KONFEDERACJA WOLNOŚC I NIEPODLEGŁOŚĆ>,
.......Prawda obecnie jest zwalczana na każdym kroku , gdyż " władzę " na tym upadłym w grzechach światem przejął belzebub i jego demony .