Slovensko v ničom nezaostáva. Čím viac sa korona podvod odkrýval, čím viac dochádzali teologické, hygienické a všetky iné argumenty, tým viac sa prijímanie do rúk presadzuje tvrdšími spôsobmi. Tí, …More
Slovensko v ničom nezaostáva. Čím viac sa korona podvod odkrýval, čím viac dochádzali teologické, hygienické a všetky iné argumenty, tým viac sa prijímanie do rúk presadzuje tvrdšími spôsobmi. Tí, čo sa vehemetne odvolávali na biskupov a poslušnosť, sa dnes zaobídu aj s argumentom, že aj kňaz môže v konečnom dôsledku rozhodnúť (príklad z praxe).
christianitas.sk

Lekári: Sv. prijímanie na jazyk je bezpečnejšie

30. júna 2020 Krátke správy - Cirkev „Z hľadiska hygieny je pre nás úplne nepochopiteľné, prečo bolo v Rakúsku je zakázané podávanie sv. prijímania …
Sv.Prokop
Potom přišel k učedníkům a řekl jim: „Ještě spíte a odpočíváte? Hle, přiblížila se hodina, a Syn člověka je vydáván do rukou hříšníků. Vstaňte, pojďme! Hle, přiblížil se ten, který mě zrazuje.“ (Mt 26,46-47)
ľubica
toto je sila! Lekári: Ukončite zákaz prijímania do úst! Prečo len rakúski lekári majú rozum a vieru? Slovenskí lekári sa ohlasujú keď ide o potupenie mrtvych tiel, tým že sa robia výstavy ( HUMAN BODY) za falošným cieľom akože učenia sa o ľudskom tele! To je veľké plus od nich a ceníme si to.

Modlitba sv. ruženca a zapálenie sviečky za nepochované ľudské telá, stiahnuté z kože 2. novembra 2017…More
toto je sila! Lekári: Ukončite zákaz prijímania do úst! Prečo len rakúski lekári majú rozum a vieru? Slovenskí lekári sa ohlasujú keď ide o potupenie mrtvych tiel, tým že sa robia výstavy ( HUMAN BODY) za falošným cieľom akože učenia sa o ľudskom tele! To je veľké plus od nich a ceníme si to.

Modlitba sv. ruženca a zapálenie sviečky za nepochované ľudské telá, stiahnuté z kože 2. novembra 2017
Ale o čo viac by sa mali zastávať ako lekári toho falošného vyjadrenia epidemiologov, že SP na ruku je hygienickejšie! Lebo toto je ozaj klamstvo ako gulomet! A úbohá naša KBS ako bez rozumu im jednohlasne naletela! Normálny lekár a normálny človek vie, že tu ide o podvod a hrubé klamstvo !!! A lekári mlčali ako zdochnuté ryby! A mlčia u nás nadalej!!!