Clicks2.5K
m.rekinek
140

Ks. prof.Bortkiewicz - Franciszek spowodował schizmę i chaos w Kościele

Damian Świerczewski: Kardynał Gerhard Müller w wywiadzie dla amerykańskiej telewizji EWTN powiedział w odniesieniu do posynodalnej adhortacji apostolskiej Amoris Laetitia papieża Franciszka, że warunkiem przystąpienia do sakramentu spowiedzi jest nawrócenie i postanowienie poprawy. Chodzi naturalnie o rozwodników w nowych związkach. Jest nadzieja, że ta wypowiedź zakończy spekulacje?

Ks. prof. Paweł Bortkiewicz:
Przede wszystkim ważne jest, że Prefekt Kongregacji Wiary zabrał głos. W sytuacji faktycznego chaosu, jest to głos bezcenny. Chaos jest spowodowany prowokacjami Biskupa Rzymu, które chętnie zostały podjęte przez część biskupów. Dodajmy, biskupów, którzy potraktowali te prowokacje jako usprawiedliwienie dla praktykowanych przez powierzone im Kościoły lokalne praktyk. Podczas gdy pozostali wierni i hierarchowie czekali na jasną wypowiedź Stolicy Apostolskiej, Autor adhortacji milczał. W tej sytuacji milczenia kompetentną i kwalifikowaną wykładnią jest Kongregacja Nauki Wiary. Czy jednak ona zakończy spekulacje? Wątpię.

Episkopaty Niemiec czy Malty wydają się podchodzić do papieskiej adhortacji inaczej - kard. Müller podkreślał, że nie jest dobrze, kiedy episkopaty zabierają się do oficjalnej interpretacji słów Papieża. „To nie jest katolickie” – powiedział. Co to oznacza?

Właśnie te episkopaty potwierdzają, że nie są – jak to kiedyś wyraził kard. R. Marx – „filią Rzymu”. Tyle, że istota Kościoła nie wyraża się w obrazie centrali i filii. Kościół jest Mistycznym Ciałem, a sensem Jego jedności jest – jeśli tak można powiedzieć – jedność w różnorodności. To, co proponuje Marx i inni, to obraz Kościoła jako firmy z coraz bardziej autonomicznymi i autonomizującymi się strukturami. Ale to jest obraz firmy, a nie Mistycznego Ciała Chrystusa.

Z kolei kard. Sarah w kwietniu tego roku przestrzegał przed schizmą, jako realnym zagrożeniem dla Kościoła dzisiejszych czasów. Czy widzi ksiądz ryzyko takiego obrotu spraw, jeśli nadal stanowiska poszczególnych episkopatów będą się tak diametralnie różnić?

Oczywiście „schizma” jest pojęciem bardzo precyzyjnymi sformalizowanym. Ale wyraża rzeczywistość rozdzielenia, rozbicia, rozerwania jedności.
Nie wiem, czy można zatem nie traktować w kategoriach schizmy sytuacji, w której pasterze jednego Kościoła mówią – uznajemy przyzwolenie na komunię dla rozwodników, jak to głosi „Amoris laetitia”, a inni mówią – interesuje nas to, co wyraża „Familiaris consortio”.
My jesteśmy Franciszka, a my Jana Pawła, my Apollosa, a my Kefasa. To przecież znamy z dziejów Kościoła. I wiemy, że ten stan domagał się interwencji.

Słowa kard. Müllera w przeciwieństwie do wypowiedzi, jakie pojawiają się w Niemczech, są jasne i nie pozostawiają niedomówień czy niejasności. O czym to świadczy? Głos Prefekta Kongregacji Nauki Wiary jest ignorowany?

Powiedziałbym, że na tle wirusa postmoderny, w wyniku którego człowiek traci rozeznanie dobra i zła, prawdy i kłamstwa, głos kard. Müllera jest z innej epoki. Tej, do której bardzo już tęsknimy.

Bardzo dziękuję za rozmowę.

www.fronda.pl/a/ks-bortkiewicz-…
Nemo potest duobus dominis servire !
kard. Sarah w kwietniu tego roku przestrzegał przed schizmą, jako realnym zagrożeniem dla Kościoła dzisiejszych czasów. Czy widzi ksiądz ryzyko takiego obrotu spraw, jeśli nadal stanowiska poszczególnych episkopatów będą się tak diametralnie różnić?

Oczywiście „schizma” jest pojęciem bardzo precyzyjnymi sformalizowanym. Ale wyraża rzeczywistość rozdzielenia, rozbicia, rozerwania jedności.
Nie …
More
kard. Sarah w kwietniu tego roku przestrzegał przed schizmą, jako realnym zagrożeniem dla Kościoła dzisiejszych czasów. Czy widzi ksiądz ryzyko takiego obrotu spraw, jeśli nadal stanowiska poszczególnych episkopatów będą się tak diametralnie różnić?

Oczywiście „schizma” jest pojęciem bardzo precyzyjnymi sformalizowanym. Ale wyraża rzeczywistość rozdzielenia, rozbicia, rozerwania jedności.
Nie wiem, czy można zatem nie traktować w kategoriach schizmy sytuacji, w której pasterze jednego Kościoła mówią – uznajemy przyzwolenie na komunię dla rozwodników, jak to głosi „Amoris laetitia”, a inni mówią – interesuje nas to, co wyraża „Familiaris consortio”.
My jesteśmy Franciszka, a my Jana Pawła, my Apollosa, a my Kefasa. To przecież znamy z dziejów Kościoła. I wiemy, że ten stan domagał się interwencji.

