Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
Clicks1.1K
vi.news

Zen: "Vatican làm mọi thứ để trao giáo hội cho kẻ thù"

Những người Công giáo vẫn đang được phép thực hành đức tin của họ ở Trung Quốc "là nô lệ", Hồng Y Zen nói với EWTN.de (ngày 13 tháng 2, video dưới đây).

Ông dự rằng Giáo hội Công giáo ngầm sẽ biến mất, vì chính sách sai lầm của Vatican.

"Vatican đã làm mọi thứ để trao Giáo hội cho kẻ thù," Zen nói và đưa ra ví dụ:

• Thỏa thuận bí mật tháng 9 năm 2018,
• Hợp pháp hóa các giám mục nhà nước bị tuyệt thông
• Sự truất quyền của hai giám mục Công giáo hợp lệ,
hướng dẫn năm 2019 ra lệnh cho các linh mục đăng ký với Giáo hội Nhà nước Cộng sản.

Zen gọi điều này là "khủng khiếp."

Trên thực tế, Vatican đang đối xử với Giáo hội Trung Quốc như những gì mà nó đã làm với Giáo hội ở phương Tây trước đây: bán nó cho giới cai trị thượng lưu.

#newsBdxliawbju