Clicks47
lt.news

Burke'as netiesiogiai kaltina Pranciškų būnant melagiu

„Geriausias terminas apibūdinti dabartinę Bažnyčios būklę yra painiava,„kuri dažnai ribojasi “su klaida“, - LaNuovaBq.it (vasario 15 d.) rašė kardinolas Burke'as.

Jis pastebi tiesos paneigimą, apsimetimą „nežinojimu“ ir nepaskelbimą. Burke'as netiesiogiai kritikuoja Pranciškaus pareiškimus, pavyzdžiui, teiginį, kad visi žmonės yra Dievo vaikai ir kad katalikai turėtų būti susiję su kitų religijų ir religijos neturinčiais asmenimis kaip su Dievo vaikais: „Tai yra rimčiausias painiavos melas ir šriftas“.

Visus žmones sukūrė Dievas, tačiau jie gali tapti Dievo vaikais Kristuje tik per tikėjimą ir krikštą, aiškina Burke'as.

Jis atsisakė teiginio, kad „Dievas nori daugybės religijų“, nes Dievas pasiuntė Kristų kaip vienintelį Gelbėtoją, o kitos religijos yra „melagingos“.

Tie, kurie laikosi tiesos, „paženklinti kaip griežti“ ir „melo ir sumišimo kultūros autorių“ vaizduojami kaip vargšai ir stokojantys, sergantys asmenys, kuriems reikia gydymo “, - analizuoja Burke'as.

#newsJknyssgkbc