Słowa kard. Müllera w przeciwieństwie do wypowiedzi, jakie pojawiają się w Niemczech, są jasne i nie pozostawiają niedomówień czy niejasności. O czym to świadczy? Głos Prefekta Kongregacji Nauki Wiary jest ignorowany?

Powiedziałbym, że na tle wirusa postmoderny, w wyniku którego człowiek traci rozeznanie dobra i zła, prawdy i kłamstwa, głos kard. Müllera jest z innej epoki. Tej, do której bardzo już tęsknimy.
Ewangelista
Ten kardynał wcale nie jest konserwatywny. Czasem coś powie do rzeczy, a czasem, aż się można za głowę złapać.
Nemo potest duobus dominis servire !
Ks. prof. Paweł Bortkiewicz: Przede wszystkim ważne jest, że Prefekt Kongregacji Wiary zabrał głos. W sytuacji faktycznego chaosu, jest to głos bezcenny. Chaos jest spowodowany prowokacjami Biskupa Rzymu, które chętnie zostały podjęte przez część biskupów. Dodajmy, biskupów, którzy potraktowali te prowokacje jako usprawiedliwienie dla praktykowanych przez powierzone im Kościoły lokalne praktyk. …More
Ks. prof. Paweł Bortkiewicz: Przede wszystkim ważne jest, że Prefekt Kongregacji Wiary zabrał głos. W sytuacji faktycznego chaosu, jest to głos bezcenny. Chaos jest spowodowany prowokacjami Biskupa Rzymu, które chętnie zostały podjęte przez część biskupów. Dodajmy, biskupów, którzy potraktowali te prowokacje jako usprawiedliwienie dla praktykowanych przez powierzone im Kościoły lokalne praktyk. Podczas gdy pozostali wierni i hierarchowie czekali na jasną wypowiedź Stolicy Apostolskiej, Autor adhortacji milczał.
Nemo potest duobus dominis servire !
Modlitwa codzienna do Matki Bożej Królowej Aniołów i Pogromczyni szatana

Niepokalana Dziewico Maryjo i Królowo Aniołów! Bóg obdarzył Cię od początku mocą i powierzył Ci zmiażdżenie głowy szatana. Pokornie Cię błagamy: poślij swoje niebiańskie zastępy, aby zwycięsko pokonały duchy piekielne, zniweczyły ich zamiary oraz strąciły w przepaść. Potężna Matko Boża, poślij również swoje zwycięskie …More
Modlitwa codzienna do Matki Bożej Królowej Aniołów i Pogromczyni szatana

Niepokalana Dziewico Maryjo i Królowo Aniołów! Bóg obdarzył Cię od początku mocą i powierzył Ci zmiażdżenie głowy szatana. Pokornie Cię błagamy: poślij swoje niebiańskie zastępy, aby zwycięsko pokonały duchy piekielne, zniweczyły ich zamiary oraz strąciły w przepaść. Potężna Matko Boża, poślij również swoje zwycięskie wojska niebieskie do walki z wysłannikami piekła wśród ludzi, zniszcz przewrotne plany bezbożnych i okryj hańbą wszystkich, którzy pragną czynić zło. Daj im światło poznania i łaskę nawrócenia, aby mogli wielbić Trójjedynego Boga i również Tobie oddali cześć. Spraw, aby za Twoją przyczyną wszędzie zwyciężyła prawda. Toruj drogę sprawiedliwości !

Potężna Obrończyni i Hetmanko, z pomocą duchów czystych weź w swoją opiekę także swoje świątynie na całym świecie oraz łaskami słynące miejsca. Niech chronią kościoły, wszystkie miejsca święte, przedmioty i osoby, a szczególnie Najświętszy Sakrament. O łaskawa Pani, nie dopuść, aby uległy pohańbieniu, padły ofiarą grabieży i zniszczenia. Matko Niebieska, strzeż również nasz dobytek od widzialnych i niewidzialnych wrogów. Strzeż nasze domy i nasze rodziny. Niech mieszkają w nich święci aniołowie i niech zapanują w nich: miłość, pokój i radość Ducha Świętego.

Któż jak Bóg? - Któż jak Ty, Maryjo, Królowo Aniołów i Pogromczyni szatana! Najmilsza i łaskawa Matko Boża, Przeczysta Oblubienico Ducha Świętego, której oblicze duchy czyste oglądać pragną. Ty zawsze pozostaniesz naszą miłością i nadzieją, naszą obroną i chwałą! Święty Michale Archaniele, Święci Aniołowie i Archaniołowie, brońcie nas i przyjdźcie nam na pomoc. Amen.
Egzorcyzm prywatny

(Może go odprawić każdy, czyniąc znak Krzyża św., kropiąc często wodą święconą siebie oraz innych - nawet na odległość - i odmawiając tę modlitwę, np. w chwilach lęku lub rozpaczy, przed rozstrzygnięciem ważnych spraw lub podjęciem ważnych decyzji, nad niebezpiecznymi osobami. a szczególnie nad chorymi i konającymi.)
W imię Jezusa, Maryi i Józefa rozkazuję wam duchy piekielne, odstąpcie od nas (od nich) i od tego miejsca, nie odważcie się wrócić i nas (ich) kusić i nam (im) szkodzić! O Jezu, Maryjo, Józefie! (3x) Święty Michale, pomóż nam w walce! Święci Aniołowie, strzeżcie nas od zasadzek złego ducha!
Błogosławieństwo

