Wieczne Odpoczywanie Amen
Wieczne Odpoczywanie Amen
I gdy patrzę obecnie na tę piękną ziemię,
jak w głupocie, gnuśności, beznadziei tonie,
wierzę że nam wyprosisz z nieba ocalenie,
ufam że ją zachowasz, Regina Poloniae!