hr.news
239

Američka Crkva: Koronavirusni kolaps još uvijek stiže

Donacije u biskupiji Phoenix znatno su smanjene, piše Steve Skojec na OnePeterFive.com (4. rujna) bez davanja statistike. Skojec živi u ovoj biskupiji.

"Recimo samo da se čini da je Covid-19 napravio stvarnu štetu, ne samo nazočnosti misi, već i prihodima", objašnjava on.

Skojec je vidio dokaze iz drugih područja koji upućuju na isti zaključak: "Vrlo vjerojatno ćemo se suočiti s masovnim krahom institucionalnih struktura Katoličke Crkve u narednoj godini".

Hilary White na Twitteru piše da su brojevi smanjeni za 80%.

Slika: © Mazur, CC BY-NC-SA, #newsZgmcpclrmf