Clicks542
hr.news

Karmelićanka: Franjo izriče smrtnu kaznu kontemplativnim redovnicama

Franjo je objavio pravila za suzbijanje kontemplativnog života, piše anonimna karmelićanka na RemnantNewspaper.com (22. siječnja).

Ove su smjernice već uzrokovale da se "mnoge vjerske zajednice" "podijele, udruže ili raspuste", prenosi redovnica.

Ona kaže da za "one koji kontroliraju Vatikan", [Franjo] religiozni predstavljaju "prepreku". Stoga su izrekli "smrtnu kaznu kontemplativnim redovnicama".

Prema redovnici, pokušaji suzbijanja samostana tijekom stoljeća nisu ni jednom bili toliko uspješni kao danas, jer ovaj put napad dolazi iz same Crkve.

Sestra zaključuje da nije korisno tražiti priznanje od ljudi u Vatikanu "koji su željni smrti Crkve".

Ona se sjeća da je u neko doba odobravanje Rima značilo odobrenje Boga: "Sada smo prisiljeni birati između njih dvoje. To je pitanje života i smrti."

Slika: © Mazur, CC BY-NC-SA, #newsTlyltccipx