Clicks298
CÓRKA MARYI
1

JEZUS: Okazujcie miłość, gdy jest wam okazywana nienawiść, ponieważ to będzie wasza broń przeciwko mocy zła

KSIĘGA PRAWDY

czwartek, 14 listopada 2013 roku, godz. 12.00

Moja szczerze umiłowana córko, Światło Boga oświeca wszystkie Jego dzieci, które są w obecnym czasie w jedności ze Mną, Jezusem Chrystusem.

Wszyscy chrześcijanie na świecie, którzy żyją Moim Słowem i którzy karmią się Moim Ciałem i piją Moją Krew, doświadczą duchowego cierpienia, jak nikt inny, z powodu swojej wiary we Mnie.
Mam na myśli wszystkich chrześcijan, którzy żyją Prawdą, którzy postępują tak, jak ich uczyłem i którzy słowo w słowo przestrzegają Mojego Nauczania.

Ci wszyscy, w tym także ci, którzy nigdy nie słyszeli o tych Moich Orędziach dla świata, wkrótce zrozumieją, jak to jest żyć we Mnie i ze Mną. Ich wiara zostanie wystawiona na taką próbę, jak nigdy dotąd i, niestety, wielu z nich nie będzie w stanie wytrzymać presji, z jaką będą mieli do czynienia z powodu okazywanej im nienawiści. Zrobią wszystko, aby dochować wierności świętej Ewangelii, ale w ten sposób skupią na sobie straszną nienawiść i zostaną nazwani kłamcami. Nie potrwa to długo, aż wszyscy chrześcijanie, którzy wytrwale będą głosili Moje Słowo, zostaną oskarżeni o to, że są skrajnie prawicowymi despotami, podczas gdy prawdziwymi winowajcami będą ci, którzy będą rzucali w nich obelgi.

Wzywam was wszystkich, byście zachowali milczenie i nigdy nie reagowali na gnębicieli, którzy będą się starali zniszczyć waszą wiarę i miłość do Mnie. Ci, którzy będą pluli jadem i krzyczeli na was, potrzebują waszych modlitw i przebaczenia. Modląc się za te dusze, zniszczycie wpływ szatana i trudno mu będzie dać upust swojej złości wobec was.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się za tych wszystkich, którzy będą traktowani jak pionki w zaciekłej walce o zdemontowanie Mojego Kościoła na ziemi. Proszę, odmawiajcie tę Modlitwę Krucjaty, aby wytrzymać prześladowania religijne.

Modlitwa Krucjaty 126
O wytrzymanie prześladowań religijnych

Drogi Jezu, pomóż mi wytrzymać, w Twoje Święte Imię, każdy rodzaj prześladowań.

Pomóż tym, którzy popadli w błąd w przekonaniu, że dają świadectwo o Twoim Dziele.

Otwórz oczy tym wszystkim, którzy mogą być kuszeni,
by niszczyć innych przez niegodziwe działania, czyny i gesty.

Chroń mnie przed wrogami Boga, którzy powstaną,
by próbować uciszyć Twoje Słowo, i którzy starają się Ciebie wypędzić.

Pomóż mi przebaczyć tym, którzy Cię zdradzają, i daj mi Łaskę, bym trwał niezachwianie w mojej miłości do Ciebie.

Pomóż mi żyć Prawdą, której nas nauczyłeś, i pozostać
na zawsze pod Twoją ochroną. Amen.


Idźcie wszyscy, którzy naprawdę Mnie kochacie i wykonujcie wszystko, czego was uczyłem. Miłujcie się wzajemnie, jak wam powiedziałem. Nie okazujcie innym nienawiści. Natomiast módlcie się za tych, którzy was prześladują.

Okazujcie miłość, gdy jest wam okazywana nienawiść, ponieważ to będzie wasza broń przeciwko mocy zła.

Wasz Jezus

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl/…-na-taka-probe-jak-nigdy-dotad
fatherofloveandmercy.wordpress.com/…r-faith-be-put-to-such-a-test/

_________________________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

JEZUS: Nikogo nie upoważniam do osądzania drugiego, mówienia źle o innych ani rzucania oszczerstw na duchowość innej duszy

JEZUS: Cierpienie z rąk innych jest czymś, co jest spowodowane przez grzech – nie przez Boga


JEZUS: Moja córko, przyjmij cierpienie z większym zrozumieniem w sercu

JEZUS: Cierpienie, jakie dusza wybrana musi znosić, uwalnia inne dusze od wiecznego potępienia i przez to staje się najbardziej poszukiwanym celem szatana i jego wysłanników

JEZUS: Moi umiłowani wyznawcy, będziecie uważani za heretycką sektę, ponieważ nadal będziecie głosili Prawdę

_________________________________________________________________
CÓRKA MARYI
"Wzywam was wszystkich, byście zachowali milczenie i nigdy nie reagowali na gnębicieli, którzy będą się starali zniszczyć waszą wiarę i miłość do Mnie. Ci, którzy będą pluli jadem i krzyczeli na was, potrzebują waszych modlitw i przebaczenia. Modląc się za te dusze, zniszczycie wpływ szatana i trudno mu będzie dać upust swojej złości wobec was."