miňocraft
Teším sa pán Libor Halik,že ste uveril a predpokladám,že ste aj prijal Ježiša Krista za svojho jediného Spasiteľa a Pána.Ohlasujte túto úžasnú správu všetkým - aj pokrsteným,lebo je mnoho pokrstených,ale kerygmu im ešte nikto neohlásil.
Libor Halik
Samozrejme, že som uveril v obetu Pána Ježiša za mňa hriešneho. PMarie a Pán JKristus byli právně Židy, neboť žili v židovské krajině. Navíc adoptivní otec Pána Ježíše byl židem i fyzicky - Josef z rodu Davidova. PM = Neposkvrněné početí byla právně židovkou, neboť ji porodila sv. Anna židovka. Bezhříšností však nepatří PM a Pán JK k žádnému národu. Pro @miňocraft
miňocraft
Oveľa viac ako DNA Panny Márie,pán Libor Halik by každého človeka mala zaujímať pravda o spasení.Uveril ste už,že Ježiš svojou smrťou zničil aj Váš hriech?Že to urobil On pre Vás z lásky a zadarmo zaplatil Váš dlh,ktorý ste vy nikdy zaplatiť nemohol?Uveril ste,že s ním vstávate z mŕtvych aj Vy?Že aj vaše telo bude oslávené aj s dušou spolu v Nebi?Mate z toho radosť?
miňocraft
Výklad dogmy o Nepoškvrnenom počatí patrí jedine Magistériu Katolíckej Cirkvi,pán Libor Halik.A zdroj,ktorý ste tu uviedli plus vaše úvahy ani náhodou týmto Magisteriom nie sú.
Ja ostávam na na pôde Magisteria a v tom mám úplnú istotu.
A keď chcete operovať logikou,tak je chybné tvrdiť,že bezhriešnosť odstraňuje príslušnosť ku národu.Pán Ježiš svoj národ miloval,takisto aj Panna Maria,cítili sa …More
Výklad dogmy o Nepoškvrnenom počatí patrí jedine Magistériu Katolíckej Cirkvi,pán Libor Halik.A zdroj,ktorý ste tu uviedli plus vaše úvahy ani náhodou týmto Magisteriom nie sú.
Ja ostávam na na pôde Magisteria a v tom mám úplnú istotu.
A keď chcete operovať logikou,tak je chybné tvrdiť,že bezhriešnosť odstraňuje príslušnosť ku národu.Pán Ježiš svoj národ miloval,takisto aj Panna Maria,cítili sa byt jeho súčasťou,kultúrne,jazykovo.
Libor Halik
Věříte, ale nechápete. Pokud vynecháte logické myšlení, pak nepochopíte, co byste skrze logiku, že něco z něčeho vyplývá, mohl pochopit. Bible a dogmata jsou velmi logická, svatí otcové teologové uvažovali velmi logicky. Bez logiky člověk nedospěje ve víře. Náboženský cit, pocit nestačí. Pro @miňocraft
miňocraft
Mňa nemusíte pán Libor Halik školiť o Nepoškvrnenom počatí Panny Márie.Ja tej dogme totiž ako katolík úprimne verím.Nie som ani pravoslávny ani protestant.
Z tej dogmy ale vôbec nevyplýva,žeby Panna Mária prestala byť židovkou.