Błogosławieństwo + Ojca, miłość + Syna oraz moc + Ducha Świętego, matczyna opieka Królowej Nieba, Maryi, ojcowska opieka świętego Józefa, ochrona świętych Aniołów oraz wstawiennictwo świętych niech pozostaną z nami (z wami, z tobą) I towarzyszą nam (wam, tobie) zawsze i wszędzie. Amen.
(Imprimatur: Augsburg. 25 VI 1969 r.)
Egzorcyzm

Potężna Niebios Królowo i Pani Aniołów, Ty, która otrzymałaś od Boga Wszechmogącego posłannictwo i władzę, by zetrzeć głowę szatana, prosimy Cię pokornie, rozkaż hufcom anielskim, by ścigały złe duchy, stłumiły ich zuchwałość, a zwalczając je wszędzie, strąciły do piekła. Święci Aniołowie i Archaniołowie, brońcie nas i strzeżcie nas. Amen.
m.rekinek
peccatoribus myślę , że wykazałem się i tak dużą cierpliwością do Twoich heretyckich wpisów pod moim medium polegających na podważaniu sensu sakramentu spowiedzi. 5 osób już Cię upomniało (fakt , że nie koniecznie delikatnie) , ale widzę , że nie odpuszczasz i Twoje musi być na wierzchu. Dlatego muszę wyprosić Cię z mojego domu. Na koniec ostatni cytat dla Ciebie i lektura obowiązkowa do …More
peccatoribus myślę , że wykazałem się i tak dużą cierpliwością do Twoich heretyckich wpisów pod moim medium polegających na podważaniu sensu sakramentu spowiedzi. 5 osób już Cię upomniało (fakt , że nie koniecznie delikatnie) , ale widzę , że nie odpuszczasz i Twoje musi być na wierzchu. Dlatego muszę wyprosić Cię z mojego domu. Na koniec ostatni cytat dla Ciebie i lektura obowiązkowa do przeczytania :
Każdy, kto wybiega zbytnio naprzód
a nie trwa w nauce [Chrystusa],
ten nie ma Boga.
Kto trwa w nauce [Chrystusa],
ten ma i Ojca, i Syna.
Jeśli ktoś przychodzi do was
i tej nauki nie przynosi,
nie przyjmujcie go do domu
i nie pozdrawiajcie go,
albowiem kto go pozdrawia,
staje się współuczestnikiem jego złych czynów.

(2 J 1, 9-11)
I książka :
Autostrada do wiecznego zatracenia katolików niepraktykujących - ks. Sebastian Kępa
Nemo potest duobus dominis servire !
Damian Świerczewski: Kardynał Gerhard Müller w wywiadzie dla amerykańskiej telewizji EWTN powiedział w odniesieniu do posynodalnej adhortacji apostolskiej Amoris Laetitia papieża Franciszka, że warunkiem przystąpienia do sakramentu spowiedzi jest nawrócenie i postanowienie poprawy. Chodzi naturalnie o rozwodników w nowych związkach. Jest nadzieja, że ta wypowiedź zakończy spekulacje?

Ks. prof. …
More
Damian Świerczewski: Kardynał Gerhard Müller w wywiadzie dla amerykańskiej telewizji EWTN powiedział w odniesieniu do posynodalnej adhortacji apostolskiej Amoris Laetitia papieża Franciszka, że warunkiem przystąpienia do sakramentu spowiedzi jest nawrócenie i postanowienie poprawy. Chodzi naturalnie o rozwodników w nowych związkach. Jest nadzieja, że ta wypowiedź zakończy spekulacje?

Ks. prof. Paweł Bortkiewicz:
Przede wszystkim ważne jest, że Prefekt Kongregacji Wiary zabrał głos. W sytuacji faktycznego chaosu, jest to głos bezcenny. Chaos jest spowodowany prowokacjami Biskupa Rzymu, które chętnie zostały podjęte przez część biskupów. Dodajmy, biskupów, którzy potraktowali te prowokacje jako usprawiedliwienie dla praktykowanych przez powierzone im Kościoły lokalne praktyk. Podczas gdy pozostali wierni i hierarchowie czekali na jasną wypowiedź Stolicy Apostolskiej, Autor adhortacji milczał.
peccatoribus
@m.rekinek - mylisz się, te cytaty zachowaj dla siebie i stosuj w swojej praktyce religijnej-co ja mam czynić to wiem sam, bez twoich pouczeń-jakim prawem ty i inni stawiacie się w roli "nuczycieli"?Kto wam dał takie uprawnienia? Zwłaszcza, że ukrywacie się pod "nikami" na jakimś portalu, niektórzy majac nienawiść w sercach swoich, pouczają innych!Bo co mam sadzić o kimś, kto na moje wpisy, …More
@m.rekinek - mylisz się, te cytaty zachowaj dla siebie i stosuj w swojej praktyce religijnej-co ja mam czynić to wiem sam, bez twoich pouczeń-jakim prawem ty i inni stawiacie się w roli "nuczycieli"?Kto wam dał takie uprawnienia? Zwłaszcza, że ukrywacie się pod "nikami" na jakimś portalu, niektórzy majac nienawiść w sercach swoich, pouczają innych!Bo co mam sadzić o kimś, kto na moje wpisy, nawet jeśli się nie zgadza z ich przesłaniem , reaguje wyzwiskami od heretyków i debili?!To ma być to wasze "chrześcijańskie napomnienie " tak.?No to ja na takie dictum odpowiadam krótko--precz!
Nemo potest duobus dominis servire !
NIEŚWIĘTE "POSŁUSZEŃSTWO" – PRZYKŁAD MASOŃSKI

Wyszukajcie Papieża odpowiadającego naszemu opisowi. Chcecie założyć królestwo wybranych [tj. masonów] na tronie babilońskiej nierządnicy?

