Clicks23
vi.news

Phụ nữ tiếp quản lễ dâng thánh xan trong Thánh lễ của Giám mục (Video)

Giám mục San Diego, Robert McElroy, 66 tuổi, Hoa Kỳ, đã chủ sự Thánh lễ Ngũ tuần đối diện với một màn hình máy tính lớn kết nối mọi người qua video-stream.

Điều này đã biến Bí tích Thánh Thể của McElroy thành một hội nghị Zoom. Thánh lễ được đồng chủ tế bởi Đức cha phụ tá John Dolan và Tổng đại diện Michael Phạm.

McElroy đã đi xa tới mức đốt nhang cho cả màn hình máy tính. Dân số màn hình đọc kinh giải tội chung.

Trong thời gian nghỉ ngơi, McElroy ngồi xuống, và một người phụ nữ mặc áo lễ đã tiếp quản. Cô ấy đã thực hiện "lễ dâng thánh xan" mà - may mắn thay - trong Novus Ordo đã bị bãi bỏ.

#newsNbonhyrmsg