfederáciou Triarii

Odhaľovanie klamstva a jeho tvorcov je posvätné dielo a katolík – ako každý, kto si zachoval minimum dôstojnosti a cti – sa nemôže tejto povinnosti vyhnúť
**********************************************************************************************************************

EX PATRE DIABOLO
Veľký reset úvahy
Vos ex patre Diabolo estis,
et desideria patris vestri vultis facere.

Jn 8, 44

Chcel by som úprimne poďakovať drahému profesorovi Massimovi Viglionemu, ktorý ma chcel pozvať, aby som sa tak povediac na diaľku, zúčastnil na konferencii, ktorú zorganizoval ako prezident Konfederácie Triarii. Srdečný pozdrav vyjadrujem aj každému z významných účastníkov tohto podujatia. Dovoľte aby som vám vyjadril moju hlbokú úctu a vrúcne poďakovanie za vaše odvážne svedectvo, za vaše poučné príspevky a za neúnavnú horlivosť, ktorú neprestávate veľkodušne prejavovať naliehavým a ráznym spôsobom už od februára minulého roka. Vyzývam vás, aby ste neustúpili a neodzbrojili sa v tejto smrtiacej bitke, ktorú sme všetci povolaní bojovať v tejto katastrofálnej hodine dejín, viac ako nikdy predtým.
" Napokon upevňujte sa v Pánovi a v sile jeho moci. Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliť úkladom diabla. Lebo nás nečaká zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohto temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach. Preto si vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli v deň zla odolať, všetko prekonať a obstáť! " (Ef 6:10-13).

Krátka úvaha, ktorú vám chcem ponúknuť, je do istej miery zmenšená podoba môjho prejavu na benátskom summite, ktorý sa uskutoční 30. mája a ktorý je organizovaný profesorom Francescom Lamendolom, na ktorom sa zúčastnia aj niektorí z vás.

KEĎ sa Stalin v roku 1932 rozhodol eliminovať milióny Ukrajincov pri genocíde, ktorou bol Hladomor, plánoval hladomor zhabaním potravín, zákazom obchodu, zákazom cestovania, cenzúrou tých, ktorí oznamovali fakty.
Tento zločin proti ľudskosti, ktorý nedávno uznali mnohé štáty po celom svete, bol vykonaný spôsobom, ktorý sa nelíši od tých prijatých takzvanou „pandemickou pohotovosťou“ pre Veľký reset.

Ukrajinský roľník sa možno pýtal: „Prečo Stalin neposiela zásoby, namiesto zákazu otvárania obchodov a akéhokoľvek pohybu? Neuvedomuje si, že nás všetkých nechá zomrieť od hladu? “ Pozorovateľ, ktorý nie je ovplyvnený komunistickou propagandou, by mu odpovedal: „Pretože Stalin chce eliminovať všetkých Ukrajincov a viní z toho hladomor, ktorý za týmto účelom vedome vyvolal.“
Urobil by rovnakú chybu ako tí, ktorí sa dnes v prítomnosti údajnej pandémie čudujú, prečo vlády preventívne ničili verejné zdravotníctvo, oslabili národné pandemické plány, zakázali účinné liečby, podávali škodlivé, ak nie priamo smrtiace terapie a dnes vydieraním nútia občanov, pretrvávajúcimi lockdownami, zákazmi vychádzania a zelenými pasmi aby sa podrobili vakcínam, ktoré nielenže nezaručujú imunitu, ba čo viac spôsobujú vážne krátkodobé a dlhodobé vedľajšie účinky, ako aj ďalšie šírenie odolnejších foriem vírusu.

Hľadanie logiky v tom, čo nám hovoria mainstreamové médiá, vládcovia, virológovia a takzvaní „odborníci“ je prakticky nemožné, ale táto očarujúca nerozumnosť zmizne a upadne do najcynickejšej racionality, ak obrátime svoj pohľad. To znamená, že sa musíme vzdať presvedčenia, že naši vládcovia konajú pre naše dobro, a všeobecnejšie, že naši partneri sú čestní, úprimní a živení dobrými zásadami.

Samozrejme, je ľahšie si myslieť, že pandémia je skutočná, že existuje smrtiaci vírus, ktorý zabíja milióny obetí, a že treba oceniť vládcov a lekárov za úsilie vynaložené zoči voči skutočnosti, ktorá ich všetkých zastihla nepripravených; alebo že „neviditeľný nepriateľ“ bude skutočne porazený podivuhodnou vakcínou, ktorú farmaceutické spoločnosti s humanitárnym duchom a bez ekonomických záujmov vyrobili vo veľmi krátkom čase. A potom sú tu príbuzní, priatelia a kolegovia, ktorí sa na nás pozerajú, akoby sme boli blázni, nazývajú nás „konšpirátormi“ alebo - ako to so mnou začína robiť nejaký konzervatívny intelektuál - obviňujú nás z preháňania s tónmi konfrontácie, ktorá, ak je umiernená, by pomohla pochopiť túto záležitosť. A ak naši priatelia navštevujú farnosť, budeme počuť odpoveď, že František tiež odporučil vakcíny, ktoré prof. Tal Dei Tali potvrdil vyjadrením, že sú morálne prijateľné, i keď sa vyrábajú z potratených plodov, pretože – napomína nás -, že tí, ktorí dnes kritizujú vakcínu proti Covidu, akceptujú tie, ktoré sa doteraz podávali, aj keď sa i tie získavajú pomocou potratu.