NAKŁOŃCIE ZATEM KLER BY KROCZYŁ POD WASZYM SZTANDAREM W PRZEKONANIU, ŻE MASZERUJE POD SZTANDAREM PAPIESKIM.

Chcecie by znikły ostatnie ślady tyranii i ucisku? Zarzućcie wasze sieci …More
NIEŚWIĘTE "POSŁUSZEŃSTWO" – PRZYKŁAD MASOŃSKI

Wyszukajcie Papieża odpowiadającego naszemu opisowi. Chcecie założyć królestwo wybranych [tj. masonów] na tronie babilońskiej nierządnicy?

NAKŁOŃCIE ZATEM KLER BY KROCZYŁ POD WASZYM SZTANDAREM W PRZEKONANIU, ŻE MASZERUJE POD SZTANDAREM PAPIESKIM.

Chcecie by znikły ostatnie ślady tyranii i ucisku? Zarzućcie wasze sieci jak Szymon Bar-Jona. Zarzućcie je raczej w głębie zakrystii, seminariów, zakonów niż mórz, a jeśli nie będziecie przynaglać wydarzeń, to obiecujemy, że sami zbierzecie jeszcze cudowniejszy połów od niego...

Poławiacz ryb stał się rybakiem ludzi; wy będziecie łowić przyjaciół u samych stopni Tronu św. Piotra. PLONEM WASZEGO POŁOWU BĘDZIE REWOLUCJA W KAPIE I TIARZE, MASZERUJĄCA POD KRZYŻEM I PAPIESKIM SZTANDAREM; REWOLUCJA POTRZEBUJĄCA TYLKO ISKRY, BY CZTERY STRONY ŚWIATA STANĘŁY W OGNIU. W PRZECIĄGU STU LAT...

BISKUPI I KSIĘŻA BĘDĄ UWAŻAĆ, ŻE MASZERUJĄ ZA EMBLEMATEM KLUCZY ŚW. PIOTRA, A W RZECZYWISTOŚCI BĘDĄ PODĄŻAĆ ZA NASZĄ CHORĄGWIĄ... REFORMY ZOSTANĄ WPROWADZONE W IMIĘ POSŁUSZEŃSTWA" (8).
Nemo potest duobus dominis servire !
Słowa kard. Müllera w przeciwieństwie do wypowiedzi, jakie pojawiają się w Niemczech, są jasne i nie pozostawiają niedomówień czy niejasności. O czym to świadczy? Głos Prefekta Kongregacji Nauki Wiary jest ignorowany?

Powiedziałbym, że
na tle wirusa postmoderny, w wyniku którego człowiek traci rozeznanie dobra i zła, prawdy i kłamstwa, głos kard. Müllera jest z innej epoki.

Tej, do której bardz…More
Słowa kard. Müllera w przeciwieństwie do wypowiedzi, jakie pojawiają się w Niemczech, są jasne i nie pozostawiają niedomówień czy niejasności. O czym to świadczy? Głos Prefekta Kongregacji Nauki Wiary jest ignorowany?

Powiedziałbym, że
na tle wirusa postmoderny, w wyniku którego człowiek traci rozeznanie dobra i zła, prawdy i kłamstwa, głos kard. Müllera jest z innej epoki.

Tej, do której bardzo już tęsknimy
One more comment from Nemo potest duobus dominis servire !
Nemo potest duobus dominis servire !
kard. Sarah w kwietniu tego roku przestrzegał przed schizmą, jako realnym zagrożeniem dla Kościoła dzisiejszych czasów. Czy widzi ksiądz ryzyko takiego obrotu spraw, jeśli nadal stanowiska poszczególnych episkopatów będą się tak diametralnie różnić?

Oczywiście „schizma” jest pojęciem bardzo precyzyjnymi sformalizowanym. Ale wyraża rzeczywistość rozdzielenia, rozbicia, rozerwania jedności. Nie …More
kard. Sarah w kwietniu tego roku przestrzegał przed schizmą, jako realnym zagrożeniem dla Kościoła dzisiejszych czasów. Czy widzi ksiądz ryzyko takiego obrotu spraw, jeśli nadal stanowiska poszczególnych episkopatów będą się tak diametralnie różnić?

Oczywiście „schizma” jest pojęciem bardzo precyzyjnymi sformalizowanym. Ale wyraża rzeczywistość rozdzielenia, rozbicia, rozerwania jedności. Nie wiem, czy można zatem nie traktować w kategoriach schizmy sytuacji, w której pasterze jednego Kościoła mówią – uznajemy przyzwolenie na komunię dla rozwodników, jak to głosi „Amoris laetitia”, a inni mówią – interesuje nas to, co wyraża „Familiaris consortio”.

