06:07
Evanjelizacia
1.2K
† 6. veľkonočný utorok - Môj odchod bude vašim obohatením. všetky meditácie nájdete tu: www.evanjelizacia.eu | 15.5.2012 | Jn 16, 5-11 Ježiš povedal svojim učeníkom: „Teraz idem k tomu, ktorý ma …More
† 6. veľkonočný utorok - Môj odchod bude vašim obohatením.

všetky meditácie nájdete tu: www.evanjelizacia.eu | 15.5.2012 | Jn 16, 5-11 Ježiš povedal svojim učeníkom: „Teraz idem k tomu, ktorý ma poslal, a nik z vás sa ma nepýta: ‚Kam ideš?' Ale srdce vám naplnil smútok, že som vám to povedal. Lenže hovorím vám pravdu: Je pre vás lepšie, aby som odišiel. Lebo ak neodídem, Tešiteľ k vám nepríde. Ale keď odídem, pošlem ho k vám. A keď príde on, ukáže svetu, čo je hriech, čo spravodlivosť a čo súd. Hriech je, že neveria vo mňa, spravodlivosť, že idem k Otcovi a už ma neuvidíte, a súd, že knieža tohto sveta je už odsúdené."