Unam Sanctam SK
Tento článok obsahuje biblické dôkazy o pápežstve.

Biblia učí, že Ježiš ustanovil sv. Petra za prvého pápeža

JEŽIŠ DÁVA PETROVI KĽÚČE OD KRÁĽOVSTVA V 16. KAPITOLE EVANJELIA PODĽA MATÚŠA Evanjelium podľa Matúša 16:16-19 – „A Šimon Peter odpovedal a …