Klamstvo zvádza mnohých, dokonca aj medzi samotnými konzervatívcami a tradicionalistami. Aj my sami niekedy ťažko veríme, že služobníci neprávosti sú tak dobre organizovaní, že sa im podarilo manipulovať informáciami, vydierať politikov, podplácať lekárov, zastrašovať obchodníkov, nútiť miliardy ľudí nosiť zbytočný náhubok a vidieť vakcínu ako jediný spôsob, ako uniknúť istej smrti. Stačilo by si však prečítať pokyny, ktoré WHO napísala v roku 2019 o "Covid-19", ktorý má prísť, aby ste pochopili, že existuje iba jeden scenár v jednej réžii, v ktorom sú herci, ktorí sa držia úlohy im pridelenej a claque predajných žurnalistov, ktorá nehanebne deformuje realitu.

Celú operáciu pozorujeme zvonka a snažíme sa identifikovať opakujúce sa prvky: nepochopiteľnosť kriminálneho zámeru elity; potrebu zakryť to prijateľnými ideálmi; vytvorenie mimoriadnej situácie, pre ktorú už elity naplánovali riešenie, inak neprijateľné. Môže to byť zvýšenie finančných prostriedkov na zbrane alebo sprísnenie kontrol bezprostredne po útoku na dvojičky (obchodné centrum v USA), využitie irackých energetických zdrojov pod zámienkou, že Saddám Husajn vlastní chemickú a bakteriologickú zbraň, alebo transformácia spoločnosti a práce po pandémii. V pozadí vždy stojí výhovorka, zdanlivá príčina, niečo nepravdivé, čo skrýva realitu: skrátka lož; podvod.
Klamstvo je ochranná známka architektov Veľkých resetov posledných storočí: protestantskej pseudoreformácie, francúzskej revolúcie, Risorgimenta, ruskej revolúcie, dvoch svetových vojen, priemyselnej revolúcie, roku 1968 a pádu Berlínskeho múru. Zakaždým, ak si všimnete, zdanlivý dôvod týchto revolúcií nikdy nezodpovedal skutočnému.

V tejto dlhej sérii veľkých resetov organizovaných rovnakou elitou konšpirátorov sa nepodarilo uniknúť ani katolíckej cirkvi. Popremýšľajte: čo nám povedali liturgisti koncilu, keď nám chceli nanútiť reformovanú omšu? To, že ľudia nerozumeli, že liturgia musí byť zrozumiteľná, aby sa umožnila väčšia účasť veriacich. A v mene tohto dôrazu, tejto falošnej zámienky, nepreložili apoštolskú omšu, ale vymysleli inú, pretože chceli vymazať hlavnú doktrinálnu prekážku ekumenického dialógu s protestantmi, indoktrinizujúc veriacich novou ekleziológiou II. Vatikánskeho koncilu.

Rovnako ako všetky podvody, aj tie, ktoré organizuje diabol a jeho služobníci, sú založené na falošných sľuboch, ktoré sa nikdy nesplnia, výmenou za ktoré poskytneme určité dobro, ktoré sa nám nevráti. V Edene vyhliadka na to, že sa stanú ako bohovia, viedla k strate priateľstva s Bohom a k večnému zatrateniu, ktoré dokázala napraviť iba vykupiteľská obeta nášho Pána. A satan tiež pokúšal aj nášho Pána, pričom klamal ako obvykle: „Dám ti všetku ich moc a slávu, lebo som ju dostal a dám ju komu chcem. Ak sa mi teda budeš klaňať, všetka bude tvoja.“(Lk 4, 6-7).
Ale nič z toho, čo satan ponúkol nášmu Pánovi, nebolo skutočne jeho, ani to nemohol dať tomu, komu chcel, najmenej však Tomu, ktorý je Pánom a Majiteľom všetkého. Pokušenie diabla je založené na podvode: čo môžeme čakať od toho, ktorý je „vrahom od počiatku“ (Jn 8, 44), „klamárom a otcom lží“ (tamže)?

S pandémiou nám postupne hovorili, že izolácia, lockdown, masky, zákaz vychádzania, streamované omše, diaľkové vyučovanie, inteligentná práca - smartworking, prostriedky na zotavenie, vakcíny, zelené pasy nám umožnia vyjsť z núdze a veriac tejto lži sme sa vzdali práv a životných štýlov, ktoré sa nikdy nevrátia ako nás títo varujú: „Už nikdy nebude nič ako predtým“. „Nový normál“ bude teda predstavovať ústupok, na získanie ktorého budeme akceptovať odňatie slobody, ktorú sme považovali za samozrejmú, a urobíme kompromisy bez toho, aby sme pochopili absurdnosť našej blahosklonnosti a obscénnosť tvrdení tých, ktorí nám velia, dávajúc nám tak absurdné príkazy, že si vyžadujú úplnú abdikáciu rozumu a dôstojnosti. Na každom kroku nové otočenie skrutky, ďalší krok k priepasti: ak sa nezastavíme v tomto behu smerom ku kolektívnej samovražde, nikdy sa nevrátime späť.

