CÓRKA MARYI
"Wzywam was wszystkich, byście zachowali milczenie i nigdy nie reagowali na gnębicieli, którzy będą się starali zniszczyć waszą wiarę i miłość do Mnie. Ci, którzy będą pluli jadem i krzyczeli na was, potrzebują waszych modlitw i przebaczenia. Modląc się za te dusze, zniszczycie wpływ szatana i trudno mu będzie dać upust swojej złości wobec was."