Clicks1.4K
csk.news
2

Koncil potvrdzuje: nemeckí biskupi sú teraz odpadnutými Katolíkmi

Zavedením Prijímania pre Protestantov sedem nemeckých biskupov upustilo od viery. Ztratili svoju biskupskú autoritu. Katolíci ich už nesmú poslúchať.

Najhoršie predpovede sa v Nemecku stali realitou: Sväté Prijímanie sa udeľuje každému, koho to zaujíma, alebo nie (Mt 7, 6).

Nemeckí biskupi medzi-prijímania sa ospravedlňujú tým, že tvrdia, že "samotná viera" postačuje na prijatie Svätého Prijímania.

Toto stanovisko odsudzuje Trentský Koncil (1545-1563):

"Keby niekto povedal, že samotná viera je dostatočná príprava na prijatie sviatosti Najsvätejšej Eucharistie, nech je to anathem." - Trentský Koncil, zasadanie XIII, kán. XI.

Na rozdiel od Druhého Vatikánskeho Koncilu, ktorý bol len "pastoračnou radou", Trentský Koncil je rada s neomylnou dogmatickou autoritou. Preto sú nemeckí biskupi medzi-prijímania zjavne kacíri a odpadlíci.

Obrázok: © wikicommons, CC BY-SA, #newsSckcuinsjb
adrianicm
Nezdá sa mi, žeby ich pápež vyhlasil za kacírov, alebo máme v Cirkvi novodobých inkvizitorov, o ktorých nevie ani on sám? 😲
Caesar
Ved Marx je mason aj ten druhý je tiez mason a to masoni rozkladaju cirkev z vnutra.