Je našou povinnosťou odhaliť podvod tohto Veľkého resetu, pretože ten sa dá pripísať všetkým ďalším útokom, ktoré sa v priebehu dejín snažili zmariť dielo vykúpenia a ustanoviť tyraniu Antikrista. Pretože o to sa vlastne snažia architekti Veľkého resetu. Nový svetový poriadok - vo významnej zhode s koncilným Novus Ordom - ruší božský vesmír a šíri pekelný chaos, v ktorom sa všetko, čo civilizácia starostlivo budovala po tisícročia inšpirovaná Milosťou, obrátilo hore nohami a zvrhlo, skorumpovalo a vymazalo.

Je nevyhnutné, aby každý z nás pochopil, že to, čo sa deje, nie je výsledkom nešťastného sledu náhod, ale zodpovedá to diabolskému plánu - v tom zmysle, že za týmto všetkým stojí Zlý - ktorý v priebehu storočí sleduje jediný cieľ: zničiť dielo Stvorenia, zrušiť vykúpenie a odstrániť každú stopu po Dobre na zemi. A na dosiahnutie tohto cieľa je posledným krokom ustanovenie synarchie, v ktorej velí niekoľko tyranov bez tváre, túžiacich po moci, oddaných kultu smrti a hriechu, nenávisti k životu, cnostiam a kráse, pretože v nich svieti veľkosť toho Boha, proti ktorému ešte aj dnes volajú svoje pekelné „Non serviam“. Členmi tejto prekliatej sekty nie sú iba Bill Gates, George Soros alebo Klaus Schwab, ale aj tí, ktorí po celé storočia plánovali v tieni zvrhnutie Kristovho kráľovstva: Rothschildovci, Rockefellerovci, Warburgovci a tí, ktorí sa dnes rozhodli spojiť s vodcami Cirkvi, využívajúc morálnu autoritu pápeža a biskupov na presvedčenie veriacich, aby sa dali zaočkovať.

Vieme, že klamstvo je diablov emblém, rozlišovacím znakom jeho služobníkov, poznávacím znakom nepriateľov Boha a Cirkvi. Boh je Pravda, Božie Slovo je pravdivé a On sám je Boh: hovoriť pravdu, kričať zo striech, odhaľovať podvod a jeho tvorcov je sväté dielo a katolík - ako každý, kto si stále zachováva minimum dôstojnosti a cti - sa tejto povinnosti nemôžem vyhnúť.

Každý z nás bol počatý, chcený a stvorený, aby vzdal slávu Bohu a bol súčasťou veľkého plánu Prozreteľnosti: od večnosti nás Pán povolal, aby sme s ním zdieľali dielo vykúpenia, spolupracovali na záchrane duší a triumfe Dobra. Každý z nás má dnes možnosť zvoliť si, či sa postaví na stranu Krista alebo proti Kristovi, či bude bojovať za dobrú vec, alebo či sa stane spolupáchateľom páchateľov neprávosti. Božie víťazstvo je isté, rovnako ako odmena, ktorá čaká na tých, ktorí sa rozhodnú pre pole vedľa Kráľa kráľov; a istá je porážka tých, ktorí slúžia Nepriateľovi, isté je jeho večné zatratenie.

Táto fraška sa zrúti, nezvratne sa zrúti! Zaviažme sa všetci s obnovenou horlivosťou vrátiť nášmu Kráľovi tú korunu, ktorú mu Jeho nepriatelia vytrhli. Vyzývam vás, aby ste nechali nášho Pána kraľovať vo vašich dušiach, vo vašich rodinách, vo vašich komunitách, v štáte, v práci, v škole, v zákonoch a pred súdmi, v umení, v informáciách vo všetkých súkromných a verejných oblastiach života.

Práve sme slávili Zjavenia Nepoškvrnenej Panny malým fatimským pastierikom: pripomíname si varovanie Panny Márie pred nebezpečenstvami a trestami, ktoré čakajú svet, ak sa neobráti a nebude konať pokánie. ,,Tento druh sa nedá vyhnať ináč, iba modlitbou a pôstom.“ (Mt 17,21), hovorí Pán. Počas čakania na pápeža, ktorý bude plne poslúchať žiadosti Matky Božej zasvätením Ruska Jej Nepoškvrnenému srdcu, zasväťme jej seba a svoje rodiny, vytrvajúc v živote milosti pod zástavou Krista Kráľa. Nech s ním kraľuje aj naša Najsvätejšia matka a kráľovná, Najsvätejšia Mária.

+ Carlo Maria Viganò, arcibiskup

15 Máj 2021 Sabbatical post Ascensionem

Odebírat aktuální informace od BKP


list-manage.com/subscribe?u=bed9f40cf4da3e3582e1ecefc&id=c8496b93c