Clicks182
hr.news

Kardinal: Tobin i Cupich trebali bi predstavljati Crkvu - a ne Bidanova stranka

Ono što je poznato: 7. svibnja kardinal Luis Ladaria, prefekt Kongregacije za nauk vjere, napisao je pismo američkim biskupima tražeći pričest pobačaja.

Ono što se ne zna: Nekoliko dana ranije, 30. travnja, kardinali Cupich (Chicago) i Tobin (Newark) - vodeći zagovornici pobačaja - sastali su se s Ladarijom.

Kardinal Gerhard Müller komentirao je za EWTN.com (13. svibnja) da su u Rim došli kao "članovi ili predstavnici Demokratske stranke [pobačaja]" - ali Müller je rekao da bi trebali biti "predstavnici Isusa Krista".

Dodao je da nije legitimno da biskup u pozadini igra igre moći, te da je uvijek bilo "vrlo pogrešno" kad su se biskupi previše približili političkom establišmentu.

#newsBjtpwvnvgs