CÓRKA MARYI
11.7K

JEZUS: Miłość Boga, oświecająca małżeństwo mężczyzny i kobiety, którzy się nawzajem kochają, przeniknie …

JESUS: The Love of God, which will shine down upon the marriage of a man and a woman, who love each other, will infiltrate their souls if they love God …