Libor Halik
"Nejblahoslavenější Panna Maria byla v prvním okamžiku svého početí jedinečným darem milosti a přednostním právem všemohoucího Boha s ohledem na zásluhy Krista Ježíše, Vykupitele lidského pokolení, zachována čistou od každé poskvrny dědičného hříchu." Blahoslavený Pius IX., papež, v bulle "Ineffabilis" to prohlásil za Bohem zjevené učení, ve které mají všichni věřící pevně a stále věřit. Pro @…More
"Nejblahoslavenější Panna Maria byla v prvním okamžiku svého početí jedinečným darem milosti a přednostním právem všemohoucího Boha s ohledem na zásluhy Krista Ježíše, Vykupitele lidského pokolení, zachována čistou od každé poskvrny dědičného hříchu." Blahoslavený Pius IX., papež, v bulle "Ineffabilis" to prohlásil za Bohem zjevené učení, ve které mají všichni věřící pevně a stále věřit. Pro @miňocraft @alica111
Libor Halik
V Lurdech se PMaria zjevila sv. Bernadetě a řekla jí, své jméno-vlastnost: Neposkvrněné početí. Církev to nezpochybnila. Nezetlelé tělo sv. Bernadety je nejkrásnějším tělem zesnulého člověka - osobně jsem ho shlédl v Nevers ve Francii. Početí PM bylo bez hříchu, PM nikdy neměla hřích, proto nepatří do žádného národa tělem ani duší. Národy jsou hříšné. Pro @miňocraft
miňocraft
Tým,že Boh očistil Pannu Máriu,tak sa stala bezhriešnou židovkou.Ale židovkou ostala.Tie ďalšie texty o nepoškvrnenosti nemusíme riešiť,to je predsa dogma.A táto dogma ani len náznakom nerieši národnost Panny Márie.
Libor Halik
Všechny národy jsou HŘÍŠNÉ. Čtěte, prosím, pozorněji článek. Ježíš Kristus, adoptivní syn Josefův je právnicky syn Davidův. O Neposkvrněné Panně je v proroctví Izajáše dle starobylé Septuaginty a Vulgáty, ne dle novožidy vykastrovaného masoretského textu. Také v Genesis po pádu v Ráji, když Bůh prorokuje o budoucí Ženě. Pro @miňocraft
miňocraft
Panna Mária nebola židovskou ženou?A kým teda bola?Prislubenia dane kráľovi Davidovi boli zrušené alebo ako?Veď nepoškvrnené počatie je o očistení od prvotného hriechu,nie o zmene národnosti.
P.S.A sv.Jozef si môže s láskavým dovolením tradylefeantisemitov ponechať židovskú národnosť?
PiotrM
www.youtube.com/watch Pierwsze soboty miesiąca. Duża wiedza dla duch i serca. 🤗
Detektiv
Kristův rodokmen začíná dvěma slavnými předky izraelského národa: Abrahamem a Davidem, jimž bylo slíbeno, že z jejich potomstva vzejde Vykupitel (Gn 13, 3; 2 Král 7, 13-16). Rodokmen sám je podán ve třech obdobích po čtrnácti členech. Jde tu nejspíše o mystické číslo; písmena „David“ dávají totiž v hebrejštině číslo 14. Rodokmen je ze strany Josefovy, neboť jen on, jako otec Ježíšův před záko…More
Kristův rodokmen začíná dvěma slavnými předky izraelského národa: Abrahamem a Davidem, jimž bylo slíbeno, že z jejich potomstva vzejde Vykupitel (Gn 13, 3; 2 Král 7, 13-16). Rodokmen sám je podán ve třech obdobích po čtrnácti členech. Jde tu nejspíše o mystické číslo; písmena „David“ dávají totiž v hebrejštině číslo 14. Rodokmen je ze strany Josefovy, neboť jen on, jako otec Ježíšův před zákonem, mohl přenést na dítě královská a mesiášská práva a výsady Davidova rodu.
Ačkoliv je Maria, teprve zasnoubena Josefovi, přece je nazvána jeho manželkou a Josef zase jejím mužem, neboť podle hebrejského práva o zásnubách snoubenka už patřila snoubenci jako manželka. Zásnubami již začalo manželství právně a bylo dokonáno slavností, při které se snoubenci sami sešli o samotě buď v domě otcově, nebo v domě ženichově. U Marie se ukázalo, že otěhotněla, když byla ještě snoubenkou, dříve než mohlo být začaté manželství dokonáno sejitím. (Někteří biblisté myslí, že u Mt 1, 18 a Lk 1, 27 slovo „zasnoubena“ má stejný smysl jako Lk 2, 5, že totiž znamená ne obyčejnou snoubenku, nýbrž manželku. Potom „vzít k sobě „ve v 20 by mělo význam: „podržet ve svém domě“, jak výslovně říká sv. Jan Zlatoústý.) Vylíčení tohoto Mariina postavení stačilo, aby Mt představil Marii jako nedotknutou pannu.
mavigerdan
Za 1.republiky, se nevyčleňovali židé z čs. společenství na základě etnicity a zaznamenávali se pouze, pokud se někdo hlásil k židovskému náboženství, tedy jako "židé" s malým ž.