My jesteśmy Franciszka, a my Jana Pawła, my Apollosa, a my Kefasa. To przecież znamy z dziejów Kościoła. I wiemy, że ten stan domagał się interwencji.
wacula25wp.pl
peccatoribus spełniam twe życzenie milknę i ty też to uczyń ☕ 😊 🤐
m.rekinek
peccatoribus VRS-precz...poniał...!Jakim prawem ty śmiesz mnie pouczać i oceniać "czyim dzieckiem ja jestem.."?! (...)
----------------------------------------------------------
A co mówi o pouczaniu i ocenianiu Pismo Święte :

"Bracia moi, jeśliby ktokolwiek z was zszedł z drogi prawdy, a drugi go nawrócił, 20 niech wie, że kto nawrócił grzesznika z jego błędnej drogi, wybawi duszę jego od …More
peccatoribus VRS-precz...poniał...!Jakim prawem ty śmiesz mnie pouczać i oceniać "czyim dzieckiem ja jestem.."?! (...)
----------------------------------------------------------
A co mówi o pouczaniu i ocenianiu Pismo Święte :

"Bracia moi, jeśliby ktokolwiek z was zszedł z drogi prawdy, a drugi go nawrócił, 20 niech wie, że kto nawrócił grzesznika z jego błędnej drogi, wybawi duszę jego od śmierci i zakryje liczne grzechy". (JK 5:19-20)

"Jeśli powiem bezbożnemu: "Z pewnością umrzesz", a ty go nie upomnisz, aby go odwieść od jego bezbożnej drogi i ocalić mu życie, to bezbożny ów umrze z powodu swego grzechu, natomiast Ja ciebie uczynię odpowiedzialnym za jego krew".(Ez 3:18-19)

Te dwa wersety są przykładami wezwań do upominania grzeszących.

"Uważaj na siebie i na naukę, trwaj w nich! To bowiem czyniąc i siebie samego zbawisz, i tych, którzy cię słuchają".(1 Tm 4:16)

To jest doskonały przykład wezwania do pouczania nieumiejętnych.

Jednak żeby upominać grzeszących i pouczać nieumiejętnych MUSIMY osądzać (oceniać) czy to ich uczynki czy też stan ich wiedzy. Te wersety jasno wyjaśniają tę prawdę i przypominają, że wezwania te poważnie nas wiążą.
peccatoribus
VRS-precz...poniał...!Jakim prawem ty śmiesz mnie pouczać i oceniać "czyim dzieckiem ja jestem.."?!Tacy jak ty VRSie, a także inni tobie podobni, którzy siejecie na tym podobno chrześcijańskim (tak, podobno, bo taki poziom agresji i nienawiści jak tutaj się ujawnia we wpisach, to trudno znaleźć gdzie indziej) tj. terror poprzez ciągłe czepianie się w ordynarny sposób -powiem wprost-chamski i …More
VRS-precz...poniał...!Jakim prawem ty śmiesz mnie pouczać i oceniać "czyim dzieckiem ja jestem.."?!Tacy jak ty VRSie, a także inni tobie podobni, którzy siejecie na tym podobno chrześcijańskim (tak, podobno, bo taki poziom agresji i nienawiści jak tutaj się ujawnia we wpisach, to trudno znaleźć gdzie indziej) tj. terror poprzez ciągłe czepianie się w ordynarny sposób -powiem wprost-chamski i prostacki, poprzez nienawiść w stosunku do tych co ośmielaja się po prostu myśleć, i dzielić się swoimi wątpliwościami i niepokojami natury religijnej z innymi.Wy jesteście chrześcijanami...tak...?To ja wam dziekuje za te "chrześcijaństwo", którym mnie obrzucacie!Dlatego mówie ci precz ode mnie...!
peccatoribus
adan2-pogadaj sobie do ściany...precz!
3 more comments from peccatoribus
peccatoribus
@adan2 - "....przecież nieraz ja tudzież inni ci mówili ..."
==========================
Twoje zdanie i tych rzekomych "innych" jest dla mnie tyle warte co stopniały zeszłoroczny śnieg na stokach Kilimandżaro--poniał uże..ili mozgov nietu , sztoby poniat..?.wiesz co, bujaj się....hehe.., :)
peccatoribus
@wacula25@wp.pl - a do ciebie jeszcze nie dotarło....?-z takimi co reprezentują taki poziom nienawiści do innych jaki ty zaprezentowałeś ludzi nie gadam...po prostu..!Więc się nie wysilaj już i nie komentuj moich wpisów...jeśli łaska..!
peccatoribus
@Bos016-hojraku za klawiaturą-i tak jesteś dla mnie nikim innym jak zbiorem liter i wyrazów w bazgrołach które wypocisz na klawiaturze.Twoja ocena mojej osoby jest dla mnie tyle warta co bezwzględne"zero".Dlatego nie męcz się bo na nic ci się to nie zda!Precz....!
Bos016
Normalnie debil
----------------------------------

peccatoribus 1 godzinę temu
@adan2 - "..normalnie heretyk.."
==========================
ale za to myślący!--myślę iż Bóg woli myślących heretyków, niż głupkowatych naśladowców cudzych ....tylko sam jeden Bóg wie czy też nie herezji...!!!ps. "żałko szto li"..że samemu nie posiada takich zdolności intelektualnych hmm..? :)
Nemo potest duobus dominis servire !
Słowa kard. Müllera w przeciwieństwie do wypowiedzi, jakie pojawiają się w Niemczech, są jasne i nie pozostawiają niedomówień czy niejasności. O czym to świadczy? Głos Prefekta Kongregacji Nauki Wiary jest ignorowany?

Powiedziałbym, że
na tle wirusa postmoderny, w wyniku którego człowiek traci rozeznanie dobra i zła, prawdy i kłamstwa, głos kard. Müllera jest z innej epoki.

