Unam Sanctam SK
Prečítajte si o Jánovi XXIII., jeho herézy: Herézy Jána XXIII. v jeho slobodomurárskej encyklike Pacem et terris; …
V skutočnosti bol Roncalli heretik, ako aj František.
Otčenáš
Toto má být zástupce Boha na zemi? Nepotřebujeme zástupce, když máme Krista v nebi. To je jediný prostředník mezi člověkem a Bohem.
1Především tedy prosím, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy a děkování za všechny lidi,
2za krále a za všechny ty, kdo jsou ve vysokém postavení, abychom mohli vést tichý a pokojný život ve vší zbožnosti a důstojnosti.
3To je dobré a milé před Bohem, naším Zachr…
More
Toto má být zástupce Boha na zemi? Nepotřebujeme zástupce, když máme Krista v nebi. To je jediný prostředník mezi člověkem a Bohem.
1Především tedy prosím, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy a děkování za všechny lidi,
2za krále a za všechny ty, kdo jsou ve vysokém postavení, abychom mohli vést tichý a pokojný život ve vší zbožnosti a důstojnosti.
3To je dobré a milé před Bohem, naším Zachráncem,
4který chce, aby byli všichni lidé zachráněni a přišli k poznání pravdy.
5Je totiž jeden Bůh, jeden je také prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš,
6který dal sám sebe jako výkupné za všechny, jako svědectví ve svůj čas.
7K tomu jsem byl ustanoven hlasatelem a apoštolem — mluvím pravdu v Kristu, nelžu —, učitelem národů ve víře a v pravdě.
8Chci tedy, aby se muži modlili na každém místě, pozvedajíce svaté ruce bez hněvu a sváru.

Čtete a nerozumíte.
Unam Sanctam SK
Ježiš však ustanovil kňazov a biskupov a dal im moc odpúšťať hriechy (sv. spoveď). František ale nie je katolík, a preto nemôže byť pápežom.
Otčenáš
Boží Slovo takovou informaci neobsahuje.
28A v církvi Bůh ustanovil nejprve apoštoly, za druhé proroky, za třetí učitele, potom projevy moci, potom dary uzdravování, pomoci, vedení, druhy jazyků.
29Jsou snad všichni apoštolové? Jsou snad všichni proroci? Jsou snad všichni učitelé? Mají snad všichni projevy moci?
30Mají snad všichni dary uzdravování? Mluví snad všichni jazyky? Nebo je snad všichni…
More
Boží Slovo takovou informaci neobsahuje.
28A v církvi Bůh ustanovil nejprve apoštoly, za druhé proroky, za třetí učitele, potom projevy moci, potom dary uzdravování, pomoci, vedení, druhy jazyků.
29Jsou snad všichni apoštolové? Jsou snad všichni proroci? Jsou snad všichni učitelé? Mají snad všichni projevy moci?
30Mají snad všichni dary uzdravování? Mluví snad všichni jazyky? Nebo je snad všichni vykládají?
31Vy však usilujte o větší dary milosti. A ukazuji vám ještě mnohem vzácnější cestu.
Otčenáš
Spolek na ovládání křesťanů má kněze, které Bůh, ani Kristus neustanovil. Člověk Ježíš Kristus varoval učedníky, aby netoužili ovládat jeden druhého, aby v Jeho církvi neměl jeden nad druhým moc -
42Ježíš si je zavolal (učedníky) a řekl jim: „Víte, že ti, kteří se zdají být vládci pohanů, panují nad nimi a jejich velcí nad nimi vykonávají svou svrchovanou moc.
43Avšak ne tak je tomu mezi vámi, …
More
Spolek na ovládání křesťanů má kněze, které Bůh, ani Kristus neustanovil. Člověk Ježíš Kristus varoval učedníky, aby netoužili ovládat jeden druhého, aby v Jeho církvi neměl jeden nad druhým moc -
42Ježíš si je zavolal (učedníky) a řekl jim: „Víte, že ti, kteří se zdají být vládci pohanů, panují nad nimi a jejich velcí nad nimi vykonávají svou svrchovanou moc.
43Avšak ne tak je tomu mezi vámi, ale kdo by se chtěl mezi vámi stát velkým, bude vaším služebníkem;
44a kdo by chtěl být mezi vámi první, bude otrokem všech.