Pod nacisty se muselo psát slovo "Žid" s velkým "Ž".

Po 2.válce je možno psát "žid" s malým "ž" (jako stoupenec náboženství) i Žid s velkým "Ž" (jako příslušník národa).
mavigerdan
1) Mistica Ciudad de Dios je soukromé zjevení,
2x spálené a znovu na příkaz duchovníka napsané (cca 2700str.).
Jde proti několika Sv.otcům (např.Bl.Augustin v Harmonie evangelií),
když píše(k.8.kap.3), že Sv.Ap.Marek nepsal Evangelium v Římě řecky,
ale překládal do latiny z hebrejštiny.Byla opakovaně dávána/stahována
z indexu. Naposledy od 1729 (Benedikt 13.)až do zrušení 1966.
Učí, že embrya …More
1) Mistica Ciudad de Dios je soukromé zjevení,
2x spálené a znovu na příkaz duchovníka napsané (cca 2700str.).
Jde proti několika Sv.otcům (např.Bl.Augustin v Harmonie evangelií),
když píše(k.8.kap.3), že Sv.Ap.Marek nepsal Evangelium v Římě řecky,
ale překládal do latiny z hebrejštiny.Byla opakovaně dávána/stahována
z indexu. Naposledy od 1729 (Benedikt 13.)až do zrušení 1966.
Učí, že embrya chlapců dostávají duši až 40 a děvčat 80 den
(tj. 2.trimestr, kdy lze již rozlišit na ultrazvuku pohlaví)
od početí (v.219 cit."..někdy víc, někdy méně, podle teploty a dispozice..")
Tělo Panny Marie bylo prý bez duše 7 dní (od početí do blastuly).
Navzdory 350 let netlejícím ostatkům, slavné bilokaci u kmene Jumanů, levitaci
a podpoře Solana us Caseyho ani poslední (1992-1999) z mnoha komisí od 1679
nedala nihil obstat na beatifikaci (ne tak kanonizaci nebo potvrzení Ciudadu).

2) Maríe de Jesús,OIC nikde nepíše, že by Panna Maria nebyla skutečnou
(biologickou) dcerou sv.Jáchyma a Anny, naopak :
210...ač bylo početí uskutečněno pravým přirozeným chodem...
211....početí ač přirozené a podle obyčejného řádu, bylo přec řízeno
působením milosti...
269...Ona je dcerou Adamovou a pouhým tvorem, a všechen lesk Božství, který je
v Ní, je pouhé účastenství...

(Tady dokonce jde proti starým františkánům, kteří učili,
že k početí došlo polibkem ve Zlaté bráně.)

3) ŘKC, pravoslaví, Lefévristi, uniaté Rusíni, starokatolíci, Dohnalovci,
Kypriánovci... nikdo neučí, že Sv.Jáchym byl pouze pěstoun a Sv.Anna inkubátor,
ale že jsou to Svatí Bohorodiče.
mjablko shares this
1.9K
Duch-text.

Gender ideologie - horší než Marxismus
Samson1
Spása je se židů, z rodu Davidova. Ježíš má rodokmen. Ježíš je pravý Bůh i člověk a tedy musí k nějakému národu patřit, protože přijal tělo z Marie Panny. Rodiče P. Marie jsou Joachim a Anna. Holt Ježíš i P. Maria měly spojení s pupeční šňůrou s rodiči -matkou. Ježíš byl počat Mariiným souhlasem a Mocí Ducha svatého. P. Marii Bůh uchránil dědičného hříchu a jak to udělal? je všemohoucí. Tedy od …More
Spása je se židů, z rodu Davidova. Ježíš má rodokmen. Ježíš je pravý Bůh i člověk a tedy musí k nějakému národu patřit, protože přijal tělo z Marie Panny. Rodiče P. Marie jsou Joachim a Anna. Holt Ježíš i P. Maria měly spojení s pupeční šňůrou s rodiči -matkou. Ježíš byl počat Mariiným souhlasem a Mocí Ducha svatého. P. Marii Bůh uchránil dědičného hříchu a jak to udělal? je všemohoucí. Tedy od jejího početí nad Ní hřích a ďábel neměli žádnou moc, P. Maria je prosta všech žádostí, je svatá na duši i těle. P. Maria smrt utrpěla, nikoli jako trest, spíš to bylo usnutí a Ježíš ji vzal i s tělem do nebe, korunoval za Královnu světa a od té chvíle všechny milosti jdou k lidem skrze Ni. P. Maria musela být Židovkou, spása je se židů a jistě Boží dar a my žijeme v době Nového zákona a kdo nepřijal Krista, je mimo, přestože se může chlubit obřízkou.