Tej, do której bardz…More
Słowa kard. Müllera w przeciwieństwie do wypowiedzi, jakie pojawiają się w Niemczech, są jasne i nie pozostawiają niedomówień czy niejasności. O czym to świadczy? Głos Prefekta Kongregacji Nauki Wiary jest ignorowany?

Powiedziałbym, że
na tle wirusa postmoderny, w wyniku którego człowiek traci rozeznanie dobra i zła, prawdy i kłamstwa, głos kard. Müllera jest z innej epoki.

Tej, do której bardzo już tęsknimy
Nemo potest duobus dominis servire !
kard. Sarah w kwietniu tego roku przestrzegał przed schizmą, jako realnym zagrożeniem dla Kościoła dzisiejszych czasów. Czy widzi ksiądz ryzyko takiego obrotu spraw, jeśli nadal stanowiska poszczególnych episkopatów będą się tak diametralnie różnić?

Oczywiście „schizma” jest pojęciem bardzo precyzyjnymi sformalizowanym. Ale wyraża rzeczywistość rozdzielenia, rozbicia, rozerwania jedności. Nie …More
kard. Sarah w kwietniu tego roku przestrzegał przed schizmą, jako realnym zagrożeniem dla Kościoła dzisiejszych czasów. Czy widzi ksiądz ryzyko takiego obrotu spraw, jeśli nadal stanowiska poszczególnych episkopatów będą się tak diametralnie różnić?

Oczywiście „schizma” jest pojęciem bardzo precyzyjnymi sformalizowanym. Ale wyraża rzeczywistość rozdzielenia, rozbicia, rozerwania jedności. Nie wiem, czy można zatem nie traktować w kategoriach schizmy sytuacji, w której pasterze jednego Kościoła mówią – uznajemy przyzwolenie na komunię dla rozwodników, jak to głosi „Amoris laetitia”, a inni mówią – interesuje nas to, co wyraża „Familiaris consortio”.

My jesteśmy Franciszka, a my Jana Pawła, my Apollosa, a my Kefasa. To przecież znamy z dziejów Kościoła. I wiemy, że ten stan domagał się interwencji.
wacula25wp.pl
peccatoribus Nie wkładaj swoich myśli w Chrystusa tak czynią sekty ty weź i przeczytaj słowa Chrystusa z KOMENTARZEM biblisty w PIŚMIE św. KK i dlatego się pogubiłeś w swoich myślach bo widać że nie czytałeś a nie bądź nabzdyczony bo się mylisz
peccatoribus
@adan2 - "..normalnie heretyk.."
==========================
ale za to myślący!--myślę iż Bóg woli myślących heretyków, niż głupkowatych naśladowców cudzych ....tylko sam jeden Bóg wie czy też nie herezji...!!!ps. "żałko szto li"..że samemu nie posiada takich zdolności intelektualnych hmm..? :)
Bos016
peccatoribus Te swoje ''prywatne przemyślenia'' przeciwne katolickiej wierze, zostaw sobie do kibla, jak się tam udasz na dłuższe posiedzenie. A nie głoś herezji i zamętu na forum publicznym. Są już tacy z wierchuszki kościoła, którzy głoszą , że diabła nie ma i piekło jest puste, Nic dziwnego, że ty też bredzisz, że każdy powinien mieć prawo do Komunii świętej, nawet w grzechach ciężkich. Wszak …More
peccatoribus Te swoje ''prywatne przemyślenia'' przeciwne katolickiej wierze, zostaw sobie do kibla, jak się tam udasz na dłuższe posiedzenie. A nie głoś herezji i zamętu na forum publicznym. Są już tacy z wierchuszki kościoła, którzy głoszą , że diabła nie ma i piekło jest puste, Nic dziwnego, że ty też bredzisz, że każdy powinien mieć prawo do Komunii świętej, nawet w grzechach ciężkich. Wszak błędne nauki idą niekiedy także z góry, ale dla ignorantów tylko.
Skończ z tym waść i wstydu sobie oszczędź.
-----------------------------------------------------------
peccatoribus wczoraj
@Bos016 - -jakim prawem ingerujesz w moje prywatne przemyślenia, próbując narzucić mi własne!Kim ty jesteś dla mnie, abym ja miał ciebie posłuchać i "zakładać własny kosciół"...?!!ok, odpowiem za ciebie ,( bo widać "mozgov nie tu" - jak mówią Rosjanie ) - więc...powiadam.....NIKIM!!!Wsjo
Naleczxxx
Po owocach ich poznacie
wacula25wp.pl
peccatoribus Przecież temat o Chrystusie był a ty mieszasz z polityką na co to robisz i się czujesz urażony
peccatoribus
@wacula25@wp.pl - po pierwsze z tobą już skończyłem na jakiś czas prowadzenie konwersacji na każdy temat (domyślasz się za co-no chyba że publicznie przeprosisz na tym portalu p. Kaczyńskiego Jarosława, ) a po drugie - te rzekome komentarze to sam sobie wydrukuj, kartki ładnie złóż w kostkę 6x4, włóż do butów....będziesz przy najmniej wyższy...!!!
peccatoribus
@Bos016 - po pierwsze-odzywasz się niegrzecznie-i tu daje ci pierwsze ostrzeżenia abyś się "po katolicku" jak tylko możesz pohamował;po drugie-jakim prawem ingerujesz w moje prywatne przemyślenia, próbując narzucić mi własne!Kim ty jesteś dla mnie, abym ja miał ciebie posłuchać i "zakładać własny kosciół"...?!!ok, odpowiem za ciebie ,( bo widać "mozgov nie tu" - jak mówią Rosjanie ) - więc...…More
@Bos016 - po pierwsze-odzywasz się niegrzecznie-i tu daje ci pierwsze ostrzeżenia abyś się "po katolicku" jak tylko możesz pohamował;po drugie-jakim prawem ingerujesz w moje prywatne przemyślenia, próbując narzucić mi własne!Kim ty jesteś dla mnie, abym ja miał ciebie posłuchać i "zakładać własny kosciół"...?!!ok, odpowiem za ciebie ,( bo widać "mozgov nie tu" - jak mówią Rosjanie ) - więc...powiadam.....NIKIM!!!Wsjo!
Nemo potest duobus dominis servire !
Słowa kard. Müllera w przeciwieństwie do wypowiedzi, jakie pojawiają się w Niemczech, są jasne i nie pozostawiają niedomówień czy niejasności. O czym to świadczy? Głos Prefekta Kongregacji Nauki Wiary jest ignorowany?

