Sedevakantistický kanál
Musím sa poopraviť:

Človek, keď číta nasledovnú pasáž pozorne, tak vidí, že táto pasáž dokonca ani len nehovorí o tom, že ľudia by nemali byť donucovaní na katolicizmus, ale presne, tak ako aj Bratia Dimondoví hovoria, táto pasáž hovorí o tom, že ľuďom by nemalo byť bránené robiť si verejne svoje náboženské obrady (napr. okultizmus, satanizmus, protestantské sprievody, pálenie ohňov falošným …More
Musím sa poopraviť:

Človek, keď číta nasledovnú pasáž pozorne, tak vidí, že táto pasáž dokonca ani len nehovorí o tom, že ľudia by nemali byť donucovaní na katolicizmus, ale presne, tak ako aj Bratia Dimondoví hovoria, táto pasáž hovorí o tom, že ľuďom by nemalo byť bránené robiť si verejne svoje náboženské obrady (napr. okultizmus, satanizmus, protestantské sprievody, pálenie ohňov falošným bohom a pod.):

Dignitatis humanae (# 2): „Tento vatikánsky snem vyhlasuje, že ľudská osoba má právo na náboženskú slobodu. Táto sloboda pozostáva v tom, že všetci ľudia musia byť chránení pred donucovaním zo strany jednotlivcov alebo spoločenských skupín a vôbec akejkoľvek ľudskej moci tak, aby v náboženských veciach nik nebol nútený konať proti svojmu svedomiu a nikomu sa nebránilo konať podľa vlastného svedomia súkromne i verejne, individuálne alebo v spojení s inými, v náležitých medziach. (...) Toto právo človeka na náboženskú slobodu má byť uznané v právnom poriadku spoločnosti tak, aby sa stalo občianskym právom.“