Clicks781
jamacor
3

Miłosierdzie Boże

Szukaj jedności z Bogiem i bądź pełen nadziei – ta cnota dodaje pewności! – gdyż Jezus oświeci cię światłem swego miłosierdzia nawet w najciemniejszej nocy. (Kuźnia, 293)

MYŚLI WEDŁUG TEMATÓW09-04-2021

Jeszcze jeden upadek – i to jaki upadek! … Więc co masz robić ? Wpadać w rozpacz ? Nigdy ! Upokorz się i zwróć do Maryi, twojej Matki, do miłosiernej Miłości Jezusa. Zmów jedno „miserere” i w góre serce ! – Rozpocznij na nowo!

Droga, 711

Spójrz, jak głębokie miłosierdzie tkwi w sprawiedliwości Bożej! – Bo w ludzkich sądach wymierza się karę temu, kto przyznał się do winy, natomiast w sądzie Bożym uzyskuje się przebaczenie.

Niech będzie błogosławiony święty Sakrament pokuty!

Droga, 309

„Uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem…” Pokora Jezusa! … Jakaż to lekcja dla ciebie, który jesteś nędzym narzędziem z gliny! On – zawsze miłosierny – podźwignął cię z twojej nicości i bez żadnej twojej zasługi sprawił, że promieniujesz światłem słońca łaski. A ty, ileż razy maskowałeś swą pychę pod przykrywką godności, sprawiedliwości ! … Ileż zmarnowałeś okazji do uczenia się u Nauczyciela, ponieważ nie potrafiłeś spojrzeć na nie w sposób nadprzyrodzony!

Bruzda, 261

Przyzwyczaj się składać swoje nędzne serce w Słodkim Niepokalanym Sercu Maryi, aby ci je oczyściło z tylu naleciałości i doprowadziło cię do Najświętszego i Miłosiernego Serca Jezusa.

Bruzda, 830

Opowiada św. Łukasz Ewangelisata, że Jezus modlił się… Jakaż mogła być modlitwa Jezusa ?!

Zastanów się głęboko nad tym faktem: uczniowie rozmawiają z Jezusem Chrystusem i w tych rozmowach Pan ich naucza – również czynami – jak powinni się modlić, i ukazuje im wielki cud miłosierdzia Bożego : jesteśmy dziećmi Bożymi i możemy zwracać się do Niego, jak dziecko zwraca się do Ojca.

Kuźnia, 71

Tak, masz rację, jakże głęboka jest twoja nędza! Gdybyś szedł o własnych siłach, gdzież byś był teraz, dokąd byś doszedł ? …

„Tylko Miłość pełna miłosierdzia może kochać mnie nadal”, stwierdziłeś.

- Pociesz się: On nie odmówi ci ani swojej Miłości, ani swego Miłosierdzia, jeśli Go będziesz szukał.

Kuźnia, 897

(…) Dlatego musimy nieustannie zwracać się do Trójcy Przenajświętszej, prosząć o wyrozumienie dla wszystkich. Mówiąć o tych rzeczach, drżę na samą myśl o sprawiedliwości Bożej. Proszę Boga o miłosierdzie i łaskawość, proszę aby nie brał pod uwagę naszych grzechów, lecz zasługi Chrystusa i Jego Świętej Matki, która jest także naszą Matką, na zasługi Józefa, którego uczynił Ojcem i na zasługi świętych.

To Chrystus przechodzi, 82, 4

home

opusdei.org/pl-pl/article/miosierdzie-boze/

facebook

twitter

print

email

epub
Posoborowe absurdy
Co nam ten "świętobliwy" Rząd chce zafundować przez zmuszanie do noszenia maseczek, gdzie PiS ma miłosierdzie Maseczki czy aby na pewno chcesz to mieć w ciele? - youtube.com/watch?v=4BmUVwnXRv0
Wieczne Odpoczywanie Amen
Wieczne Odpoczywanie Amen