Powiedziałbym, że na tle wirusa postmoderny, w wyniku którego człowiek traci rozeznanie dobra i zła, prawdy i kłamstwa, głos kard. Müllera jest z innej epoki.

Tej, do której bard…
More
Słowa kard. Müllera w przeciwieństwie do wypowiedzi, jakie pojawiają się w Niemczech, są jasne i nie pozostawiają niedomówień czy niejasności. O czym to świadczy? Głos Prefekta Kongregacji Nauki Wiary jest ignorowany?

Powiedziałbym, że na tle wirusa postmoderny, w wyniku którego człowiek traci rozeznanie dobra i zła, prawdy i kłamstwa, głos kard. Müllera jest z innej epoki.

Tej, do której bardzo już tęsknimy
.
Nemo potest duobus dominis servire !
kard. Sarah w kwietniu tego roku przestrzegał przed schizmą, jako realnym zagrożeniem dla Kościoła dzisiejszych czasów. Czy widzi ksiądz ryzyko takiego obrotu spraw, jeśli nadal stanowiska poszczególnych episkopatów będą się tak diametralnie różnić?

Oczywiście „schizma” jest pojęciem bardzo precyzyjnymi sformalizowanym. Ale wyraża rzeczywistość rozdzielenia, rozbicia, rozerwania jedności. Nie …More
kard. Sarah w kwietniu tego roku przestrzegał przed schizmą, jako realnym zagrożeniem dla Kościoła dzisiejszych czasów. Czy widzi ksiądz ryzyko takiego obrotu spraw, jeśli nadal stanowiska poszczególnych episkopatów będą się tak diametralnie różnić?

Oczywiście „schizma” jest pojęciem bardzo precyzyjnymi sformalizowanym. Ale wyraża rzeczywistość rozdzielenia, rozbicia, rozerwania jedności. Nie wiem, czy można zatem nie traktować w kategoriach schizmy sytuacji, w której pasterze jednego Kościoła mówią – uznajemy przyzwolenie na komunię dla rozwodników, jak to głosi „Amoris laetitia”, a inni mówią – interesuje nas to, co wyraża „Familiaris consortio”.