Libor Halik
Umírání je Boží kletbou z Ráje naprogramováno do našeho DNA díky zradě Adama a Evy, díky dědičnému hříchu. Jinak bychom stářím neztráceli síly, nešedivěli, neměli choroby, jako je neměli Pán Ježíš a Panna Maria. Proto na ikonách namalovaný zestárlý sv. Josef vypadá jakoby dědeček Panny Marie. On na rozdíl od Ježíše a Marie, byl potomkem Adama a Evy i Židem. Pán Ježíš na sebe vzal naše slabosti (…More
Umírání je Boží kletbou z Ráje naprogramováno do našeho DNA díky zradě Adama a Evy, díky dědičnému hříchu. Jinak bychom stářím neztráceli síly, nešedivěli, neměli choroby, jako je neměli Pán Ježíš a Panna Maria. Proto na ikonách namalovaný zestárlý sv. Josef vypadá jakoby dědeček Panny Marie. On na rozdíl od Ježíše a Marie, byl potomkem Adama a Evy i Židem. Pán Ježíš na sebe vzal naše slabosti (choroby) až tím, že se nechal umučit za nás. I Panna Marie dobrovolně zesnula, neboť se smrtí chtěla podobat svému Synu. Jinak by tato dvojice byla nesmrtelná. Smrt je ovocem dědičného hříchu po Adamovi a Evě. Křest nás smrti nezbavuje, zbavuje jen věčného trestu pekla za Adamův a Evin hřích. Lživá víra v částečnou evoluci současné křesťany ochudila o část rozumu, proto evoluční polokatolíci nechápou Neposkvrněné početí Panny Marie, proto si nelogicky myslí, že Ježíš byl krví Žid a Maria krví Židovka, neboť se jim to vtloukalo do hlav celé 20. století - zpočátku to mělo napomoci zevangelizovat Židy. Nepomohlo, naopak to odkatoličtilo katolíky jako každá lež. Právně, dle původního biblického práva, byl Ježíš po svém pěstounovi sv. Josefovi Žid, avšak jen právně, nikoliv krví a DNA. Od té doby Židé změnili své právo tak, aby se židovství dědilo po matce, protože cizoložstvo mužské populace Židů se nepokáním po kritice od sv. Jana Křtitele a od Pána Ježíše Krista, zvedlo strmě vzhůru po odmítnutí Ježíše Krista za Spasitele a stalo se tak nekontrolovatelným jako u mužů předpotopní generace. Sexovali kdykoliv a s kýmkoliv podobně jako šimpanzi, kteří nemají na rozdíl od lidí nesmrtelnou duši. Protože křesťanští muži nebyli tolik cizoložní, tak židovští muži šéfující židovsko-křesťanským zednářským lóžím (tj. satanisté), které skrytě řídí evropsko-americké bankovnictví a politiku, naprogramovali skrze školství, zdravotnictví a změnu zákonů do křesťanské civilizace sebedestruktivní feminismus. Aby ženy v moderní postkřesťanské civilizaci nemusely rodit a vychovávat děti a poslouchat své manžely. Aby si sex užívaly, ale těhotenství se vyhnuly a případné těhotenství ukončily smrtí dítětě před porodem. A když je rozhněvá manžel, aby si místo usmíření našly jiné muže, i přes zoufalství svých vlastních dětí, které přišly o normální denní kontakt s tatínkem.
Samson1
Ceskoslo, on je pravý Bůh i člověk, proto je Žid, stejně jako P. Maria a pěstoun Josef, který ho přijal je z rodu královského, Davidova.