1
2
Clicks389
Múry Ríma sa chystajú padnúť, to bude rev, ktorý pocíti a uvidí celý svet.