My jesteśmy Franciszka, a my Jana Pawła, my Apollosa, a my Kefasa. To przecież znamy z dziejów Kościoła. I wiemy, że ten stan domagał się interwencji.
wacula25wp.pl
peccatoribus Nie wkładaj swoich myśli w Chrystusa tak czynią sekty ty weź i przeczytaj słowa Chrystusa z komęntażem biblisty w PIŚMIE św. KK bo widać że nie czytałeś
Croisade shares this
2.5K
...
Bos016
peccatoribus Gościu, czy ty się czasem z choinki wielkanocnej nie urwałeś? Twierdzisz, że jesteś katolikiem, a piszesz głupoty, że szok. Najarałeś się czego, czy jak? Wiesz co, najlepiej, to ty sobie załóż swój własny kościół, jak ci nie pasi Kościół Katolicki.
---------------------------------------------------
peccatoribus 4 godziny temu
Czy Pan Jezus żądał od kogokolwiek aby się wcześniej wysp…More
peccatoribus Gościu, czy ty się czasem z choinki wielkanocnej nie urwałeś? Twierdzisz, że jesteś katolikiem, a piszesz głupoty, że szok. Najarałeś się czego, czy jak? Wiesz co, najlepiej, to ty sobie załóż swój własny kościół, jak ci nie pasi Kościół Katolicki.
---------------------------------------------------
peccatoribus 4 godziny temu
Czy Pan Jezus żądał od kogokolwiek aby się wcześniej wyspowiadał, zanim On mógł do niego "przyjść..?Dlaczego zatem wymaga się aby ludzie którzy mają przyjąć Chrystusa podczas komuni św. byli o "czystym sercu", skoro Chrystus sam mówił że przyszedł dla tych ostatnich grzeszników i na nich mu najbardziej zależało!Kościół powinien służyć przede wszystkim grzesznikom, dlatego wydawałoby się słusznym, aby na niedzielnej mszy świętej wiekszość ludzi stanowili notoryczni grzesznicy, np. alkoholicy, bandyci złodzieje, mordercy, rozwodnicy, aferzyści..etc..itd....i bez żadnych warunków przystępować do eucharystii...!
peccatoribus
Czy Pan Jezus żądał od kogokolwiek aby się wcześniej wyspowiadał, zanim On mógł do niego "przyjść..?Dlaczego zatem wymaga się aby ludzie którzy mają przyjąć Chrystusa podczas komuni św. byli o "czystym sercu", skoro Chrystus sam mówił że przyszedł dla tych ostatnich grzeszników i na nich mu najbardziej zależało!Kościół powinien służyć przede wszystkim grzesznikom, dlatego wydawałoby się słusznym,…More
Czy Pan Jezus żądał od kogokolwiek aby się wcześniej wyspowiadał, zanim On mógł do niego "przyjść..?Dlaczego zatem wymaga się aby ludzie którzy mają przyjąć Chrystusa podczas komuni św. byli o "czystym sercu", skoro Chrystus sam mówił że przyszedł dla tych ostatnich grzeszników i na nich mu najbardziej zależało!Kościół powinien służyć przede wszystkim grzesznikom, dlatego wydawałoby się słusznym, aby na niedzielnej mszy świętej wiekszość ludzi stanowili notoryczni grzesznicy, np. alkoholicy, bandyci złodzieje, mordercy, rozwodnicy, aferzyści..etc..itd....i bez żadnych warunków przystępować do eucharystii...!W tym kierunku powinien podążać KK.Mam przekonanie wewnętrzne, że tego życzyłby sobie sam Pan nasz!
Bos016
A my jesteśmy Jana Pawła II. 🤗
-----------------------------------------------
Ks. prof.Bortkiewicz - Franciszek spowodował schizmę i chaos w Kościele
"My jesteśmy Franciszka, a my Jana Pawła"
----
Trafne opisanie obecnego sporu w ramach duchowieństwa i hierarchii posoborowej.
Bos016
''Chaos jest spowodowany prowokacjami Biskupa Rzymu, które chętnie zostały podjęte przez część biskupów. Dodajmy, biskupów, którzy potraktowali te prowokacje jako usprawiedliwienie dla praktykowanych przez powierzone im Kościoły lokalne praktyk.''
------------------------------------------------
Wielki szacun dla Księdza Bortkiewicza, że nie boi się mówić prawdy. 👍
Młot na posoborowe
Co nat o SEBOL, ANSER, RYSIO, MARIABARBARA, W OBRONIE WIARY I TRADYCJI. Papieża trzeba słuchać i być posłusznym Franciszkowi. Czy zaatakujecie też ks. Bortkiewicza jak zaatakowaliście i osądziliście jak Bóg ks, Jacka Międlara?
wiesia2000
kard. Muller tez jest niejednoznaczny i zdaje sie uciekac od jasnego odniesienia sie do passusow w papieskiej adhortacji.
Juz u samych poczatkow pontyfikatu /maj 2013/ slynna byla sprawa przerwania mszy swietej odprawianej w bazylice sw. Piotra dla pielgrzymow niemieckich i pojscia na rozmowe telefoniczna z papiezem do zakrystii.
Nemo potest duobus dominis servire !
Słowa kard. Müllera w przeciwieństwie do wypowiedzi, jakie pojawiają się w Niemczech, są jasne i nie pozostawiają niedomówień czy niejasności. O czym to świadczy? Głos Prefekta Kongregacji Nauki Wiary jest ignorowany?

Powiedziałbym, że na tle wirusa postmoderny, w wyniku którego człowiek traci rozeznanie dobra i zła, prawdy i kłamstwa, głos kard. Müllera jest z innej epoki.

Tej, do której bard…
More
Słowa kard. Müllera w przeciwieństwie do wypowiedzi, jakie pojawiają się w Niemczech, są jasne i nie pozostawiają niedomówień czy niejasności. O czym to świadczy? Głos Prefekta Kongregacji Nauki Wiary jest ignorowany?

Powiedziałbym, że na tle wirusa postmoderny, w wyniku którego człowiek traci rozeznanie dobra i zła, prawdy i kłamstwa, głos kard. Müllera jest z innej epoki.

Tej, do której bardzo już tęsknimy
.
Nemo potest duobus dominis servire !
kard. Sarah w kwietniu tego roku przestrzegał przed schizmą, jako realnym zagrożeniem dla Kościoła dzisiejszych czasów. Czy widzi ksiądz ryzyko takiego obrotu spraw, jeśli nadal stanowiska poszczególnych episkopatów będą się tak diametralnie różnić?

Oczywiście „schizma” jest pojęciem bardzo precyzyjnymi sformalizowanym. Ale wyraża rzeczywistość rozdzielenia, rozbicia, rozerwania jedności. Nie …More
kard. Sarah w kwietniu tego roku przestrzegał przed schizmą, jako realnym zagrożeniem dla Kościoła dzisiejszych czasów. Czy widzi ksiądz ryzyko takiego obrotu spraw, jeśli nadal stanowiska poszczególnych episkopatów będą się tak diametralnie różnić?

Oczywiście „schizma” jest pojęciem bardzo precyzyjnymi sformalizowanym. Ale wyraża rzeczywistość rozdzielenia, rozbicia, rozerwania jedności. Nie wiem, czy można zatem nie traktować w kategoriach schizmy sytuacji, w której pasterze jednego Kościoła mówią – uznajemy przyzwolenie na komunię dla rozwodników, jak to głosi „Amoris laetitia”, a inni mówią – interesuje nas to, co wyraża „Familiaris consortio”.

My jesteśmy Franciszka, a my Jana Pawła, my Apollosa, a my Kefasa. To przecież znamy z dziejów Kościoła. I wiemy, że ten stan domagał się interwencji.