Clicks20
vi.news

"Dòng Tên" Tây Ban Nha ca ngợi gian dâm đồng tính

Nhà hoạt động đồng tính người Tây Ban Nha, Jose María Rodríguez Olaizola, 50 tuổi, người là một giao sĩ "Dòng Tên" vì một lý do nào đó, ủng hộ đồng tính luyến ái và các chương trình "tự hào" đồng tính.

Trên PastoralSJ.org của Dòng Tên, Rodríguez tuyên bố rằng "mỗi người [= đồng tính luyến ái] phải tự hào vì họ được Chúa tạo ra."

Ông hoạt động với lời nói dối rằng những người đồng tính phải chịu sự "khinh miệt, từ chối hoặc bắt bớ," trong khi thực tế, họ tạo thành một tầng lớp đặc quyền trong Xã hội phương Tây.

Rodríguez tuyên bố rằng đồng tính luyến ái hay dị tính là một phần của một người, trong khi cùng một hệ tư tưởng đồng tính luyến ái thường nói rằng không có sự khác biệt có ý nghĩa giữa nam và nữ.

#newsUzpgktpxte