Clicks50
lt.news

Pranciškaus sumišimas: „Dievas save užteršė“

„Dievas yra tas, kuris užteršia save mūsų žmogaus sužeidimais ir nebijo kontakto su mūsų žaizdomis“, - sakė Pranciškus per savo vasario 14-osios Angelą.

Tada jis paprieštaravo: "Bet, Tėve, ką tu sakai? Koks Dievas save užteršia?" - bet tik tam, kad sutriuškintų: "Aš to nesakau, sakė šv. Paulius: jis padarė save nuodėme. Kas nebuvo nusidėjėlis, kuris negalėjo nusidėti, padarė save nuodėme [2 Kor 5, 21]. "

Visą jaudindamasis dėl užteršimo, Pranciškus teologinę painiavą toliau dengė emociniu plojimu: „Pažvelk, kaip Dievas užteršė save, kad priartėtų prie mūsų, kad atjaustų ir priverstų mus suprasti jo švelnumą. Artumas, atjauta ir švelnumas“.

Tiesą sakant, Kristus prisiėmė žmogaus prigimtį ir būklę , išskyrus nuodėmę ir užterštumą. Taigi šventasis Paulius niekada nesako, kad Kristus „užteršė“ save. Per savo aistrą Kristus nusidėjėlių vardu prisiėmė bausmę. Atpirkimas susijęs su kaltės jausmu ir pasitenkinimu, o ne apie emocijomis, „švelnumu“, „atjauta“ ar „artumu“.

#newsYzkbbifekf